Sprzedaż samochodu firmowego – podatek, ubezpieczenie, formalności

sprzedaż samochodu firmowego
opublikowano: 25 czerwca 2019 aktualizacja: 15 lutego 2022 autor: redakcja

Z pozoru sprzedaż samochodu firmowego nie różni się od sprzedaży, w której przedmiotem transakcji jest pojazd prywatny. Warto jednak zwrócić uwagę na konieczność zapłacenia podatku i inne formalności.

Jaki jest najlepszy samochód? Firmowy. Ta anegdota nie bez powodu cieszy się popularnością wśród kierowców. Dzieje się tak z dwóch powodów. Zatrudniony nie musi przejmować się stanem technicznym pojazdu, bo i tak za ewentualne usterki czy wymianę zużytych części zapłaci „firma”, a dla właściciela taki samochód jest korzystny pod kątem podatkowym.

Kiedy trzeba zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży firmowego auta?

Posiadanie auta na firmę wiąże się z pewnymi konsekwencjami w chwili sprzedaży pojazdu. Przede wszystkim od takiej transakcji trzeba zapłacić podatek dochodowy, ponieważ sprzedaż stanowi przychód firmy.

Podatek dochodowy płacimy od całej wartości samochodu albo od niezamortyzowanej części samochodu. Wszystko zależy od tego, czy pojazd jest zapisany w majątku firmy jako środek trwały (przeznaczony do celów firmowych przez co najmniej 12 miesięcy).

Podatku przy sprzedaży samochodu firmowego możemy też uniknąć, jeśli:

 • przed transakcją przepiszemy pojazd z firmowego na prywatny (ale pojazd musi być w rękach przywatnych przynajmniej 6 lat);
 • przekażemy samochód jako darowiznę (darowizna dla osoby spokrewnionej, która zgłosi fakt nabycia pojazdu do Urzędu Skarbowego w ciągu 6 miesięcy).

Sprzedaż samochodu na firmę to także konieczność rozliczenia VAT. Dotyczy to czynnych podatników VAT, a nie osób zwolnionych z VAT-u. Jeśli sprzedajemy auto, które należy do firmy, powinniśmy wystawić fakturę VAT ze stawką 23%. Ponadto sprzedaż samochodu przed upływem 60 miesięcy (5 lat) od daty zakupu, może spowodować konieczność dokonania korekty podatku VAT.

Sprzedaż samochodu a ubezpieczenie

Jeśli prowadzimy firmę, to po sprzedaży samochodu firmowego musimy dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów. Chodzi o część niewykorzystanej składki ubezpieczenia OC. Pod warunkiem, że samochód był użytkowany w firmie jako środek trwały i gdy nabywca pojazdu wypowie umowę.

Jako sprzedający firmowy samochód musimy:

 • przekazać nabywcy ważną polisę OC samochodu,
 • powiadomić na piśmie zakład ubezpieczeń (w terminie 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu), o fakcie sprzedaży,
 • przekazać ubezpieczycielowi dane nabywcy.

Jako kupujący firmowy samochód mamy prawo:

 • kontynuować dotychczasową umowę ubezpieczenia OC – do czasu upływu okresu, na który została ona zawarta,
 • wypowiedzieć na piśmie dotychczasową umowę OC (wówczas ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia),
 • zawrzeć nową umowę ubezpieczenia.

UWAGA!
Jeżeli sami nie wypowiemy dotychczasowej umowy OC, to zakład ubezpieczeń może dokonać ponownej kalkulacji składki, z uwzględnieniem zniżek i zwyżek. W efekcie wysokość należnej składki OC może zostać podwyższona lub obniżona.

Oprócz polisy OC, możemy kontynuować umowę ubezpieczenia AC. Taką zgodę musi wyrazić jednak dotychczasowy ubezpieczyciel. W przypadku rezygnacji z auto casco przez kupującego sprzedającemu przysługuje od towarzystwa zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

Podsumowanie

 • Sprzedaż samochodu firmowego to przychód firmy. Trzeba będzie odprowadzić podatek dochodowy.
 • Czynny płatnik VAT zawsze musi sprzedać samochód z uwzględnieniem 23% VAT.
 • Gdy sprzedajesz samochód z opłaconą polisą OC, musisz przekazać ją nabywcy. Dostaniesz jednak zwrot za ubezpieczenia dobrowolne, jak AC czy Assistance.
4.5/5