Rejestracja motocykla w 2024 krok po kroku

rejestracja motocykla
opublikowano: 02 lipca 2024 autor: redakcja

Każdy pojazd mechaniczny musi zostać zarejestrowany w ciągu 30 dni od momentu nabycia. To konieczne, aby mógł poruszać się po drogach publicznych. Za niedopełnienie obowiązku grozi kara finansowa. Jak wygląda rejestracja motocykla i co o procedurze musi wiedzieć kierowca?

Obowiązek rejestracji pojazdów dotyczy zarówno samochodów osobowych, skuterów, jak i motocykli. Do wydziału komunikacji musi wybrać się właściciel pojazdu nowego oraz używanego, a także osoba, która otrzymała darowiznę. Aby dokonać obowiązkowej rejestracji, należy przygotować komplet wymaganych dokumentów, a także wnieść stosowną opłatę. Pierwszym etapem jest rejestracja czasowa – na wydanie właściwego dowodu rejestracyjnego urząd ma miesiąc. Rejestracji można dokonać osobiście w urzędzie, ale także online.

Dlaczego rejestracja motocykla jest konieczna?

Rejestracja motocykla to procedura, dzięki której pojazd mechaniczny zostanie dopuszczony do ruchu, a kierowca będzie mógł, zgodnie z prawem, przemieszczać się po drogach publicznych.

Ważne! Zarejestrować należy motorower (pojazd z silnikiem spalinowym o pojemności do 50 cm3, silnikiem elektrycznym do 4 kW, a także taki, którego konstrukcja ogranicza prędkość do 45 km/h), a także motocykl (pojazd z silnikiem spalinowym o pojemności powyżej 50 cm3).

Rejestracja motocykla to jeden z obowiązków właściciela, musi on pamiętać także o obowiązkowej polisie OC. Ubezpieczenie należy wykupić najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu.

O konieczności zarejestrowania każdego pojazdu mechanicznego mówi Ustawa Prawo o ruchu drogowym (art. 73).

Rejestracji motocykla dokonuje się na wniosek właściciela. W celu dopełnienia formalności należy udać się do wydziału komunikacji właściwego dla jego miejsca zamieszkania. Rezultatem procesu rejestracji jest wydanie decyzji o rejestracji, dowodu rejestracyjnego oraz tablic rejestracyjnych. Właściciel używanego pojazdu może wnieść o zachowanie dotychczasowych numerów rejestracyjnych. Rejestrację motocykla dzieli się na dwa etapy rejestrację tymczasową oraz właściwą.

Natalia Tokarczyk-Jarocka, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych

Jak i gdzie dokonać rejestracji motocykla?

Rejestracja motocykla powinna zostać przeprowadzona w ciągu 30 dni od momentu nabyciu pojazdu. Właściciel musi wypełnić wniosek o rejestrację, przygotować wymagane dokumenty i umówić wizytę w wydziale komunikacji. Rejestrację pojazdu można też przeprowadzić przez internet.

Zanim rozpoczniesz proces rejestracji motocykla, musisz wykupić polisę OC – dowód jej wykupienia należy dołączyć do dokumentów.

Pamiętaj! Do wydziału komunikacji musisz się wybrać niezależnie od tego, czy kupiłeś motocykl nowy, czy używany, z Polski, czy z zagranicy.

Rejestracja motocykla – kto może dokonać formalności?

Rejestracja motocykla to procedura, za którą odpowiada właściciel pojazdu. Do urzędu może też udać się pełnomocnik mający upoważnienie od właściciela motocykla. Jeżeli motocykl jest własnością firmy, do wydziału komunikacji powinien zgłosić się właściciel przedsiębiorstwa lub jego pełnomocnik.

Jeśli motocykl ma kilku właścicieli, każdy z nich musi zjawić się w urzędzie w celu zarejestrowania pojazdu.

Ważne! Aby ustanowić pełnomocnika, należy pobrać z Internetu i wypełnić odpowiedni wniosek. Jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny, ustanowienie pełnomocnictwa nie wiąże się z żadną opłatą. W innym przypadku należy uiścić w kasie urzędu opłatę w wysokości 17 zł.

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji motocykla?

Aby rejestracja motocykla była możliwa, właściciel musi przygotować niezbędne dokumenty. Co będzie potrzebne do rejestracji motocykla kupionego w kraju?

 • dowód własności motocykla – może to być umowa kupna-sprzedaży, faktura VAT, umowa darowizny;
 • dotychczasowy dowód rejestracyjny, jeśli jest to rejestracja motocykla używanego;
 • karta pojazdu (jeśli była wydana);
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne;
 • potwierdzenie nabycia polisy OC;
 • dokument stwierdzający pozytywne przejście badań technicznych;
 • dokument tożsamości, czyli dowód osobisty lub paszport do wglądu;
 • wypełniony wniosek o rejestrację motocykla;
 • potwierdzenie wniesienia wymaganych opłat;
 • pełnomocnictwo, jeśli rejestracji nie przeprowadza właściciel pojazdu.

Ważne! Do rejestracji motocykla z zagranicy potrzebne będą dokumenty przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Jeśli sprowadzasz motocykl z zagranicy, również będzie ci potrzebny dokument potwierdzający jego nabycie, a także potwierdzenie dokonania wymaganych opłat czy dowód osobisty. Poza standardowym kompletem dokumentów posiadacz pojazdu sprowadzonego z innego kraju musi przygotować:

 • dowód odprawy celnej dla motocykla sprowadzonego spoza kraju UE i EFTA;
 • dowód opłacenia podatku akcyzowego w przypadku motocykla z kraju UE;
 • potwierdzenie wyrejestrowania motocykla w kraju pochodzenia;
 • zagraniczne tablice rejestracyjne lub oświadczenie o ich braku.

Rejestracja motocykla zabytkowego

Podczas gdy rejestracja nowego motocykla czy też używanego pojazdu nie jest procedurą skomplikowaną i nie wymaga gromadzenia wielu dokumentów, rejestracja na zabytek wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu dodatkowych formalności. Jak zarejestrować motocykl na zabytek?

Zainteresuje Cię też: Badanie techniczne samochodu – na czym polega? Ile kosztuje?

Właściciel będzie potrzebował ekspertyzy od rzeczoznawcy, który wystawi tzw. białą kartę. Na tej podstawie wojewódzki konserwator zabytków oceni, czy motocykl może zostać wpisany do rejestru zabytków.

Dopiero po wydaniu decyzji, właściciel będzie mógł udać się do właściwego wydziału komunikacji i złożyć wniosek o rejestrację na zabytek.

W urzędzie należy przedłożyć:

 • białą kartę (karta ewidencyjna);
 • pozytywną opinię konserwatora zabytków (decyzja o wpisaniu motocykla do rejestru zabytków);
 • ważne badania techniczne;
 • dowód własności motocykla;
 • dokument tożsamości.

Ciekawe! Za pojazd zabytkowy mogą zostać uznane motocykle spełniające kryterium wieku i posiadające co najmniej 75% oryginalnych części.

Ile kosztuje rejestracja motocykla?

Rejestracja motocykla wiąże się z koniecznością wniesienia stosownych opłat. Jaki jest koszt rejestracji motocykla w 2024 roku? Jeśli kupiłeś motocykl używany, masz obowiązek dokonać jego przerejestrowania (w terminie 30 dni od momentu nabycia). Całkowity koszt tej operacji to 106,50 zł. Na kwotę tę składają się następujące opłaty:

 • koszt wydania tablic rejestracyjnych zwykłych – 40 zł; koszt wydania tablic indywidualnych to 500,50 zł;
 • wydanie dowodu rejestracyjnego – 54 zł;
 • nalepka legalizacyjna na tablicę rejestracyjną – 12,50 zł.

Koszt rejestracji motocykla nowego to również opłata za wydanie pozwolenia czasowego w wysokości 13,50 zł.

Ważne! Nabywca używanego motocykla ma obowiązek zapłacić podatek PCC (od czynności prawnych) w wysokości 2% od wartości pojazdu. Właściciel ma na to 14 dni. Z opłaty zwolnione są osoby kupujące nowy motor w salonie, sprowadzające pojazd z zagranicy oraz kupujące motocykl, którego wartość nie przekroczyła 1000 zł. Podatku nie musi płacić kierowca, który otrzymał fakturę VAT.

Nieco więcej za rejestrację zapłaci właściciel motocykla z zagranicy, ponieważ do standardowych opłat musi doliczyć koszt tłumaczenia dokumentów u tłumacza przysięgłego.

Jak przeprowadzić rejestrację motocykla online?

Przerejestrowanie motocykla możesz też przeprowadzić online, pod warunkiem że dany wydział komunikacji umożliwia to – obsługuje elektroniczną skrzynkę podawczą. Warto wcześniej upewnić się, zaglądając na stronę internetową lub dzwoniąc do urzędu.

Kierowca, który chce skorzystać z opcji rejestracji online, musi mieć założony Profil Zaufany. Wraz z wnioskiem o rejestrację motocykla należy przesłać skany wymaganych dokumentów – dowodu osobistego, rejestracyjnego, umowy kupna-sprzedaży. Jak w każdym innym przypadku, tak i rejestrując pojazd przez Internet, trzeba przesłać potwierdzenie dokonania obowiązkowych opłat.

Pamiętaj! Aby zarejestrować motocykl, musisz posiadać ważne ubezpieczenie OC!

Rejestracja motocykla online to prosta procedura, z której chętnie skorzystają osoby zapracowane, którym trudno znaleźć czas na wizytę w wydziale komunikacji.

Etapy rejestracji motocykla

Gdy już zgromadzisz dokumenty potrzebne do rejestracji, wypełnisz wniosek, musisz złożyć je we właściwym dla danej miejscowości wydziale komunikacji. Jeśli kupujesz nowy motocykl z salonu, otrzymasz tymczasowe tablice rejestracyjne, jeśli kupujesz motocykl używany, możesz zostawić tablice poprzedniego właściciela.

W przypadku nowego motocykla (często również podczas przerejestrowywania motocykla) wydawany jest również tymczasowy dowód rejestracyjny, który umożliwia poruszanie się po drogach do momentu aż będzie gotowy dowód rejestracyjny pojazdu właściwy – stały.

Ważne! Na wydanie dowodu rejestracyjnego urząd ma 30 dni, jednak zazwyczaj dokument jest gotowy znacznie szybciej, w ciągu 7-14 dni.

Przerejestrowanie motocykla a ubezpieczenie OC

Rejestracja motocykla czy przerejestrowanie pojazdu wymagają od właściciela dopełnienia kilku formalności. Jedną z nich jest wykupienie polisy OC.

Jeśli kupiłeś używany motocykl, możesz przejąć polisę poprzednika. Sprawdź jednak, czy została opłacona w całości oraz do kiedy jest ważna. Pamiętaj też, że nie przedłuży się ona automatycznie. Jeśli uznasz, że wolisz poszukać innej oferty, możesz wypowiedzieć umowę i skorzystać z propozycji wybranego towarzystwa. Ważne, aby ubezpieczenie OC zostało wykupione najpóźniej w dniu rejestracji motocykla.

Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych

Ważne! Koszt rejestracji motocykla często obejmuje wykupienie polisy OC.

Jeśli masz mało czasu, a wiesz, że OC musisz kupić przed rejestracją motocykla, skorzystaj z kalkulatora OC i AC. Szybko i bez wychodzenia z domu przejrzysz oferty, a nawet zakupisz wybrane ubezpieczenie. Pamiętaj, że zakres OC jest zawsze taki sam!

Brak ważnej polisy może poskutkować karą nałożoną ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W 2024 roku może ona wynieść od 290 zł do 1 430 zł.

Co po rejestracji motocykla?

Gdy już zarejestrujesz swój motocykl, możesz zacząć nim jeździć. Zanim jednak będziesz cieszyć się przejażdżkami, pamiętaj o przygotowaniach. Obowiązkowo musisz mieć kask, odpowiednie buty, wzmacniane spodnie i kurtkę, a także rękawice.

Większość kierowców za kompletowanie stroju zabiera się zaraz po zakupie motocykla. Dobrze dobrany stój chroni motocyklistę, zapewnia mu większe bezpieczeństwo. To część przygotowań, której nie wolno pominąć.

Rejestracja motocykla jest procedurą administracyjną identyczną jak rejestracja samochodu. Właściciel musi przygotować komplet dokumentów, wnieść opłaty i udać się do wydziału komunikacji. Zazwyczaj po około dwóch tygodniach ma już właściwy dowód rejestracyjny, gotowa jest też tablica rejestracyjna. Jeździć może od momentu, gdy otrzyma dowód tymczasowy ważny przez 30 dni. Koszt rejestracji motocykla to najczęściej nieco ponad 100 zł.

 1. Rejestracja motocykla to procedura administracyjna, w wyniku której pojazd zostaje dopuszczony do ruchu.
 2. Rejestracji dokonuje wydział komunikacji właściwy dla miejsca zamieszkania właściciela pojazdu.
 3. Na przerejestrowanie motocykla właściciel ma 30 dni od momentu nabycia pojazdu.
 4. Wraz z wnioskiem należy złożyć komplet dokumentów – dotychczasowe tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny, osobisty, umowę kupna-sprzedaży, potwierdzenie dokonania wymaganych opłat. Należy dołączyć również kartę pojazdu, jeśli była wydana.
 5. Polisę OC należy wykupić najpóźniej w dniu rejestracji motocykla.
Oceń tę stronę

Najczęściej zadawane pytania o rejestrację motocykla w 2024 roku

 1. Ile mam czasu na rejestrację motocykla?

  Czas na dopełnienie formalności w wydziale komunikacji to 30 dni od momentu nabycia pojazdu.

 2. Czy muszę wymienić tablicę rejestracyjną?

  Nie, kierowca może pozostawić tablicę poprzedniego właściciela. Musi zaznaczyć to na wniosku o rejestrację pojazdu. Obowiązek zmiany tablic rejestracyjnych zniesiono od 31 stycznia 2022 roku.

 3. Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji motocykla używanego?

  Jeśli chcesz zarejestrować motocykl używany, będziesz potrzebować następujących dokumentów – umowy kupna-sprzedaży (faktury VAT), dotychczasowego dowodu rejestracyjnego, polisy OC, pozytywnego wyniku badania technicznego, potwierdzenia dokonania opłat. Rejestrując pojazd musisz mieć przy sobie dowód tożsamości.

 4. Czy muszę stawić się osobiście w wydziale komunikacji?

  Nie, możesz wyznaczyć pełnomocnika. W tym celu należy przygotować pełnomocnictwo i wnieść opłatę w wysokości 17 zł, jeśli wyznaczona osoba nie jest najbliższym członkiem rodziny.