Wyrejestrowanie samochodu – koszty, procedury i formalności

Wyrejestrowanie samochodu krok po kroku
opublikowano: 10 października 2018 aktualizacja: 10 stycznia 2024 autor: redakcja

Sytuacji, w których trzeba wyrejestrować pojazd, jest kilka. Jednak bez względu na jej rodzaj dokumenty i opłaty są te same. Sprawdź, o czym pamiętać przy wyrejestrowywaniu pojazdu i w jakim urzędzie załatwisz niezbędne formalności.

Wyrejestrowanie samochodu w dużej części pokrywa się z procesem odwrotnym, czyli zarejestrowaniem. Wniosek jest identyczny, a koszty znacznie mniejsze. Także czas oczekiwania na decyzję o wiele krótszy.

Kiedy wyrejestrować samochód?

Temat wyrejestrowania samochodu dotyczy tych kierowców, którzy samochód:

 • oddali do kasacji za granicą,
 • utracili na skutek kradzieży,
 • trwale utracili z innego powodu, np. upadku drzewa,
 • wycofali z obiegu,
 • wywieźli lub sprzedali za granicę,
 • przekazali do stacji demontażu pojazdów/punktu zbierania odpadów.

W powyższych sytuacjach wyrejestrowanie samochodu jest obowiązkowe. Szczegółowe przepisy prawne reguluje m.in. ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

UWAGA!
Raz wyrejestrowany samochód nie może być zarejestrowany ponownie. Wyjątek dotyczy jednak pojazdu:

 • odzyskanego po kradzieży,
 • wywiezionego lub sprzedanego za granicą,
 • zabytkowego,
 • mającego co najmniej 25 lat (na podstawie oceny rzeczoznawcy),
 • ciągnika i przyczepy rolniczej.

Pierwsze kroki – gdzie wyrejestrować samochód?

Aby wyrejestrować samochód trzeba osobiście stawić się we właściwym wydziale urzędu miejskiego – Komunikacyjnym lub Spraw Obywatelskich.

Termin takiej wizyty można wcześniej umówić online, a w niektórych przypadkach (np. wyrejestrowanie samochodu z powodu jego zezłomowania), zamiast kierowcy może w urzędzie stawić się pełnomocnik (osoba spokrewniona).

Jeśli samochód posiada kilku współwłaścicieli wymagana w urzędzie jest obecność każdego z nich. Gdyby któryś współwłaściciel nie miał możliwości pojawienia się w urzędzie, będzie musiał przygotować dokument pełnomocnictwa. Jego koszt to 17 zł.

Jakie dokumenty są potrzebne do wyrejestrowania pojazdu?

Dokumenty potrzebne do wyrejestrowania samochodu zależą od okoliczności: kradzieży, złomowania, wywozu za granicę, kasacji za granicą czy trwałej utraty pojazdu. W przypadku sprzedaży samochodu za granicę potrzebny będzie przede wszystkim dokument potwierdzający zbycie pojazdu.

Poniżej zestawiamy 2 najczęstsze sytuacje.

ZŁOMOWANIE SAMOCHODU:

 • wniosek właściciela o wyrejestrowanie pojazdu (do pobrania ze strony urzędu lub na miejscu),
 • dokumenty rejestracyjne (dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne, karta pojazdu jeżeli była wydana),
 • dowód osobisty lub paszport – w przypadku osób fizycznych,
 • imienne pełnomocnictwo – w przypadku gdy wnioskuje pełnomocnik;
 • zaświadczenie o demontażu pojazdu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu z punktu wytypowanego przez Marszałka Województwa,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej,
 • polisa OC.

KRADZIEŻ SAMOCHODU:

 • wniosek właściciela o wyrejestrowanie pojazdu,
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży pojazdu – wystawiane przez policję (dopuszczalne jest też postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu),
 • dowód osobisty lub paszport – w przypadku osób fizycznych,
 • imienne pełnomocnictwo – w przypadku gdy wnioskuje pełnomocnik;
 • polisa OC.

Właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

Wyrejestrowanie samochodu – ile kosztuje?

Koszt wyrejestrowania samochodu – bez względu na przyczynę – jest symboliczny i wynosi 10 zł. Nieco więcej, bo 17 zł w ramach opłaty skarbowej, trzeba zapłacić w przypadku obecności pełnomocnika za właściciela pojazdu.

Opłat za wyrejestrowanie samochodu można dokonywać gotówką lub kartą w kasie urzędu lub przelewem. W tytule przelewu należy wpisać numer VIN pojazdu.

Wyrejestrowanie samochodu – jak długo trwa?

Najszybciej trwa wyrejestrowanie złomowanego pojazdu. Tu decyzja jest podejmowana przez urzędnika od ręki. W innych sytuacjach wniosek, zgodnie z ustawą, powinien zostać rozpatrzony natychmiast. Maksymalny czas oczekiwania na decyzję to 30 dni, w sytuacjach bardziej złożonych do 60 dni.

Właściciel samochodu może odwołać się od negatywnej decyzji w przeciągu 14 dni od wydania wniosku przez urząd.

Czy można czasowo wyrejestrować samochód osobowy?

Tak. Pierwszy przypadek to pojazd, który spełnia warunki rejestracji jako pojazd zabytkowy, czyli został za takowy uznany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i wpisany do rejestru na podstawie specjalnych przepisów.

Art. 79 ust. 4 pkt 3 Ustawy prawo o ruchu drogowym mówi, że po wyrejestrowaniu pojazdu zabytkowego można go zarejestrować ponownie.

Drugi przypadek to czasowe wyrejestrowanie pojazdu z uwagi na wadę istotną. Ta procedura wymaga złożenia w wydziale komunikacji odpowiedniego wniosku oraz oświadczenia, że pojazd wymaga naprawy w związku z uszkodzeniem zasadniczych elementów konstrukcji. To oświadczenie posiadacz pojazdu składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Uwaga! Czasowe wycofanie z ruchu drogowego autobusów i pojazdów ciężarowych nie jest tożsame z wyrejestrowaniem. Przy czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu drogowego auto nadal musi mieć OC, a składka jest obniżona o 95%.

Sprzedajesz samochód? Nie musisz go wyrejestrowywać

Przy sprzedaży samochodu nie trzeba przechodzić całego cyklu rejestracji. I nie należy mylić wyrejestrowywania z wydaniem nowych tablic rejestracyjnych – to dwie zupełnie inne czynności! Sprzedający samochód musi jedynie zgłosić do ubezpieczyciela – najpóźniej do 14 dni – fakt zawarcia transakcji z kupującym. To ważne, jeśli płatność za polisę OC jest dokonywana w ratach – wtedy za brak kolejnej składki w terminie, odpowiedzialność finansową ponoszą obie strony, czyli poprzedni i obecny właściciel samochodu.

W tym samym urzędzie (wydział Komunikacji lub Spraw Obywatelskich) należy w ciągu 30 dni złożyć zaświadczenie o zbyciu samochodu.

Podsumowanie:

 • Wyrejestrowanie pojazdu to czynność obwarowana szeregiem przepisów prawnych, co wynika z faktu, że gdyby była bardziej dostępna, posiadacze aut wyrejestrowywaliby samochody, żeby nie płacić za OC, badanie techniczne albo unikać odpowiedzialności,
 • Aby wyrejestrować samochód, musisz mieć do tego podstawę prawną i odpowiednie dokumenty,
 • Podstawą prawną do wyrejestrowania samochodu jest całkowita i bezpowrotna utrata pojazdu, np. przekazanie pojazdu do stacji demontażu, kasacji za granicą, wycofania z obiegu, trwałego zniszczenia (np. w wyniku działania żywiołów). Podstawą do wyrejestrowania będzie także kradzież pojazdu lub sprzedaż za granicę,
 • Wyrejestrowanie pojazdu kosztuje 10 zł,
 • Na decyzję o wyrejestrowaniu auta będziesz czekać do 30 dni, chyba że sprawa jest złożona,
 • Po wyrejestrowaniu auta przysługiwać Ci będzie zwrot nadpłaconej składki w OC.
5/5

FAQ - najczęściej zadawane pytania o wyrejestrowanie samochodu

 1. Kto może wyrejestrować samochód?

  Samochód może wyrejestrować ta osoba, na którą on jest zarejestrowany, a więc jego właściciel. Jeśli właścicieli jest kilku, przy składaniu wniosku powinni być obecni wszyscy.

 2. Czy trzeba wyrejestrować samochód po sprzedaży 2022?

  Nie. W przypadku sprzedaży nie ma potrzeby wyrejestrowania auta. Najważniejszy obowiązek to zgłoszenie sprzedaży w wydziale komunikacji, do ubezpieczyciela i w urzędzie skarbowym. Niezgłoszenie zbycia pojazdu w wydziale komunikacji w terminie 30 dni jest zagrożone karą od 200 do 1000 zł.

 3. Ile się płaci za wyrejestrowanie auta?

  Wyrejestrowanie auta kosztuje 10 zł. Opłatę należy wnieść przed złożeniem wniosku, a potwierdzenie jej wniesienia załączyć do dokumentacji. Możesz zapłacić bezpośrednio na konto bankowe urzędu albo w kasie w urzędzie.

 4. Ile jest czasu na wyrejestrowanie pojazdu 2022?

  Powinieneś złożyć wniosek o wyrejestrowanie pojazdu w ciągu 30 dni od dnia, w którym masz do tego prawo (np. 30 dni od kradzieży lub złomowania). Urząd też powinien wydać decyzję o wyrejestrowaniu auta w ciągu 30 dni, ale w przypadku skomplikowanych spraw może wydłużyć ten termin do 2 miesięcy.

 5. Czy można dostać karę za niewyrejestrowanie samochodu w terminie?

  Tak. Grozi za to taka sama kara, jak za niezarejestrowanie samochodu w terminie 30 dni od nabycia w sytuacji, gdy prawo wymaga rejestracji (np. po sprowadzeniu z zagranicy). Kara za niewyrejestrowanie samochodu to od 200 zł do 1000 zł. Jeśli tylko zaistnieje okoliczność uprawniająca posiadacza pojazdu do jego wyrejestrowania, to powinien to zrobić w ciągu 30 dni od jej zaistnienia.

 6. Zgubiłem kartę pojazdu. Czy nadal mogę wyrejestrować samochód?

  W takiej sytuacji musisz najpierw wystąpić do wydziału komunikacji z wnioskiem o wydanie wtórnika karty pojazdu, a gdy go otrzymasz - z wnioskiem o wyrejestrowanie.