Zgubiona umowa kupna sprzedaży samochodu – co robić?

Zgubiona umow kupna sprzedaży-min
opublikowano: 31 sierpnia 2022 autor: redakcja

Na kupno samochodu na rynku wtórnym decyduje się coraz więcej kierowców. Zakup używanego auta wiąże się różnymi z formalnościami, ale najważniejsze w całym procesie jest sporządzenie umowy kupna sprzedaży. 

Legalnie sporządzona umowa chroni obie strony transakcji. Zdarza się jednak, że wypadki chodzą po ludziach i umowa kupna sprzedaży samochodu zostaje gdzieś zawieruszona. Co zrobić, jeśli umowa kupna sprzedaży się zgubi? 

Czym jest umowa kupna sprzedaży i jak ją spisać?

Umowa kupna sprzedaży samochodu jest podstawowym dokumentem, który należy sporządzić przy zbyciu pojazdu. Istotne jest aby zachować formę pisemną, ponieważ dokument może potrzebny w późniejszym czasie do celów dowodowych własności. Obie strony powinny złożyć na niej swoje podpisy. Obecny właściciel auta powinien także przekazać kupującemu dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, kluczyki oraz aktualną polisę. 

Na umowie kupna sprzedaży auta powinny znaleźć się podstawowe dane zbywcy oraz nabywcy pojazdu, data podpisania umowy, cena oraz opis przedmiotu sprzedaży. Pamiętaj o tym, aby zrobić kopię dokumentu. 

Zastanawiasz się jak poprawnie sporządzić umowę kupna sprzedaży auta? Skorzystaj z naszego generatora umów na autoumowa.pl. Po uzupełnieniu danych system wygeneruje dla Ciebie gotową umowę kupna sprzedaży. Na naszej stronie znajdziesz także wzory umów sprzedaży samochodu w formatach PDF oraz DOC. 

Obowiązki kupującego po zakupie auta

Podpisanie umowy kupna sprzedaży to nie jedyna formalność. Ustawodawca nakłada szereg obowiązków prawnych, które powinny zostać zrealizowane niezwłocznie po zakończeniu transakcji.

Podstawowym obowiązkiem nowego właściciela jest zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych w Urzędzie skarbowym. Przepisy pozostawiają na to 14 dni od dnia sfinalizowania umowy. Opłata skarbowa jest równoważna 2% wartości pojazdu.

Sprawdź: Kupiłem auto – co dalej? Formalności po zakupie samochodu

Jako nowy właściciel masz prawo do podjęcia decyzji o kontynuowaniu aktualnej umowy ubezpieczenia. Jeśli zdecydujesz się zachować aktualną polisę, ubezpieczyciel może przekalkulować ponownie składkę, co może wiązać się z dodatkową dopłatą do polisy. Możesz także zakończyć aktualną umowę ubezpieczenia i kupić polisę u innego ubezpieczyciela. 

Kolejną istotną sprawą jest przerejestrowanie auta w odpowiednim wydziale komunikacji dla miejsca zameldowania nowego właściciela pojazdu. Zgodnie z przepisami masz na to 30 dni od podpisania umowy kupna sprzedaży. Jest to niezbędna czynność, aby otrzymać nowy dowód rejestracyjny. 

Obowiązki sprzedającego po sprzedaży pojazdu

Sprzedaż samochodu powinna zostać zgłoszona do wydziału komunikacji w ciągu 30 dni od podpisania umowy kupna sprzedaży. Informacja o zmianie właściciela pojazdu powinna zostać przekazana także do zakładu ubezpieczeń, w którym została zawarta polisa OC, również w terminie 30 dni. 

Zwyczajowo przekazanie tych informacji powinno leżeć w gestii poprzedniego właściciela pojazdu. Natomiast przepisy prawa nie narzucają żadnego rygoru w tym zakresie, dlatego zgłoszenie o sprzedaży auta może zrealizować również nowy właściciel. 

Nie warto jednak odkładać formalności na później, ponieważ może wiązać się to z nieprzyjemnymi konsekwencjami. Za niezgłoszenie sprzedaży auta, urząd może nałożyć karę finansową na właściciela pojazdu, który widnieje w posiadanych przez instytucję dokumentach. Ponadto, ubezpieczyciel może wezwać posiadacza polisy do opłacenia składki, a w przypadku kolizji, przypisać szkodę na konto poprzedniego właściciela. 

Sprawdź: Sprzedałem auto – co dalej? Formalności po sprzedaży samochodu

Jeśli zbiegnie się to w czasie z zakupem nowej polisy, prawdopodobnie pierwotny ubezpieczony zapłaci wyższą składkę za nową polisę, a wyjaśnianie tego nieporozumienia z pewnością zabierze dodatkowy czas. 

Czym jest ciągłość umów kupna-sprzedaży?

Nie każdy przy zakupie pojazdu sprawdza, czy jest zachowana ciągłość umów kupna sprzedaży. Może potencjalnie powodować to dodatkowe formalności, a co za tym idzie spory stres. 

Przepisy prawa nie wymagają, aby osoba sprzedająca samochód widniała jako właściciel auta w dowodzie rejestracyjnym. Problem pojawia się jednak, kiedy nowy właściciel zdecyduje się przerejestrować auto na siebie i wyrobić dowód rejestracyjny. 

Brak ciągłości umów kupna sprzedaży uniemożliwi rejestrację auta w Wydziale komunikacji. Bez tego dokumentu urząd nie uzna legalności nabycia pojazdu. Dlatego niezwykle ważne jest, aby przy kupnie samochodu skonsultować z poprzednim właścicielem wcześniejsze umowy, jeśli to nie on widnieje jako właściciel w dowodzie rejestracyjnym. 

Co zrobić, kiedy zgubisz umowę-kupna sprzedaży?

Niestety, ale czasami nawet najbardziej pilnowane dokumenty mogą się zawieruszyć. Co zrobić w sytuacji, jeśli zostanie zgubiona umowa kupna sprzedaży samochodu? 

Najprostszym rozwiązaniem będzie kontakt telefoniczny z poprzednim właścicielem auta i ponowne podpisanie umowy. Jeśli chcesz zarejestrować samochód na siebie, to ważny będzie tylko dokument, gdzie znajdują się oryginalne podpisy. 

W skrajnym przypadku, czyli zupełnym braku kontaktu z poprzednim właścicielem pojazdu, istnieje możliwość wystąpienia do sądu o ustalenie tożsamości sprzedającego. Zwykle jest to jednak żmudny proces i nie zawsze udaje się potwierdzić własność pojazdu. 

Dlatego, zanim skierujesz sprawę do sądu, spróbuj przesłać pismo do poprzedniego właściciela z prośbą o sporządzenie ponownej umowy kupna sprzedaży, które najlepiej wysłać za potwierdzeniem odbioru. Wtedy masz szansę udowodnić przed sądem, że dokonałeś wszystkich starań, aby samodzielnie uregulować aktualną własność pojazdu.

Ubezpieczycielowi jednak powinno wystarczyć dostarczenie kopii umowy. Choć oczywiście, oryginał umowy kupna sprzedaży warto posiadać, to właściwie oprócz załatwiania spraw w wydziale komunikacji, możesz posługiwać się kopią umowy.  

Jak zarejestrować samochód bez umowy kupna-sprzedaży?

W świetle obecnej sytuacji prawnej jest to właściwie niemożliwe. Dlatego spisanie umowy kupna sprzedaży auta jest tak istotne. 

Bez odpowiednich dokumentów urząd nie wyda dowodu rejestracyjnego, który będzie stanowił potwierdzenie własności obecnego nabywcy. 

Nie zalecamy także podrabiania umów, z racji tego, iż za składanie fałszywych zeznań grozi odpowiedzialność karna. Przed podpisaniem umowy, warto sprawdzić wszystkie dokumenty pojazdu! 

Jak ubezpieczyć samochód bez umowy kupna-sprzedaży?

Polisa OC jest przypisana do pojazdu, a nie do jego właściciela. Zatem jeśli kupisz samochód z ważnym ubezpieczeniem, możesz skorzystać z niej do końca okresu ubezpieczeniowego. Umowa ubezpieczenia nie wznowi się jednak automatycznie. 

Podstawą do zawarcia nowego OC jest dokument potwierdzenia własności pojazdu. Bez aktualnego dowodu rejestracyjnego bądź umowy kupna sprzedaży auta, ubezpieczyciel nie zawrze z Tobą kolejnej polisy. 

Natomiast poruszanie się samochodem bez ważnego OC, grozi otrzymaniem kary finansowej za brak ciągłości umów ubezpieczenia OC. Poruszanie się pojazdem osobowym bez ważnej polisy OC powyżej 14 dni grozi otrzymaniem kary w wysokości 6020 zł. 

Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej w razie wystąpienia szkody. Wtedy sprawca zapłaci za koszty likwidacji szkody z własnej kieszeni, a koszty wypłaty odszkodowania nierzadko wynoszą kilkanaście tysięcy złotych. W przypadku szkody osobowej, kiedy poszkodowany dozna trwałego urazu, Sąd może ustanowić dla ofiary rentę wyrównawczą wypłacaną do końca życia.

Może cię zainteresować: Co zrobić, gdy zgubisz ubezpieczenie OC, prawo jazdy, dowód rejestracyjny lub kartę pojazdu? 

Brak potwierdzenia własności pojazdu może zatem wprowadzić w niemałe kłopoty i wysokie zobowiązania finansowe na długie lata. 

Przed niebezpiecznymi przerwami w ciągłości umów ubezpieczeniowych przestrzega Rzecznik Finansowy:

,,Najczęściej przerwa w ochronie OC powstaje w dwóch przypadkach. Po pierwsze, gdy kupiliśmy używany samochód i korzystamy z polisy sprzedającego. Po drugie, gdy płatność za dotychczasową polisę dokonywana była w ratach i nie opłacono choćby jednej z nich. W takich sytuacjach ubezpieczenie nie przedłuża się automatycznie i ważne jest tylko do końca okresu, który widnieje na polisie. Po tej dacie właściciel pojazdu musi wykupić nowe OC.”

Podsumowanie:

 • Podpisanie ważnej umowy kupna pojazdu jest niezwykle istotne. Bez ważnego dokumentu przeniesienia własności, dopełnienie reszty obowiązków wynikłych z nabycia pojazdu będzie niemożliwe.
 • Kupujący powinien zgłosić nabycie pojazdu do Urzędu Skarbowego i zapłacić 2% podatek od wartości pojazdu. Nowy właściciel powinien niezwłocznie przerejestrować auto w Wydziale komunikacji, aby uzyskać nowy dowód rejestracyjny.
 • Trzeba pamiętać także o poinformowaniu ubezpieczyciela o zmianie właściciela, a także przekazaniu tej informacji do WK. Zwyczajowo powinien tego dokonać poprzedni właściciel auta, natomiast przepisy nie określają tego wprost.
  Niepoinformowanie odpowiednich instytucji o zmianie własności może wiązać się z nieprzyjemnymi konsekwencjami (np. karą finansową) i dodatkowymi formalnościami.
 • Jeśli zgubiłeś umowę kupna sprzedaży, spróbuj ponownie się skontaktować ze starym właścicielem pojazdu i poprosić o ponownie spisanie umowy lub przesłanie kopii dokumentu.
 • W przypadku utrudnionego kontaktu z poprzednim właścicielem możesz złożyć wniosek o sądowe ustalenie własności.
 • Bez umowy kupna sprzedaży nie będzie możliwe zarejestrowaniem auta w Wydziale komunikacji. Utrudnione będzie także zawarcie kolejnej polisy OC.
 • Brak ciągłości umów OC może wiązać się z otrzymaniem kary finansowej, a w przypadku szkody bardzo wysokimi kosztami, które sprawca będzie zobowiązany do uregulowania bez pomocy ubezpieczyciela.
4.5/5

FAQ - najczęściej zadawane pytania o zgubioną umowę kupna sprzedaży samochodu

 1. Czy jeśli zgubiłem umowę kupna sprzedaży auta, to grozi mi za to kara?

  Żadna instytucja państwowa nie nałoży kary za zgubienie umowy, natomiast problematyczne może okazać się dokonanie wszystkich czynności cywilnoprawnych, które są niezbędne do potwierdzenia własności pojazdu.

 2. Czy można odwołać się od rekalkulacji składki?

  Oczywiście istnieje prawo do odwołania się od rekalkulacji składki. Zdarza się, iż ubezpieczyciel pod koniec okresu polisy, wzywa do opłacenia znacznej różnicy. Jako nowy posiadacz polisy możesz się odwołać, natomiast w praktyce takie wnioski bywają rzadko uznawane przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Jeśli jednak masz podstawy, aby sądzić, iż zakład ubezpieczeń niesprawiedliwie zawyżył składkę, to możesz skorzystać z pomocy interwencyjnej Rzecznika Finansowego.

 3. Kupiłem samochód, który okazał się kradziony. Co muszę zrobić w takiej sytuacji?

  Przed zakupem auta powinieneś jednak zweryfikować czy używane auto może potencjalnie pochodzić z kradzieży. W przypadku kiedy zorientowałeś się, że samochód jest kradzieży już po podpisaniu umowy, to musisz niezwłocznie skontaktować się z policją, aby uniknąć oskarżenia o paserstwo.

 4. Czy w wydziale komunikacji mogą sprawdzić, że umowa kupna sprzedaży samochodu została sfałszowana?

  Urzędnicy mają możliwość poddania pod wątpliwość prawdziwość przedstawianych dokumentów. W sytuacji potwierdzenia przypuszczenia o fałszerstwie starosta nie tylko odmówi zarejestrowania samochodu na nowego właściciela, a także skieruje wniosek do organów ścigania, ponieważ fałszerstwo dokumentu to przestępstwo ścigane z urzędu.