Odpowiedzialność za szkodę po sprzedaży auta

szkoda komunikacyjna a sprzedaż auta
opublikowano: 14 lutego 2017 aktualizacja: 14 lutego 2022 autor: redakcja

Teoretycznie – w momencie sprzedaży samochodu, wszelkie prawa i obowiązki związane z ubezpieczeniem OC przechodzą na nowego właściciela. W takim razie, problem ewentualnej stłuczki nie powinien cię dotyczyć. Ale praktycznie? Jeżeli dla ubezpieczyciela wciąż jesteś stroną umowy OC (bo np. nic nie wie o nowym posiadaczu auta), może uznać cię winnym zdarzenia.

Nabywca pojazdu nie ma obowiązku zgłoszenia się do towarzystwa ubezpieczeniowego poprzedniego właściciela. Zgodnie z ustawą, może on korzystać z polisy zbywcy do końca okresu jej obowiązywania.

To na tobie (czyli na sprzedającym) ciąży obowiązek poinformowania o sprzedaży auta. Masz na to 14 dni (art. 32. 1. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

Dane nabywcy, które musisz przekazać, to: imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL (o ile został nadany) lub nazwę, siedzibę i numer REGON. Najczęściej ubezpieczyciel prosi tylko o dostarczenie kopii umowy kupna-sprzedaży.

Jeżeli do kolizji z winy nowego właściciela auta dojdzie przed upływem 14 dni od sprzedaży, sprawa zakończy się na telefonicznym wyjaśnieniu sprawy i dostarczeniu odpowiednich dokumentów (potwierdzających zbycie pojazdu). Jednak ze zgłoszeniem lepiej nie czekać do ostatniej chwili. Im wcześniej, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że towarzystwo najpierw uzna twoją winę za kolizję lub wypadek.

Oczywiście winnym jest zawsze sprawca zdarzenia i to on poniesie konsekwencje wyrządzenia szkody (art 32. 3. ustawy). Finansowo – zostaną one przerzucone na ubezpieczyciela. Nawet jeśli do wypadku doszło po upływie 14 dni od sprzedaży auta, a ty (jako jego zbywca) nie poinformowałeś o tym zakładu ubezpieczeń.

Odpowiedzialność za szkodę po sprzedaży pojazdu – Podsumowanie

Nie odpowiadasz za szkodę, jeżeli jej nie spowodowałeś i nie jesteś posiadaczem pojazdu. Jednak brak informacji do ubezpieczyciela o sprzedaży auta może skutkować omyłkowym poinformowaniem UFG o szkodzie z twojej winy. Jeśli w tym czasie będziesz potrzebować OC, np. na nowy samochód, kolejne towarzystwo (sugerując się danymi z UFG) podniesie wysokość składki.

Brak zgłoszenia sprzedaży auta do towarzystwa pociąga za sobą inne konsekwencje finansowe (niezależnie od wystąpienia szkody). Od dnia zbycia auta do czasu powiadomienia o tym ubezpieczyciela, obie strony umowy (sprzedający i kupujący) solidarnie ponoszą odpowiedzialność za opłatę polisy. Lepiej więc dotrzymywać terminów, a o wszelkich zmianach od razu informować ubezpieczyciela.

5/5