Umowa kupna-sprzedaży przyczepy kempingowej

umowa kupna sprzedaży przyczepy kempingowej
opublikowano: 31 sierpnia 2021 autor: redakcja

Coraz bardziej popularne są podróże z przyczepą kempingową. Jeżeli planujesz zakup takiej przyczepy, musisz wiedzieć jakie załatwić formalności, aby wszystko było zgodne z prawem i obowiązującymi zasadami.

Przyczepa kempingowa jest pojazdem mechanicznym, który trzeba zarejestrować i ubezpieczyć tak, jak samochód. Podpowiemy co zrobić po znalezieniu idealnej przyczepy, jak napisać umowę, z czym udać się do Wydziału Komunikacji i gdzie ubezpieczyć samochód.

Jak spisać umowę kupna-sprzedaży przyczepy kempingowej?

Umowa kupna sprzedaży przyczepy kempingowej musi zawierać takie same dane, jak umowa kupna-sprzedaży pojazdu. Jeżeli porozumiesz się ze sprzedającym odnośnie ceny i warunków przekazania przyczepy, trzeba nadać temu kształt formalny, czyli spisać umowę. Dzięki niej nie będzie już żadnych niejasności i przy ewentualnych nieporozumieniach, będzie można sięgnąć do dokumentu. Można skorzystać ze wzoru umowy lub spisać ją odręcznie, trzeba tylko pamiętać co musi się na niej znaleźć.

Jakie dane powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży przyczepy kempingowej?

Umowa powinna być sporządzona w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach dla każdej ze stron, czyli kupującego i sprzedającego. Kupującemu dokument jest potrzebny do zarejestrowania auta, a zbywcy do zgłoszenia sprzedaży w Wydziale Komunikacji oraz u ubezpieczyciela (w przypadku zakupu przyczepy kempingowej używanej). Przygotowując się do zakupu przyczepy kempingowej, trzeba wiedzieć, co musi się znaleźć na umowie. A jest to:

 • data i miejscowość, w której następuje sprzedaż,
 • dane sprzedającego:
  • imię i nazwisko,
  • PESEL,
  • seria i numer dowodu osobistego,
  • adres zamieszkania,
 • dane kupującego:
  • imię i nazwisko,
  • PESEL,
  • seria i numer dowodu osobistego,
  • adres zamieszkania,
 • dane przyczepy kempingowej:
  • marka,
  • model,
  • numer rejestracyjny,
  • numer VIN,
  • rok produkcji,
  • całkowita długość przyczepy,
  • ewentualne dodatkowe oznakowanie,
  • wyposażenie przyczepy,
  • informacje o wadach, jeżeli przyczepa takie posiada,
 • informacje dotyczące polisy OC,
 • dokładna cena oraz sposób zapłaty,
 • dokładna data, kiedy nastąpi przekazanie przyczepy kempingowej wraz z kluczykami oraz dokumentami,
 • potwierdzenie informacji, że zbywca otrzymał od nabywcy wskazaną w umowie kwotę,
 • podpis kupującego oraz sprzedającego.

Po podpisaniu dokumentu sprzedaż zostaje zakończona.

Jak zarejestrować przyczepę kempingową?

Po zakupie pojazdu mechanicznego, jakim jest przyczepa kempingowa masz obowiązek jego rejestracji. Jak wynika z art. 78 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym właściciel pojazdu jest do tego zobowiązany w ciągu 30 dni po zbyciu lub nabyciu pojazdu. Aktualnie konsekwencją niedotrzymania tego terminu jest kara, którą nakłada Starosta w wysokości od 200 do 1000 zł. W trakcie trwania pandemii koronawirusa termin ten był wydłużany ze względu na bezpieczeństwo i długie kolejki w Wydziałach Komunikacji. 

Po zakupie przyczepy trzeba zgłosić się do Wydziału Komunikacji właściwego miejscu zamieszkania z niezbędnymi dokumentami. Są to:

 • dowód rejestracyjny,
 • umowa kupna-sprzedaży (lub faktura, jeżeli zakupiłeś przyczepę od osoby prawnej)
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • tablice rejestracyjne,
 • wniosek o rejestrację przyczepy kempingowej.

Wniosek o rejestrację można wcześniej pobrać ze strony internetowej i go wypełnić. Jeżeli właściciel nie może udać się na rejestrację samochodu może udzielić komuś pełnomocnictwa, aby w jego imieniu dokonał formalności. Pełnomocnictwo dla najbliższej rodziny (matka, ojciec, syn, córka, siostra, brat) jest bezpłatne. Natomiast, jeżeli pełnomocnikiem jest obca osoba, wtedy dodatkowy koszt to 17 zł. 

W dniu rejestracji otrzymasz pozwolenie czasowe, które jest ważne 30 dni. Zazwyczaj po 3 tygodniach można już odebrać stały dowód rejestracyjny.

Ile kosztuje rejestracja przyczepy kempingowej?

W Wydziale Komunikacji będziesz musiał uiścić opłatę za rejestrację przyczepy kempingowej. Koszt rejestracji jest ustalony i aktualnie wynosi 121,5 zł. Składa się na to:

 • dowód rejestracyjny – 54 zł,
 • pozwolenie czasowe – 13,5 zł,
 • tablica rejestracyjna – 40 zł,
 • komplet znaków legalizacyjnych – 12,5 zł,
 • opłata ewidencyjna – 1,5 zł.

Gdzie kupić OC przyczepy kempingowej?

Po zakupie przyczepy kempingowej musisz sprawdzić do kiedy ważna jest polisa OC. Zgodnie z ustawą o obowiązkowych ubezpieczeniach OC przechodzi na nabywcę. Warto jednak sprawdzić do kiedy jest ważna ochrona oraz czy jest w pełni opłacona przez zbywcę. Po zakończeniu tej polisy musisz wykupić OC na siebie. Warto pamiętać, aby nie przegapić daty zakończenia polisy, ponieważ za przerwę w ubezpieczeniu grożą wysokie kary finansowe z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Za brak ubezpieczenia ponad 2 tygodnie w przyczepie kempingowej, będzie trzeba zapłacić 930 zł! Natomiast ceny polis OC dla właścicieli przyczepek kempingowych zaczynają się już od 40 zł. Ofert można szukać przez Internet (jednak mało towarzystw prowadzi sprzedaż internetową właśnie na przyczepy kempingowe), na infoliniach towarzystw oraz w stacjonarnych biurach. Warto porównać wiele ofert ubezpieczenia, aby nie przepłacać.

Podsumowanie

 1. Umowa kupna-sprzedaży przyczepy kempingowej powinna być zawarta w formie pisemnej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.
 2. Po zakupie przyczepy kempingowej jest obowiązek rejestracji w Wydziale Komunikacji. Jeżeli właściciel nie może udać się sam, może ustanowić pełnomocnika.
 3. Od momentu zakupu na właścicielu przyczepy kempingowej spoczywa obowiązek ubezpieczenia OC. Trzeba zweryfikować polisę po zbywcy, a po jej zakończeniu wykupić nową polisę OC.

FAQ

 1. Czy OC przyczepy kempingowej przechodzi na nowego właściciela?

  Tak. Zgodnie z ustawą zbywca jest zobowiązany do sprzedaży przyczepy kempingowej z ważną polisą OC. Możesz jeździć z tą polisą do końca jej trwania. Warto jednak wcześniej zweryfikować płatność u ubezpieczyciela.

 2. Czy na przyczepę kempingową można wykupić AC?

  Tak. Ubezpieczyciele oferują to dodatkowe ubezpieczenie, także dla przyczep kempingowych. Jednak nie wszyscy. Dlatego warto poszukać wśród największych ubezpieczycieli tj. PZU, Warta, Ergo Hestia.

 3. Czy jednodniowa przerwa w ubezpieczeniu OC przyczepy kempingowej podlega karze?

  Tak. Nawet jeden dzień przerwy w ubezpieczeniu będzie skutkował karą. Wprawdzie będzie to niższa stawka, bo 190 zł. Warto więc pilnować terminu ważności polisy.

 4. Czy na rejestrację przyczepy kempingowej trzeba się umawiać w Wydziale Komunikacji?

  Każdy Wydział Komunikacji ma inne zasady przyjmowania interesantów. Warto przed udaniem się do siedziby, zadzwonić i zapytać czy jest wymagane wcześniejsze umówienie się, aby nie chodzić dwa razy w tej samej sprawie.