Sprzedaż auta Ukraińcowi – na co uważać?

sprzedaż auta Ukraińcowi
opublikowano: 12 maja 2019 aktualizacja: 15 czerwca 2024 autor: redakcja

Coraz więcej obywateli Ukrainy pracuje w Polsce, zakłada rodziny i kupuje samochody od lokalnych sprzedawców. Sprawdzamy, czy procedura sprzedaży auta obywatelowi spoza Unii Europejskiej różni się od normalnej transakcji i jakich formalności należy dopilnować.

Zagadnienie można rozszerzyć o sprzedaż samochodu cudzoziemcowi bez względu na paszport, strefę Schengen czy kontynent. W przypadku kierowcy narodowości ukraińskiej decyduje fakt, czy kupujący przebywa w chwili transakcji w Polsce czy na Ukrainie.

Umowa taka sama, ale…

Jeśli chcemy sprzedać samochód Ukraińcowi, najlepiej to zrobić w Polsce. Chyba że znamy język ukraiński i tamtejsze przepisy, a przetłumaczenie dokumentów nie stanowi dla nas problemu.

Gdy miejscem sprzedaży jest terytorium RP, wystarczy zwykła umowa kupna-sprzedaży pojazdu. Ewentualne przetłumaczenie leży po stronie Ukraińca, Greka, Węgra czy innego obcokrajowcy, który kupione od nas auto chce zarejestrować w swojej ojczyźnie.

Z prawnego punktu widzenia nie ma przeszkód, aby sporządzić umowę kupna sprzedaży samochodu dwujęzyczną – do pobrania w internecie.

WAŻNE!
W umowie należy podać dane, jak w standardowej umowie oprócz numeru PESEL, który na Ukrainie nie występuje. Zamiast tego wystarczy numer paszportu i NIP kupującego.

Najprościej będzie przekazać Ukraińcowi razem z podpisaną umową:

 • dowód rejestracyjny,
 • kartę pojazdu,
 • kluczyki,
 • ważną polisę OC.

Kolejnym krokiem powinno być udanie się obywatela Ukrainy do swojego kraju w celu zarejestrowania go w tamtejszym urzędzie. Może to zrobić jadąc na polskich tablicach oryginalnych albo tymczasowych. Z tym wiążą się dwa scenariusze:

 • Oryginalne tablice – w dowodzie rejestracyjnym widnieje sprzedający, więc kupujący, aby wjechać na teren Ukrainy, będzie potrzebował specjalnego upoważnienia stworzonego przez notariusza
 • Tymczasowe tablice – o ile wcześniej złożymy w wydziale komunikacji wniosek o ich wydanie. We wniosku o powód wydania takich tablic podajemy „sprzedaż i wywóz auta poza granice kraju”. Do tymczasowych tablic trzeba wykupić jeszcze krótkoterminowe ubezpieczenie za ok. 100 zł.

Drugi z opisanych scenariuszy, choć bardziej skomplikowany, jest bezpieczniejszy dla sprzedającego, który ostatecznie pozbywa się samochodu i problemów w razie wypadku czy niezarejestrowania pojazdu na Ukrainie w określonym czasie. A także możemy odzyskać część zapłaconej polisy OC i ewentualnie również AC.

Umowa sprzedaży to nie koniec formalności

Sprzedaż auta obywatelowi Ukrainy nie jest problemem, ale fakt, że auto jest cały czas zarejestrowane na nas, już tak. To oznacza, że w razie wypadku, popełnienia przestępstwa czy zaległości w opłacaniu składki OC musimy liczyć się z wezwaniem przez różne organa państwowe i złożenie wyjaśnień.

Tego wszystkiego można uniknąć dzięki jednej wizycie wydziale komunikacji. Jest na to 30 dni od momentu sprzedaży samochodu. A 14 dni, by powiadomić o zbyciu samochodu towarzystwo ubezpieczeń. Jednak lepiej załatwić te formalności znacznie szybciej. Formalności czekają za to Ukraińca, który powinien zarejestrować samochód w swoim kraju. Będzie do tego potrzebował uiszczenia opłaty za cło i uregulowania płatności za przekroczenie granicy.

PAMIĘTAJ!
Najlepiej zaraz po sprzedaży samochodu udać się z nabywcą do wydziału komunikacji, by złożyć wniosek o wydanie tymczasowych tablic rejestracyjnych – na podstawie sprzedaży auta na Ukrainę wywozu go poza granicę Polski.

Powiadom ubezpieczyciela o nowym właścicielu

Mamy dwa tygodnie no to, aby ubezpieczyciel dowiedział się o sprzedaży samochodu. Możemy to zrobić na różne sposoby:

 • online za pomocą e-formularza na stronie internetowej;
 • e-mailem;
 • tradycyjną pocztą;
 • osobiście w oddziale.

Zgłoszenie sprzedaży samochodu to nic innego jak wypełnienie dokumentu o zbyciu pojazdu Taki dokument musi zawierać dane zbywcy (Polaka) i nabywcy (Ukraińca) pojazdu, a także dane dotyczące pojazdu (marka, model, typ, numer rejestracyjny i numer VIN).

Przekazanie informacji o zbyciu samochodu do towarzystwa i do Wydziału Komunikacji jest obowiązkowe.

Podatek dochodowy za sprzedaż auta – płaci Polak czy Ukrainiec?

Podatku dochodowego od sprzedaży samochodu nie zapłaci w Polsce żadna ze strony po warunkiem, że sprzedawca jest osobą fizyczną i nie prowadzi działalności gospodarczej, a samochód sprzedają po upływie co najmniej 6 miesięcy od chwili zakupu.

Gdy między kupnem i sprzedażą nie minęło pół roku albo na sprzedaży został osiągnięty dochód, wtedy obowiązuje sprzedającego podatek. Rozliczenia należy dokonać w zeznaniu rocznym PIT-36 składanym do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym nastąpiła sprzedaż.

Wspomniany dochód jest wtedy, gdy zysk ze sprzedaży przekroczy koszty nabycia powiększone o nakłady poniesione w trakcie posiadania samochodu. Dochód może być opodatkowany według stawki 18% lub 32%.

WAŻNE!
Sprzedający, który nie prowadzi działalności gospodarczej, nie płaci podatku VAT od sprzedaży pojazdu – nawet gdy auto ma być ponownie zarejestrowane na Ukrainie.

Kto zatem płaci podatek od transakcji? To:

 • przedsiębiorca (handlarz prowadzący działalność gospodarczą, właściciel komisu),
 • właściciel pojazdu zarejestrowanego na firmę krócej niż przez 6 lat.
5/5