Kiedy należy zmienić dane w polisie OC?

zmiana danych polisa OC
opublikowano: 09 maja 2018 aktualizacja: 17 czerwca 2020 autor: redakcja

Większość kierowców kontaktuje się z towarzystwem ubezpieczeniowym przy zakupie polisy oraz podczas zgłaszania szkody. Ale czy wiesz, że montaż instalacji gazowej, tuning samochodu lub zmiana adresu zamieszkania również oznacza konieczność kontaktu z ubezpieczycielem? W każdej z tych sytuacji, musisz dokonać bowiem zmian w polisie OC.

Polisa OC to obowiązkowe ubezpieczenie dla wszystkich właścicieli pojazdów. W momencie zawierania umowy ubezpieczenia przedstawiciel ubezpieczyciela spisuje dane m.in. z dowodu rejestracyjnego pojazdu i dowodu osobistego właściciela samochodu. Jednak podane dane często dezaktualizują się w czasie trwania umowy. Poniżej znajdziesz informacje o 5 sytuacjach, w których kontakt z ubezpieczycielem będzie niezbędny, aby zaktualizować dane zawarte w polisie OC.

Zmiana danych osobowych

Przeprowadzka najczęściej wiąże się ze zmianą adresu zameldowania lub do korespondencji. Właścicielka pojazdu, która wyszła za mąż, może zmienić nazwisko. W każdym z tych przypadków dochodzi do zmiany danych osobowych właściciela pojazdu. Ubezpieczyciel powinien zostać o nich poinformowany, aby móc wprowadzić stosowne zmiany w polisie OC.

Aby uniknąć wymiany pism, do oświadczenia zaadresowanego do towarzystwa ubezpieczeniowego warto dołączyć np. kserokopię dowodu osobistego.

Zmiana numeru rejestracyjnego

W czasie korzystania z pojazdu może dojść do sytuacji, gdy zmieniony zostanie numer rejestracyjny samochodu. Towarzystwo ubezpieczeniowe również powinno zostać powiadomione o nowym numerze. Najlepiej wystosować pisemne oświadczenie o zaistniałej zmianie i do oświadczenia dołączyć kserokopię dowodu rejestracyjnego.

Modyfikacje pojazdu

Tuning pojazdów jest popularny nie tylko wśród właścicieli sportowych aut. O ile przyklejonych na karoserii naklejek ubezpieczycielowi nie trzeba zgłaszać, o tyle zwiększenie pojemności silnika owszem. Również właściciele pojazdów, którzy np. ze względów finansowych zdecydowali się na montaż instalacji gazowej, powinni poinformować o tym fakcie towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym zawarli umowę ubezpieczenia.

Informacje o modyfikacjach pojazdu są szczególnie ważne, jeżeli jego właściciel zdecydował się na pakiet ubezpieczeń – OC i AC. Inwestycja w pojazd oznacza, że jego wartość rośnie, a to z kolei powoduje, że w razie wypadku, towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić zlikwidowania szkody.

Właściciele, którzy dokonali modyfikacji pojazdu, powinni przesłać oświadczenie o zakresie wykonanych przeróbek. W zależności od polityki ubezpieczyciela, muszą oni liczyć się z możliwością rekalkulacji składki.

Dodatkowy kierowca

Często jeden pojazd użytkuje kilka osób, np. rodzic i dziecko, ale ubezpieczenie OC, ze względu na wypracowane zniżki, nabywa starszy kierowca i jednocześnie właściciel auta. Gdy drugi kierowca korzysta z pojazdu jedynie sporadycznie, to problemu nie ma. Jeżeli jednak faktycznie użytkuje on pojazd regularnie, to niezbędne jest poinformowanie o tym fakcie ubezpieczyciela.

W tym wypadku również wystarczy oświadczenie o tym, że z pojazdu systematycznie korzysta drugi kierowca. Jeżeli jest to osoba, która ma prawo jazdy od niedawna, najprawdopodobniej ubezpieczyciel dokona rekalkulacji składki – nie obejdzie się bez dopłaty.

Zmiana właściciela pojazdu

Polskie przepisy są tak skonstruowane, że osoba, która nabywa pojazd, przejmuje również ubezpieczenie OC. O zbyciu pojazdu także należy powiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe. Jeżeli okaże się, że samochód nabył młody kierowca, ubezpieczyciel będzie miał prawo do rekalkulacji składki OC.

Aby poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe o zbyciu pojazdu, najlepiej wysłać oświadczenie wraz z kserokopią zawartej z kupującym umowy.

Terminy zgłoszeń – o czym trzeba pamiętać?

O zmianie danych osobowych, tuningu pojazdu czy tym, że samochód zaczął użytkować kolejny kierowca należy poinformować ubezpieczyciela niezwłocznie. Zwlekać nie warto, bo w razie wypadku czy kolizji, może się okazać, że ubezpieczyciel odmówi zlikwidowania szkody. Wówczas sprawa najprawdopodobniej skończy się w sądzie.

4.7/5