Jak spisać umowę kupna-sprzedaży motocykla? Wzór umowy z omówieniem.

Jak spisać umowę kupna-sprzedaży motocykla
opublikowano: 15 listopada 2020 aktualizacja: 21 kwietnia 2022 autor: redakcja


Okres jesienno-zimowy to czas, w którym obserwujemy wzmożony handel motocyklami. Jest tuż po zakończeniu sezonu, więc dotychczasowi właściciele jednośladów chętnie się ich pozbywają z zamiarem kupna nowszych modeli wiosną. Korzystają z tego osoby, które chcą kupić motor w okazyjnej cenie, gdyż wtedy można wręcz przebierać w ofertach.

Podstawą bezpiecznej transakcji jest poprawnie skonstruowana umowa kupna-sprzedaży motoru. Co powinien zawierać taki dokument? Jakich formalności po zakupie musi dopełnić kupiec, aby nie narażać się na kary i mandaty? Tego wszystkiego dowiesz się z tego artykułu.

Co powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży motocykla?

Umowa kupna sprzedaży to dokument umożliwiający nowemu właścicielowi zarejestrowanie motocykla na siebie. Równie ważna jest dla sprzedającego, ponieważ potwierdza fakt zbycia pojazdu, co może być istotne, gdy kupiec nie dopełni formalności związanych z przerejestrowaniem motoru albo nie opłaci ubezpieczenia OC.

Pobierz wzór umowy kupna-sprzedaży motocykla

Przepisy prawa nie przewidują szczególnej formy zawarcia umowy, może ona być nawet ustna, ale my rekomendujemy trzymania się formy pisemnej. Ważne jest, żeby zapisać w umowie najważniejsze informacje dotyczące transakcji, które często są oparciem w rozstrzyganiu ewentualnych sporów.

Każda umowa kupna-sprzedaży motocykla musi zawierać:

 1. Miejscowość i datę zawarcia umowy.
 2. Dane identyfikacyjnego sprzedającego i kupującego:
 3. imię i nazwisko,
 4. nr PESEL,
 5. seria i nr dowodu osobistego,
 6. adres zamieszkania.
 7. Informacje dotyczące motocykla:
 8. marka i model,
 9. rok produkcji,
 10. nr VIN i nr rejestracyjny,
 11. aktualny przebieg,
 12. opis ewentualnych wad i usterek.
 13. Cenę motocykla oraz termin i sposób (gotówka, przelew) przekazania kwoty.

W umowie powinno się też znaleźć oświadczenie kupującego potwierdzające, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu oraz informacja, kiedy motocykl zostanie oddany do rąk nabywcy.

Na podstawie powyższych danych można stworzyć wzór umowy kupna-sprzedaży motoru. Należy pamiętać, żeby wydrukować co najmniej dwa egzemplarze umowy, po jednym dla każdej ze stron.

Po zakupie motocykla nowy właściciel przejmuje wszelkie prawa oraz obowiązki z nim związane. Musi więc zadbać o to, aby pojazd miał ważne OC. Jeżeli zdarzy się tak, że motor nie posiada ważnego ubezpieczenia, trzeba jak najszybciej (najlepiej jeszcze tego samego dnia) kupić polisę. 

Na co uważać przy sporządzaniu umowy kupna-sprzedaży motocykla?


Punkt obowiązkowy to porównanie danych w umowie z danymi w dowodzie osobistym sprzedającego i dowodzie rejestracyjnym motocykla. Oczywiście życzymy wszystkim wyłącznie uczciwych kontrahentów, ale niestety zdarzają się paserzy i oszuści, dlatego – dla własnego bezpieczeństwa – należy upewnić się, że rzeczywiście mamy do czynienia z osobą i pojazdem, których dane zawarte są w umowie.

Kolejna sprawa dotyczy stanu technicznego motocykla. Kupujący, zanim podpisze, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu, powinien rzeczywiście się z nim zaznajomić, a nie wierzyć wyłącznie zapewnieniom sprzedawcy. Jeżeli nabywca sam nie zna się na motorach, może poprosić sprzedawcę o przegląd motocykla w wybranym serwisie albo na stacji diagnostycznej. O ile właściciel motoru nie ma nic do ukrycia, to nie powinien mieć nic przeciwko temu.


Warto wiedzieć, że choć standardowe oświadczenie kupującego o znajomości stanu technicznego motoru chroni sprzedawcę w razie stwierdzenia wad ukrytych, to nabywca nie jest automatycznie na straconej pozycji. Kupujący może dochodzić swoich roszczeń z tytułu rękojmi, która obowiązuje nie tylko w stosunku do nowych, ale i używanych pojazdów.

Przestrzegamy też przed uleganiem drugiej stronie transakcji i wpisywaniem nieprawdziwych informacji do umowy. Niekiedy sprzedający lub kupujący chcą wskazywać inną, niż prawdziwą, datę zakupu (żeby otrzymać zwrot większej części polisy OC lub oddalić termin odprowadzenia podatku) czy zaniżać cenę pojazdu. Nie można przymykać oka i zgadzać się na takie działania, ponieważ mogą nieść za sobą przykre konsekwencje.

Niech potwierdzeniem powyższego będzie przypadek, dotyczący co prawda auta, ale morał jest ten sam. Mężczyźnie skradziono samochód z „drugiej ręki”, a ubezpieczyciel odmówił wypłaty z AC. Sprawa zakończyła się w Sądzie Okręgowym w Słupsku, który w dniu 13 listopada 2019 wydał wyrok (orzeczenie w sprawie I C 218/16), że w toku postępowania stwierdzono, że właściciel auta zawarł z poprzednim właścicielem umowę kupna-sprzedaży samochodu z nieprawdziwymi danymi, wobec czego umowa nie jest wiarygodnym dowodem nabycia pojazdu, co wyłącza odpowiedzialność firmy ubezpieczeniowej.

Jak sporządzić umowę kupna-sprzedaży motocykla ze współwłaścicielem?

Umowa kupna-sprzedaży motoru, który posiada dwóch właścicieli, nie różni się zasadniczo od standardowej umowy. Musi ona tylko zawierać dane identyfikacyjne obydwu właścicieli oraz obaj muszą podpisać się na umowie.

Kwestię zapłaty należy omówić we własnym zakresie – pieniądze można wręczyć zarówno obojgu właścicielom w równych częściach, jak i przekazać je wyłącznie jednemu.

Kiedy trzeba płacić podatek PCC przy zakupie motocykla?

Zacznijmy od tego, w jakim przypadku nie trzeba odprowadzać PCC (podatku od czynności cywilnoprawnych). Zgodnie z przepisami, z PCC zwolnione są transakcje, w których jedna ze stron opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług (VAT). Oznacza to, że podatku nie trzeba płacić, jeśli pojazd kupujemy np. w komisie.

W sytuacji, kiedy zarówno sprzedający, jak i kupujący są osobami fizycznymi, należy zapłacić podatek, chyba że:

 • wartość motocykla to mniej niż 1 000 zł,
 • motocykl został sprowadzony z innego kraju UE,
 • motocykl jest kupowany na użytek osoby niepełnosprawnej (kupiec musi posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności).

PCC opłaca kupujący, a wysokość podatku wynosi 2% ceny motocykla (określonej w umowie kupna-sprzedaży). Termin na zapłatę PCC to 14 dni od dnia zawarcia umowy. Kupujący wpłaca kwotę podatku na konto urzędu skarbowego właściwego miejscu zamieszkania. Dodatkowo musi wypełnić deklarację PCC-3 i przesłać ją listem albo dostarczyć osobiście do swojego urzędu skarbowego.

Nie należy zapomnieć o zapłacie PCC, ponieważ niedopełnienie obowiązku podatkowego wiąże się z mandatem w niebagatelnej wysokości, bo aż do 52 tys. zł. W przypadku przekroczenia terminu warto wraz z deklaracją złożyć tzw. czynny żal.

Jak zarejestrować motocykl?

Standardowy termin na rejestrację motocykla to 30 dni od czasu zakupu, jednakże obecnie, ze względu na panującą epidemię koronawirusa, wydłużono go do 180 dni. Kara za nieprzerejestrowanie pojazdu w terminie może wynieść aż do 1 000 zł. Rejestracji dokonuje się w Wydziale Komunikacji w urzędzie gminy lub miasta. Należy zabrać ze sobą:

 • dowód tożsamości,
 • umowę kupna-sprzedaży motocykla,
 • kartę pojazdu,
 • dowód rejestracyjny i tablicę rejestracyjną (trzeba ją odkręcić i wnieść do urzędu),
 • ważne ubezpieczenie OC,
 • przegląd techniczny.

Na miejscu trzeba będzie wypełnić wniosek o rejestrację motocykla. Jest to standardowy formularz, w którym wpisuje się informacja dotyczące właściciela, pojazdu itd. Do przerejestrowania motoru nie jest konieczna obecność właściciela, może on upoważnić do tego (na podstawie pełnomocnictwa) inną osobę. Pełnomocnictwo jest darmowe dla członków najbliższej rodziny, dla pozostałych osób dokument kosztuje 17 zł.

Ile kosztuje rejestracja motocykla?

Nie licząc podatku PCC, koszt przerejestrowania motocykla, który już zarejestrowano w Polsce to 121,50 zł. Składa się na to:

 • tablica rejestracyjna –  40,50 zł,
 • dowód rejestracyjny – 54,50 zł,
 • pozwolenie czasowe – 14 zł,
 • nalepka legalizacyjna – 12,50 zł.

Jeżeli kupujący chce mieć specjalny numer rejestracyjny, to za indywidualną tablicę zapłaci 500,50 zł.

Proces przerejestrowania motocykla może trwać do 30 dni. Na ten czas urząd wystawia tymczasowy dowód rejestracyjny (zwany potocznie miękkim).

5/5