Wyrejestrowanie samochodu – koszty, procedury i formalności

opublikowano: 10 października 2018 autor: redakcja

Sytuacji, w których trzeba wyrejestrować samochód, jest kilka. Jednak bez względu na jej rodzaj dokumenty i opłaty są te same. Sprawdź, o czym pamiętać przy wyrejestrowywaniu pojazdu i w jakim urzędzie załatwisz niezbędne formalności.

Wyrejestrowanie samochodu w dużej części pokrywa się z procesem odwrotnym, czyli zarejestrowaniem. Wniosek jest identyczny, a koszty znacznie mniejsze. Także czas oczekiwania na decyzję o wiele krótszy.

Kiedy wyrejestrować samochód?

Temat wyrejestrowania samochodu dotyczy tych kierowców, którzy samochód:

 • oddali do kasacji za granicą,
 • utracili na skutek kradzieży,
 • trwale utracili z innego powodu, np. upadku drzewa,
 • wycofali z obiegu,
 • wywieźli lub sprzedali za granicę,
 • przekazali do stacji demontażu pojazdów/punktu zbierania odpadów.

W powyższych sytuacjach wyrejestrowanie samochodu jest obowiązkowe. Szczegółowe przepisy prawne reguluje m.in. ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

UWAGA!
Raz wyrejestrowany samochód nie może być zarejestrowany ponownie. Wyjątek dotyczy jednak pojazdu:

 • odzyskanego po kradzieży,
 • wywiezionego lub sprzedanego za granicą,
 • zabytkowego,
 • mającego co najmniej 25 lat (na podstawie oceny rzeczoznawcy),
 • ciągnika i przyczepy rolniczej.

Pierwsze kroki – gdzie wyrejestrować samochód?

Aby wyrejestrować samochód trzeba osobiście stawić się we właściwym wydziale urzędu miejskiego – Komunikacyjnym lub Spraw Obywatelskich.

Termin takiej wizyty można wcześniej umówić online, a w niektórych przypadkach (np. wyrejestrowanie samochodu z powodu jego zezłomowania), zamiast kierowcy może w urzędzie stawić się pełnomocnik (osoba spokrewniona). Jeśli samochód posiada kilku współwłaścicieli wymagana w urzędzie jest obecność każdego z nich.

Dokumenty potrzebne do wyrejestrowania samochodu zależą od okoliczności: kradzieży, złomowania, wywozu za granicę, kasacji za granicą czy trwałej utraty pojazdu. Poniżej zestawiamy 2 najczęstsze sytuacje.

 

ZŁOMOWANIE SAMOCHODU:

 • wniosek właściciela o wyrejestrowanie pojazdu (do pobrania ze strony urzędu lub na miejscu),
 • dokumenty rejestracyjne (dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne, karta pojazdu jeżeli była wydana),
 • dowód osobisty lub paszport – w przypadku osób fizycznych,
 • imienne pełnomocnictwo – w przypadku gdy wnioskuje pełnomocnik;
 • zaświadczenie o demontażu pojazdu z punktu wytypowanego przez Marszałka Województwa,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej,
 • polisa OC.

 

KRADZIEŻ SAMOCHODU:

 • wniosek właściciela o wyrejestrowanie pojazdu,
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży pojazdu – wystawiane przez policję (dopuszczalne jest też postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu),
 • dowód osobisty lub paszport – w przypadku osób fizycznych,
 • imienne pełnomocnictwo – w przypadku gdy wnioskuje pełnomocnik;
 • polisa OC.

Właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

Wyrejestrowanie samochodu – ile kosztuje?

Koszt wyrejestrowania samochodu – bez względu na przyczynę – jest symboliczny i wynosi 10 zł. Nieco więcej, bo 17 zł w ramach opłaty skarbowej, trzeba zapłacić w przypadku obecności pełnomocnika za właściciela pojazdu.

Opłat za wyrejestrowanie samochodu można dokonywać gotówką lub kartą w kasie urzędu lub przelewem. W tytule przelewu należy wpisać numer VIN pojazdu.

Wyrejestrowanie samochodu – jak długo trwa?

Najszybciej trwa wyrejestrowanie złomowanego pojazdu. Tu decyzja jest podejmowana przez urzędnika od ręki. W innych sytuacjach wniosek, zgodnie z ustawą, powinien zostać rozpatrzony natychmiast. Maksymalny czas oczekiwania na decyzję to 30 dni, w sytuacjach bardziej złożonych do 60 dni.

Właściciel samochodu może odwołać się od negatywnej decyzji w przeciągu 14 dni od wydania wniosku przez urząd.

Sprzedajesz samochód? Nie musisz go wyrejestrowywać

Przy sprzedaży samochodu nie trzeba przechodzić całego cyklu rejestracji. I nie należy mylić wyrejestrowywania z wydaniem nowych tablic rejestracyjnych – to dwie zupełnie inne czynności! Sprzedający samochód musi jedynie zgłosić do ubezpieczyciela – najpóźniej do 14 dni – fakt zawarcia transakcji z kupującym. To ważne, jeśli płatność za polisę OC jest dokonywana w ratach – wtedy za brak kolejnej składki w terminie, odpowiedzialność finansową ponoszą obie strony, czyli poprzedni i obecny właściciel samochodu.

W tym samym urzędzie (wydział Komunikacji lub Spraw Obywatelskich) należy w ciągu 30 dni złożyć zaświadczenie o zbyciu samochodu.