Jak długo trwa rejestracja samochodu? Ile czeka się na tablice rejestracyjne?

Rejestracja samochodu
opublikowano: 09 sierpnia 2018 aktualizacja: 2 kwietnia 2024 autor: redakcja

Aby legalnie poruszać się po drogach pojazdem silnikowym, należy go wcześniej zarejestrować. To jednak dopiero początek przeprawy z urzędami, dlatego warto wiedzieć wcześniej gdzie złożyć odpowiedni wniosek, jak długo czekać na jego rozpatrzenie oraz ile zapłacić.

Rejestracja samochodu jest ważna w przypadku wszystkich pojazdów, które zmieniły w ostatnim czasie właścicieli, zostały sprowadzone lub dopiero kupione w salonie. Według nowych przepisów nie ma jednak obowiązków wymiany tablic rejestracyjnych, co zmniejsza jednorazowy wydatek związany z rejestracją.

Dowiedz się wszystkiego na temat wydawania dowodów rejestracyjnych, tablic, przepisów na 2024 rok i wszystkich innych informacji związanych z tym zagadnieniem. Wcześniej czy później przez te formalności przechodzi większość z nas, dlatego lepiej być na bieżąco.

Rejestracja pojazdu w Polsce a prawo

Proces rejestracji samochodu zależy głównie od miejsca i sposobu zakupu pojazdu. Najprościej jest w przypadku nabycia samochodu prosto z salonu, gdy część formalności może załatwić dealer. W większości przypadków rejestracja dotyczy samochodu używanego – kupionego w Polsce lub sprowadzonego. W tej ostatniej kwestii Prawo o ruchu drogowym mówi jasno:

Właściciel pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

art. 73 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Prawo o ruchu drogowym

Niedotrzymanie tego terminu nie oznacza automatycznej kary, jednak w przypadku np. kontroli drogowej czy innego nieprzewidzianego zdarzenia kłopoty, nie tylko finansowe, to niemal pewnik.

Zmiany w przepisach w 2024 roku a rejestracja samochodu

Z dniem 1 stycznia 2024 roku ponownie obowiązuje konieczność przerejestrowania pojazdu zarejestrowanego w Polsce w ciągu 30 dni.

Uwaga! Osoby nabywające pojazdy muszą pamiętać, że tylko do końca 2023 roku mogły zgłosić do urzędu wyłącznie fakt nabycia samochodu. Już w 2024 roku są zobowiązane dokonać rejestracji pojazdu.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami właściciel pojazdu ma obowiązek:

 • złożyć wniosek o rejestrację w terminie 30 dni od dnia nabycia pojazdu w Polsce lub dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej lub sprowadzenia pojazdu do Polski z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • zarejestrować pojazd nabyty w drodze spadku w ciągu 30 dni od dnia prawomocnego orzeczenia sądu lub sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • złożyć wniosek o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni, jeśli prowadzona jest działalność gospodarcza w Polsce (jedynie firmy działające w zakresie obrotu pojazdami).

Jednocześnie osoba, która zbywa pojazd, musi zgłosić transakcję do wydziału komunikacji w ciągu 30 dni. Jeśli samochód należy do kilku osób, wystarczy, że informacja zostanie przekazana do urzędu przez jednego ze współwłaścicieli.

Rejestracja samochodu – wymagane dokumenty

Pierwszym krokiem jest udanie się do odpowiedniego urzędu. W miastach wojewódzkich oraz miastach na prawach powiatu to po prostu Urząd Miasta i właściwy wydział – Komunikacji lub Spraw Obywatelskich. W miastach powiatowych rejestracją pojazdów zajmuje się Starostwo Powiatowe. W Warszawie rejestracji pojazdu dokonasz w urzędzie dzielnicy.

Na miejscu trzeba mieć ze sobą komplet dokumentów, a dokładnie:

 • dowód tożsamości,
 • wypełniony wniosek o rejestrację samochodu (można pobrać na stronie urzędu),
 • umowę kupna-sprzedaży samochodu,
 • dowód rejestracyjny samochodu z ważnym przeglądem technicznym,
 • kartę pojazdu,
 • stare tablice rejestracyjne samochodu.

Rejestracja samochodu a czas oczekiwania na dokumenty

Proces rejestracji samochodu trwa około godziny. Najpierw wydany zostanie w urzędzie tzw. miękki dowód rejestracyjny, a do 30 dni dokument stały. Razem z miękkim dowodem rejestracyjnym urzędnik wydaje niezbędne naklejki homologacyjne i nowe tablice. Stare tablice mogą zostać pod warunkiem, że kupiony pojazd pochodzi z tego samego powiatu.

Cały proces rejestracji – otrzymanie nowych tablic stałych i dowodu rejestracyjnego  – trwa 10-14 dni (urząd zawiadamia przez SMS lub mailowo).

WAŻNE!

Przy rejestracji samochodu decyduje miejsce zamieszkania, a nie zameldowania i z tego powodu można zarejestrować pojazd w najbliższym urzędzie.

Rejestracja samochodu – ile kosztuje w 2024 roku?

Koszt rejestracji kupionego samochodu od poprzedniego właściciela wynosi 180 zł. Ta kwota dotyczy pojazdu z innego powiatu. Jeśli powiat jest ten sam, tablice rejestracyjne zostają, a opłata wynosi 81 zł.

Nieco więcej, bo 200 zł, zapłaci kierowca rejestrujący samochód zabytkowy. W przypadku chęci posiadania tablic indywidualnych, koszt rejestracji wzrasta do 1000 zł.

Dodatkowe koszty mogą być związane z opłatą skarbową w wysokości 17 zł za wystawienie pełnomocnictwa, np. dealerowi rejestrującemu za klienta sprzedany samochód lub innej osoby trzeciej. Opłata za pełnomocnictwo nie dotyczy osób spokrewnionych, np. rodzeństwa czy małżonka.

Wszystkie zmienne uwzględnione zostały w poniższej tabeli, wyszczególnione zostały w osobnych podpunktach, które pozwalają na szczegółowe zapoznanie się z opłatami za rejestrację samochodu.

Opłata komunikacyjnaSamochód używany zarejestrowany w PolsceSamochód używany sprowadzony z zagranicy oraz samochód nowy kupiony w Polsce lub za granicąSamochód zabytkowy
Tablice rejestracyjne zwyczajne80 zł80 zł100 zł
Tablice rejestracyjne indywidualne1000 zł1000 zł
Dowód rejestracyjny54 zł54 zł54 zł
Pozwolenie czasowe13,50 zł13,50 zł13,50 zł
Nalepka legalizacyjna12,50 zł12,50 zł12,50 zł
RAZEM (w przypadku zwyczajnych tablic rejestracyjnych)160,00 zł160,00 zł180,00 zł
RAZEM (w przypadku pozostawienia dotychczasowych tablic rej. z wydaniem pozwolenia czasowego)80 zł
RAZEM (w przypadku indywidualnych tablic rej.)1080,00 zł1080,00 zł
Przerejestrowanie pojazdu z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego, bez wydania pozwolenia czasowego66,50 zł

Rejestracja samochodu – nowy i używany

Sposób rejestrowania samochodu jest ten sam, ale w zależności od pochodzenia pojazdu, trzeba dopilnować kilku innych formalności:

 • UŻYWANY SAMOCHÓD Z KRAJU – dodatkowo wymagane opłacenie podatku od czynności cywilno-prawnych (w Urzędzie Skarbowym) wynoszącym 2% wartości samochodu. Termin na opłacenie podatku wynosi 14 dni od zakupu pojazdu.
 • UŻYWANY SAMOCHÓD ZZA GRANICY – przed zarejestrowaniem pojazdu opłacenie akcyzy w Urzędzie Celnym (teren UE), a oprócz tego dokonanie odprawy celnej (spoza UE). Wymagane dodatkowo tłumaczenie dokumentów u tłumacza przysięgłego.
 • NOWY SAMOCHÓD Z KRAJU – pełnomocnictwo rejestracji można przekazać dealerowi lub zarejestrować samochód mając w urzędzie fakturę zakupu, kartę pojazdu i wyciąg ze świadectwa homologacji (od dealera).
 • NOWY SAMOCHÓD ZZA GRANICY – scenariusz bardzo rzadki, ale w tym przypadku proces rejestracji trzeba uzupełnić o dokonanie odprawy celnej (auto z obszaru UE). Zakup samochodu spoza Unii Europejskiej to dodatkowo zapłata akcyzy, podatku VAT i wykonanie przeglądu.

Zainteresuje Cię: Jak zarejestrować auto z Niemiec? Koszty i potrzebne dokumenty

Zarejestrowanie samochodu w zależności od miejsca zamieszkania lub zameldowania

Obecnie nie ma obowiązku meldunku w miejscu zamieszkania, nawet jeśli jest to zamieszkanie na stałe, dlatego przepisy zostały do takiej sytuacji dostosowane. Zarejestrować samochód można w miejscu zamieszkania, a nie zameldowania – wystarczy we właściwym wydziale komunikacji przedstawić dowód na to, że mieszka się w danej miejscowości (na przykład umowę najmu czy potwierdzenie od administratora budynku).

Przykład: Pan Maciej mieszka od trzech lat w Warszawie, gdzie studiuje. Wynajmuje mieszkanie w dzielnicy Praga Północ, zameldowany jest natomiast w miejscowości, w której się urodził, czyli w Radomiu. Ponieważ zdecydował się na zakup używanego samochodu, stanął przed zadaniem zarejestrowania pojazdu. Udał się do wydziału komunikacji właściwego dla adresu zamieszkania w Warszawie. Po okazaniu umowy najmu mieszkania i dołączeniu pozostałych dokumentów, zarejestrował auto w stolicy, bez konieczności wyjazdu do Radomia.

 • Rejestracja pojazdu jest konieczna dla wszystkich samochodów, które zmieniły właścicieli, zostały sprowadzone lub kupione w salonie niedawno. Nowe przepisy nie wymagają jednak wymiany tablic rejestracyjnych, co zmniejsza koszty związane z rejestracją.
 • Proces rejestracji zależy od sposobu i miejsca zakupu pojazdu. Najprostszy jest dla samochodów kupionych w salonie, gdzie część formalności może załatwić dealer. W większości przypadków dotyczy to używanych pojazdów, kupionych w Polsce lub sprowadzonych.
 • Z dniem 1 stycznia 2024 roku ponownie obowiązuje konieczność przerejestrowania pojazdu zarejestrowanego w Polsce w ciągu 30 dni.
 • Zgodnie ze zmienionymi przepisami właściciel pojazdu ma obowiązek złożyć wniosek o rejestrację w ciągu 30 dni od nabycia pojazdu w Polsce lub od jego sprowadzenia, lub w terminie 90 dni, jeśli jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami.
 • Proces rejestracji samochodu wymaga dostarczenia odpowiednich dokumentów do właściwego urzędu, w którym przeprowadzane są formalności. Koszty rejestracji różnią się w zależności od różnych czynników, takich jak miejsce pochodzenia pojazdu czy decyzja właściciela dotyczące tablic rejestracyjnych.
 • Wszystkie opłaty rejestracyjne zostały uregulowane prawnie i są one jednakowe w całej Polsce, niezależnie od miejsca załatwiania formalności związanych z tym procesem.
4.5/5

FAQ - najczęściej zadawane pytania o to, jak długo trwa rejestracja samochodu

 1. Czy można zarejestrować samochód przez Internet?

  Tak, w niektórych przypadkach możliwe jest zarejestrowanie samochodu przez Internet. W Polsce istnieje system eRejestracja, który umożliwia część procedur związanych z rejestracją pojazdu do wykonania online. Jednakże istnieją pewne ograniczenia i warunki, które mogą różnić się w zależności od regionu oraz konkretnych sytuacji. Na początek sprawdź, czy Twój wydział komunikacji pozwala na rejestrację samochodu on-line.

 2. Czy muszę wyrobić nowy dowód rejestracyjny, jeśli w starym skończyło się miejsce na pieczątki?

  Nie, od grudnia 2020 roku nie jest już konieczne wymienianie dowodu rejestracyjnego, jeśli zabraknie w nim miejsca na pieczątki potwierdzające wyniki badania technicznego. Teraz nawet nie musisz wozić tego dokumentu przy sobie (oczywiście na terenie Polski). Warto jednak mieć świadomość, że uzupełniony dowód rejestracyjny może być potrzebny podczas poruszania się poza granicami Polski – jeśli planujesz taki wyjazd, lepiej wyrób nowy dowód rejestracyjny.

 3. Ile mam czasu na zakup OC po zakupie samochodu?

  Jeśli kupiony z drugiej ręki samochód nie ma ważnego ubezpieczenie OC po poprzednim właścicielu, musisz zakupić polisę bezzwłocznie. Potwierdzenie jej posiadania jest niezbędne podczas przerejestrowywania pojazdu. Co jeszcze ważniejsze, w świetle polskich przepisów, polisa musi obowiązywać stale, a nawet jeden dzień zwłoki może oznaczać dotkliwe kary, dlatego warto zadbać o ważne OC już w momencie zakupu samochodu.

 4. Czy podczas rejestracji pojazdu muszą być obecni wszyscy współwłaściciele?

  Nie, podczas rejestracji pojazdu nie muszą być obecni wszyscy współwłaściciele. Wystarczy, że jeden z właścicieli pojazdu reprezentuje pozostałych podczas procedury rejestracji. Jednakże wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na dokonanie rejestracji pojazdu i dostarczyć niezbędne dokumenty wymagane przez urząd.