Sprzedaż samochodu a OC – co zrobić z polisą?

sprzedaż samochodu co zrobić z OC
opublikowano: 15 października 2018 aktualizacja: 17 czerwca 2020 autor: redakcja

Jedną z kwestii nurtujących kierowców przy transakcji kupna i sprzedaży samochodu jest ubezpieczenie OC poprzedniego właściciela. Okazuje się, że niedopełnienie formalności może wiązać się z poważnymi wydatkami.

Podobne przypadki mają miejsce, jeśli sprzedający zapomni powiadomić towarzystwo ubezpieczeń o fakcie sprzedaży auta. Zgodnie z przepisami ma na to 14 dni od dnia spisania umowy z kupującym. To jednak nie wszystko, dlatego sprawdź, o czym jeszcze warto pamiętać sprzedając czy kupując ubezpieczony samochód.

Polisa OC – sprzedaż samochodu

Ważna polisa OC zawsze przechodzi z rąk sprzedającego do kupującego łącznie z kompletem pozostałych dokumentów. Tym samym sprzedający nie ma wpływu na dalsze losy polisy OC. Powinien tylko zawiadomić ubezpieczyciela o zbyciu samochodu, aby uniknąć jednego z poniższych scenariuszy, niekoniecznie korzystnych finansowo:

  • wezwania do zapłaty kolejnej raty za polisę (jeśli umówił się z towarzystwem na płatność ratalną),
  • wznowienia polisy na kolejny rok (jeśli umówił się z towarzystwem na płatność za 12 miesięcy z góry).

Polisa OC – kupno samochodu

Polisy OC (jak również dowodu rejestracyjnego czy zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu) kupujący musi domagać się od sprzedającego. Może też samemu sprawdzić czy zakupiony samochód ma ważne ubezpieczenie – na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) wystarczy wpisać numer rejestracyjny pojazdu.

Ale to nie zawsze wystarczy, np. gdy polisa OC jest opłacana w ratach, to za brak kolejnej płatności winę ponosi kupujący, który porusza się nieubezpieczonym samochodem.

Ubezpieczenie możesz zachować lub wypowiedzieć

Zakupiony samochód będzie ubezpieczony do czasu obowiązywania polisy OC. Ale to nie oznacza, że na warunki przejętego ubezpieczenia OC trzeba się zgadzać. Kupujący ma 2 wyjścia:

  • zawrzeć umowę ubezpieczenie w dowolnie wybranym towarzystwie i wypowiedzieć OC poprzedniego właściciela – między obiema czynnościami nie może być ani dnia przerwy!
  • pozostać przy starej polisie OC, jeśli jest korzystna dla kupującego – przejęta polisa nie przedłuż się automatycznie!

O zachowaniu bądź zrezygnowaniu z przejętej polisy OC decyduje przeważnie tzw. rekalkulacja składki. Najczęściej dzieje się tak, gdy sprzedającym jest kierowca w średnim wieku (wówczas wiek, staż „za kołkiem”, ale i bezszkodowa jazda wpływają na cenę polisy), a kupującym świeżo upieczony kierowca w wieku ok. 20 lat. W takiej sytuacji ubezpieczyciel może (ale nie musi) wymagać dopłaty do składki ze strony nabywcy samochodu. W drugą stronę to również działa, więc składka na skutek rekalkulacji może okazać się niższa.

PAMIĘTAJ!
Sprzedający samochód nie może żądać wypowiedzenia polisy OC w celu odebrania części niewykorzystanej składki. Ta kwestia powinna zostać ustalona między stronami transakcji.

Kupiłeś samochód? To nie koniec formalności

Jeśli kupiony samochód ma ważną polisę OC i przegląd techniczny, pozostaje załatwić resztę spraw, aby legalnie poruszać się autem po drogach.

Pierwszym krokiem jest udanie się do Urzędu Miasta i właściwego wydziału (Komunikacji lub Spraw Obywatelskich) w celu wyrobienia nowego dowodu rejestracyjnego – chyba że sprzedający jest z tego samego powiatu, wtedy tablic zostają bez zmian. Nowej rejestracji należy dokonać w przeciągu 30 dni od zakupu samochodu. Koszt – 81 zł lub 180 zł.

Do zapłacenia jest także podatek – w wysokości 2% wartości rynkowej auta. Tej płatności należy dokonać w Urzędzie Skarbowym najpóźniej 14 dni po zakupie samochodu. Podatek nie obowiązuje jeśli sprzedający jest płatnikiem VAT i prowadzi np. komis samochodowy.

5/5