Rezygnacja z ubezpieczenia OC – kiedy masz do niej prawo?

Rezygnacja z OC
opublikowano: 01 września 2017 aktualizacja: 12 maja 2021 autor: redakcja

Kupiłeś całoroczną polisę OC i chcesz zrezygnować z umowy? Sprawdź, czy to możliwe. Wypowiedzenie OC można złożyć tylko w określonych przypadkach. Musisz również pamiętać o właściwym sporządzeniu dokumentu i wysłaniu go do towarzystwa w odpowiednim terminie.

Właściciel pojazdu zyskuje prawo do rezygnacji z umowy OC w sytuacjach ściśle określonych w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Przepisy obowiązują w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym. Jeżeli chcesz uniknąć podwójnego ubezpieczenia lub kary za brak OC, koniecznie się z nimi zapoznaj.

1. Chcesz zmienić ubezpieczyciela i kupić OC w innym towarzystwie

Jeżeli kupiłeś polisę OC na cały rok, powinieneś korzystać z niej do końca umownego okresu ochrony. Wcześniejsza rezygnacja z umowy jest możliwa w przypadku zawarcia umowy na odległość (patrz pkt.4) lub wyrejestrowania samochodu (szczegóły w pkt. 5).

Przed końcem obecnego okresu ochrony możesz zdecydować, czy chcesz przedłużyć umowę OC na kolejny rok. Jeśli zamierzasz zmienić ubezpieczyciela, powinieneś wypowiedzieć obecną polisę pisemnie, najpóźniej na jeden dzień przed końcem okresu jej obowiązywania.

Odpowiedni druk wypowiedzenia OC dostarczy Ci Twój nowy ubezpieczyciel lub wygenerujesz go korzystając z dowolnej strony internetowej (np. wypowiadamoc). Dokument możesz również przygotować samodzielnie.

Najważniejsze informacje w wypowiedzeniu OC to:

  • Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, PESEL),
  • dane pojazdu (rodzaj, rok produkcji, marka, model, nr rejestracyjny),
  • nazwa i adres towarzystwa,
  • numer wypowiadanej polisy OC i data zakończenia okresu ochrony,
  • powód wypowiedzenia (+ numer artykułu z ustawy: wypowiedzenie polisy całorocznej reguluje art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

Pamiętaj, aby na wypowiedzeniu OC znalazł się Twój własnoręczny podpis! Bez niego dokument jest nieważny.

Wypowiedzenie OC możesz dostarczyć do ubezpieczyciela:

  • pocztą: listem poleconym na adres wskazany przez TU (liczy się data nadania listu),
  • osobiście do dowolnego oddziału towarzystwa (przygotuj kopię rezygnacji z OC, aby agent potwierdził na niej przyjęcie dokumentu),
  • na odpowiedni adres e-mail wskazany przez ubezpieczyciela – niezbędny jest skan lub zdjęcie z Twoim własnoręcznym podpisem.

Pamiętaj, że brak wypowiedzenia całorocznej polisy OC powoduje automatyczne przedłużenie umowy na kolejny rok. Może to spowodować tzw. podwójne ubezpieczenie i konieczność opłacenia dodatkowej składki za czas korzystania z ochrony.

2. Kupiłeś polisę OC w innym towarzystwie, ale zapomniałeś wypowiedzieć poprzedniej umowy

Jeżeli Twoja polisa OC wznowiła się automatycznie, a ty kupiłeś kolejną w innej firmie, jak najszybciej zrezygnuj z odnowionej umowy. Każdy dzień korzystania z polisy oznacza dla Ciebie konieczność opłacenia składki (za okres od wznowienia umowy OC do jej wypowiedzenia).

Wypowiedzenie polisy OC odnowionej automatycznie sporządzasz w takiej samej formie jak pismo z rezygnacją z polisy całorocznej. W dokumencie powołujesz się tylko na inny przepis ustawy, a mianowicie: art. 28a.

3. Kupiłeś samochód używany i chcesz zrezygnować z polisy zbywcy

Na wypowiedzenie umowy OC poprzedniego właściciela pojazdu masz czas do końca okresu jej obowiązywania. W dokumencie powołujesz się na art. 31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Możesz w nim wskazać datę zakończenia umowy. Jeżeli tego nie zrobisz, polisa będzie obowiązywać do dnia wpływu wypowiedzenia do towarzystwa.

Pamiętaj, że rezygnując z polisy zbywcy masz obowiązek zawarcia nowej umowy OC. Pomiędzy poszczególnymi okresami ochrony nie powinno być ani jednego dnia przerwy. W przeciwnym wypadku grozi Ci kara od UFG.

4. Chcesz zrezygnować z polisy OC kupionej przez Internet lub telefon

W przypadku umów zawartych na odległość chroni Cię Ustawa o prawach Konsumenta (art.40). Na rezygnację z umowy OC masz 30 dni od dnia poinformowania Cię o zawarciu umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć w formie pisemnej. Co istotne – nie musisz podawać w nim przyczyny rezygnacji.

5. Skradziono Twój samochód lub został on całkowicie zniszczony

Całkowita utrata pojazdu zwalnia Cię z obowiązku posiadania umowy OC (uwaga! Nie dotyczy to sprzedaży auta, ponieważ wtedy masz obowiązek przekazania polisy nowemu właścicielowi).

Jeżeli Twój samochód został skradziony lub kompletnie zniszczony w wypadku lub z innej przyczyny, możesz wcześniej zakończyć umowę OC. Za niewykorzystany okres ochrony przysługuje Ci zwrot zapłaconej składki (za każdy dzień od wyrejestrowania auta).

W przypadku kradzieży samochodu, najpierw wyrejestruj pojazd (na podstawie zaświadczenia z Policji o kradzieży). Następnie dostarcz do towarzystwa ubezpieczeniowego oświadczenie o wyrejestrowaniu samochodu wraz z zaświadczeniem z urzędu komunikacji. Podobnie postępujesz po złomowaniu auta (w urzędzie przedstawiasz zaświadczenie ze stacji demontażu).

O sposób złożenia informacji o wyrejestrowaniu samochodu zapytaj swojego ubezpieczyciela. Zazwyczaj istnieje możliwość przekazania jej (wraz z odpowiednimi załącznikami) za pomocą zgłoszenia online.

5/5