Dlaczego Polacy się nie ubezpieczają?

brak ubezpieczenia
opublikowano: 04 grudnia 2015 aktualizacja: 17 czerwca 2020 autor: redakcja

Polacy z ubezpieczeń nieobowiązkowych, najczęściej wybierają ubezpieczenie mienia. Pomijając obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pojazdu mechanicznego, to ubezpieczenie domu lub mieszkania jest dla nas najbardziej istotne. Chcemy chronić swój majątek przed zniszczeniem lub utratą i jest to całkowicie naturalne. Dziwi więc fakt, że rzadko kiedy decydujemy się na ubezpieczenie swojego życia w ramach ubezpieczenia NNW.

Nieszczęśliwe wypadki się zdarzają

Codzienne doniesienia mediów – prasy, radia, telewizji i internetu wskazują na wysoką częstotliwość występowania przeróżnych wypadków, w których poszkodowani mogą odnieść poważny uszczerbek na zdrowiu, albo nawet stracić życie. Wielu wypadków nie można uniknąć, ale można ubezpieczyć się od przykrych ich następstw.

Czy wiesz że…?

Według statystyk Policji w Polsce w 2014 roku w wypadkach zginęły 3202 osoby, a ponad 42,5 tys. osób zostało rannych.

Do najczęstszych urazów spowodowanych nieszczęśliwymi wypadkami, według ubezpieczycieli należą:

  • urazy kończyn górnych,
  • urazy kończyn dolnych,
  • urazy głowy,
  • urazy twarzy.

Nie tylko osoby uprawiające sporty ekstremalne, ale i te, które wykonują codzienne prace domowe i zawodowe mogą ulec wypadkowi. Świadczenie wypłacone w tym wypadku z ubezpieczenia NNW pomoże w efektywnym leczeniu pacjenta i późniejszej rehabilitacji. Jeśli wypadek wyłączy z aktywności zawodowej np. przedsiębiorcę, świadczenie z ubezpieczenia może pokryć choć część odniesionych przez niego strat.

Do kogo adresowane jest NNW?

Ubezpieczenie NNW oferowane jest na polskim rynku przez wiele towarzystw ubezpieczeniowych, w tym przez firmę Proama. Może być ono dokupione do polisy OC i AC, ale wówczas dotyczy tylko wypadków komunikacyjnych, albo stanowić oddzielne, autonomiczne ubezpieczenie o bardzo szerokim zakresie ochrony, obejmującym wszelkie nieszczęśliwe wypadki – także w domu.. Generalnie, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków jest polisą dobrowolną i uzupełniającą.

Podstawowy zakres ochrony ubezpieczeniowej powinien obejmować wypłatę świadczenia dla ubezpieczonego, który doznał urazu w wypadku lub dla osób uposażonych w polisie ubezpieczeniowej na wypadek śmierci ubezpieczonego..

Jak wybrać polisę?

Mnogość ofert ubezpieczeń NNW na polskim rynku sprawia, że trudno jest wybrać jedną, która spełni oczekiwania klienta. Ważnym czynnikiem wyboru polisy jest wysokość sumy ubezpieczenia, jaką gwarantuje towarzystwo ubezpieczeniowe. Suma powinna być na tyle wysoka, aby na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej zapewniała bezpieczeństwo finansowe najbliższych jej osób.

Uwaga!

Skrajnie niska składka roczna na ubezpieczenie NNW może wskazywać na niską sumę gwarancyjną oraz na niewielki zakres obowiązywania ubezpieczenia.

Przy wyborze konkretnej oferty ubezpieczeniowej trzeba sprawdzić, jaki jest jej zakres. Jeśli dana osoba aktywnie uprawia sporty, w tym sporty ekstremalne, powinna sprawdzić, czy ubezpieczenie obejmuje takie ryzyka. Warto sięgnąć po Ogólne Warunki Ubezpieczenia i zapoznać się z wyłączeniami odpowiedzialności ubezpieczeniowej. Ryzyko związane z uprawianiem sportów może wymagać dodatkowej opłaty do składki głównej. Konstrukcja polisy NNW powinna być dopasowana do indywidualnych potrzeb klienta. Można sprawdzić, czy takie świadczenia jak:

  • leczenia,
  • rehabilitacji,
  • nabycia sprzętów takich jak wózek inwalidzki,
  • przy utracie lub kradzieży bagażu czy sprzętu sportowego w podróży

są w zakresie, czy trzeba o nie rozszerzyć zakres polisy o zwrot kosztów.

Brak nawyku ubezpieczeniowego

Wielu Polaków nie stać na zakup ubezpieczenia NNW, podobnie jak ubezpieczeń nieobowiązkowych mienia czy ubezpieczenia na życie. Badania z 2013 roku wskazują, że 43 proc. badanych Polaków podaje jako główny powód braku produktów ubezpieczeniowych swoją słabą sytuację ekonomiczną. 30 proc. wskazań dotyczy braku wiedzy na temat produktów oraz niska wiarygodność branży finansowej. Kolejnym powodem rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej jest nadmierny optymizm Polaków. Uważamy, że choroby i wypadki nas nie dotkną, choć innym rzeczywiście się zdarzają.

(wpis gościnny)

4.5/5