Sprzedaż samochodu po leasingu – na co uważać?

sprzedaż samochodu po leasingu
opublikowano: 22 lipca 2019 aktualizacja: 29 lipca 2022 autor: redakcja

Samochód, które wcześniej służył do prowadzenia działalności gospodarczej możesz sprzedać na różne sposoby. Sprawdzamy, jak w takim przypadku wyglądają kwestie podatkowe i co z ubezpieczeniem OC.

Kupując auto na firmę, możesz wiele zyskać. Przed wszystkim odliczyć część opłat (paliwo). Taki pojazd jest najczęściej brany w leasing, czyli spłacany w niewielkich ratach, a użytkowany do celów gospodarczych. Wtedy możesz też zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów całość płaconych rat leasingowych. Wartość samochodu z leasingu jest też z reguły niższa od rynkowej.

Najpierw wykup samochodu z leasingu

Po zapłaceniu ostatniej raty leasingowej masz jako przedsiębiorca 3 możliwości – dalej wykorzystywać pojazd do prowadzenia działalności gospodarczej lub przeznaczyć auto do celów prywatnych czy sprzedać. Poniżej analizujemy każdy z wariantów.

 1. Wykup auta po leasingu na firmę – majątek w postaci samochodu stanowi tzw. środek trwały. Taki wydatek księgujesz w kosztach jako amortyzację. A jeśli chcesz sprzedać firmowy samochód, musisz wykazać przychód z działalności gospodarczej. Bez względu na okres, w jakim doszło do transakcji (miesiąc, pół roku czy rok). Taka sprzedaż podlega opodatkowaniu stawką 23%.
 2. Wykup auta po leasingu prywatnie – w przypadku wykupu samochodu do majątku prywatnego samochód nie jest traktowany jako majątek przedsiębiorstwa, więc nie podlega opodatkowaniu VAT. Jeśli do transakcji dojdzie po upływie 6 miesięcy od zakończenia leasingu, nie trzeba też płacić podatku dochodowego,
 3. Sprzedaż – jeśli wykupiony z leasingu samochód przeznaczasz na cele osobiste, tj. nie wykorzystujesz w działalności gospodarczej, a kosztów eksploatacji również nie zaliczymy do kosztów) po upływie pół roku od momentu wykupu możemy go sprzedać, nie płacąc z tego tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wykup samochodu z leasingu a podatek

Dotychczas było tak, że gdy przedsiębiorca wykupił samochód z leasingu do majątku prywatnego, i sprzedał go przed upływem sześciu miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, musiał zapłacić podatek dochodowy.

Wprowadzenie Polskiego Ładu i zmiana rozliczania podatku dochodowego oraz VAT w przypadku wykupu samochodu z leasingu spowodowały ogromne zamieszanie. Teraz przedsiębiorca po wykupie musiałby czekać aż 6 lat, żeby nie zapłacić podatku.

Z dniem 1 stycznia br. wszedł w życie art. 10 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że przepisów art. 10 ust. 1 pkt. 8 tej ustawy nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników będących rzeczami ruchomymi, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, na podstawie umowy leasingu operacyjnego (art. 14 ust. 2 pkt 19 ustawy o pdof), nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki te zostały wycofane z działalności gospodarczej, i dniem ich odpłatnego zbycia nie upłynęło 6 lat.

Źródło: pit.pl

Co, jeśli kupujesz samochodu po leasingu

Będąc osobą fizyczną, kupujesz samochód od innej osoby prywatnej. Wtedy musisz rozliczyć podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) w związku z zawarciem umowy kupna-sprzedaży samochodu.

Jako kupujący masz 14 dni na złożenie w swoim urzędzie skarbowym formularza PCC-3.

Podatek wynosi 2% wartości rynkowej samochodu. Ale takiego podatku możesz uniknąć, jeśli kupujesz auto od firmy leasingowej na fakturę.

Samochód po leasingu a ubezpieczenie

Jeszcze w trakcie obowiązywania leasingu samochód jest ubezpieczony. Z reguły polisa jest zawierana przez leasingodawcę, który przerzuca składki na leasingobiorcę. Firmy leasingowe zazwyczaj mają podpisane umowy tylko z wybranymi towarzystwami lub nawet tylko z jednym, więc niekoniecznie ich oferta będzie najlepsza czy najtańsza na rynku.

Ale możemy też sami ubezpieczyć taki samochód. Wystarczy o tym poinformować leasingodawcę. Ważne, żeby umowa AC uwzględniała wyznaczone przez niego warunki (np. często jest to zniesiony udział własny i naprawa na częściach oryginalnych). Niestety, leasingodawca może czasami pobrać opłatę manipulacyjną za to, że ubezpieczamy auto sami.

PAMIĘTAJ! Leasing zarabia na ubezpieczeniach

Firmy leasingowe na oferowanych przez siebie ubezpieczeniach zarabiają – mają prowizję od każdej zawartej polisy.

Dlatego warto wcześniej (minimum 30 dni) sprawdzić jaki będzie koszt kontynuacji ubezpieczenia „u leasingodawcy”, a jaki u konkurencji – np. w porównywarce ubezpieczeń online Rankomat.pl. Jeśli to drugie źródło będzie korzystniejsze, wtedy wystarczy wystąpić do leasingodawcy o zgodę na ubezpieczenie we własnym zakresie.

A w przypadku sprzedaży samochodu po leasingu można poczekać do końca umowy lub wykupić nową polisę OC i dodatkową AC.

Podsumowanie:

 • Podczas trwania umowy leasingu nie możesz rozporządzać przedmiotem leasingu, ponieważ nie należy do Ciebie. Po wykupie możesz zrobić z przedmiotem leasingu, co chcesz.
 • Po zakończeniu umowy leasingu samochód można wprowadzić do środków trwałych firmy, sprzedać go, albo przekazać w darowiźnie.
 • Po sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu firma musi zapłacić podatek dochodowy. Transakcja nie będzie obłożona podatkiem dochodowym, jeśli przekażesz go w darowiźnie i sprzedasz samochód po upływie 6 miesięcy od przekazania.
 • Sprzedaż samochodu firmowego rodzi obowiązek zapłaty podatku VAT. Dlatego też wiele firm w momencie wykupu auta z leasingu bierze nowy leasing, a kwotę uzyskaną ze sprzedaży poprzedniego auta przeznacza na czynsz inicjalny nowego pojazdu.
 • Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym firma nie będzie musiała płacić CIT od sprzedaży samochodu poleasingowego, jeśli dokona wykupu prywatnego i przekaże go za pomocą umowy darowizny.
4/5

FAQ - najczęściej zadawane pytania o sprzedaż samochodu po leasingu

 1. Jaki podatek od sprzedaży samochodu po leasingu?

  Wykup samochodu po leasingu, wprowadzenie go do środków trwałych firmy, a następnie sprzedaż rodzi konieczność zapłacenia podatku dochodowego i VAT. Aby tego uniknąć, firmy stosują wykup prywatny, a następnie darowiznę na osobę z tzw. zerowej grupy podatkowej. Następnie po sześciu miesiącach, sprzedają samochód bez PIT i VAT.

 2. Po jakim czasie można sprzedać samochód po leasingu?

  Samochód możesz sprzedać od razu po zakończeniu umowy leasingu, ale tak jak pisaliśmy wyżej, będzie to rodziło obowiązek podatkowy. Jeśli chcesz ich uniknąć, zrób wykup prywatny, przepisz darowizną samochód na członka rodziny, odczekaj pół roku i dopiero wtedy sprzedaj pojazd. Wtedy nie będzie stanowił przychodu

 3. Ile jest wart samochód wykupiony z leasingu?

  Najczęściej będzie miała tutaj znaczenie jego wartość rynkowa. W celu jej ustalenia możesz skorzystać z popularnych systemów jak InfoExpert czy Eurotax, albo zlecić wycenę rzeczoznawcy samochodowemu.

 4. Dlaczego od sprzedaży samochodu firmowego muszę płacić podatek nawet po dłuższym czasie?

  W myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z prowadzenia działalności gospodarczej są także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku firmy. W trakcie prowadzenia działalności odliczasz sobie koszty zakupu tego auta oraz koszty eksploatacyjne, a po zamortyzowaniu - sprzedajesz. Gdybyś nie płacił podatku, stanowiłoby to podwójną korzyść, a to jest niedupuszczalne.