Jak sprawdzić liczbę punktów karnych przez Internet?

OC przez internet
opublikowano: 27 sierpnia 2022 aktualizacja: 13 maja 2024 autor: redakcja

Przekroczenie prędkości i naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa – to przykładowe naruszenia przepisów, za które zostaniesz ukarany mandatem i punktami karnymi. Chcesz wiedzieć, ile masz punktów karnych? Czy wiesz, że liczbę otrzymanych punktów karnych możesz sprawdzić przez Internet w każdej chwili?

Liczbę punktów karnych możesz sprawdzić zarówno w komisariacie policji, jak i online. Drugi sposób jest wygodniejszy – jest dostępny w każdym momencie, bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy skorzystać ze strony internetowej Obywatel.gov.pl.

Czym są punkty karne?

Punkty karne to inaczej system punktowania kierowców, którzy nie stosują się do przepisów ruchu drogowego. W Polsce funkcjonuje od 1993 roku. Na jego podstawie kierowcy łamiący prawo mogą otrzymać nie tylko mandat, ale też punkty karne na swoje konto. Ewidencją tych ostatnich zajmuje się Policja.

Ważne! Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 marca 1993 r. w sprawie wnioskowania o sprawdzenie kwalifikacji kierujących pojazdami naruszających przepisy i zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego punkty karne mogą trafić jedynie na konto takiego kierowcy, który prowadząc pojazd silnikowy lub motorower, naruszył przepisy.

O tym, jaką liczbę punktów karnych przyznaje się kierowcy za dane wykroczenie, mówi oficjalny taryfikator mandatów. Istnieją także dwa limity, po przekroczeniu których kierowca może stracić swoje uprawnienia do kierowania pojazdów:

 • 24 punkty – w przypadku osób mających uprawnienia od ponad roku,
 • 20 punktów – w przypadku osób, które prawo jazdy mają krócej niż rok.

Punkty karne – zmiany w 2024 r.

W ciągu ostatnich kilku lat zaszło kilka zmian dotyczących sumowania czy kasowania punktów karnych.

Jeszcze do 17 września 2023 roku punkty karne ulegały przedawnieniu na koncie kierowcy dopiero po 2 latach. Właśnie wtedy w Kodeksie drogowym wprowadzono zmianę, zgodnie z którą kasowanie punktów ma następować już po roku o ich przyznania. Taka praktyka obowiązuje również w 2024 roku.

Od 4 czerwca 2022 r. punkty karne przestają się sumować. Od tego dnia przy popełnieniu kilku wykroczeń kierowca otrzyma punkty karne za najpoważniejsze z nich.

Do końca września 2022 r. istniała możliwość odbycia kursu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, który kasował 6 najstarszych punktów karnych. Od października 2022 r. znika ta możliwość. Gdy osiągniesz limit punktów karnych, stracisz prawo jazdy.

Maksymalną liczbę 15 punktów karnych kierowca otrzyma za następujące wykroczenia w ruchu drogowym:

 • wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio za nim oraz ominięcie pojazdu podążającego w tym samym kierunku, ale ustępującego pierwszeństwa pieszym na przejściu,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię, na którą skręca samochód z drogi poprzecznej,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście lub znajdującemu się na nim,
 • niezatrzymanie pojazdu, gdy przez jezdnię przechodzi osoba niepełnosprawna, używająca znaku specjalnego lub z widoczną ograniczoną sprawnością ruchową,
 • niezatrzymanie do kontroli albo ucieczka,
 • spowodowanie wypadku drogowego bądź katastrofy w ruchu lądowym,
 • zignorowanie wskazań osoby uprawnionej nakazującej zatrzymanie pojazdu,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych albo bezpośrednio za nimi,
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym lub niezabudowanym,
 • prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających, albo po ich spożyciu.

Jak założyć profil i sprawdzić liczbę punktów karnych?

Stan punktów karnych możesz sprawdzić jedynie na swoim koncie. Aby otrzymać dostęp do informacji o punktach karnych online, będziesz potrzebował profilu zaufanego. Możesz go założyć na jeden z dwóch sposobów:

 • on-line – za pomocą internetowego konta bankowego lub certyfikatu kwalifikowanego,
 • w punkcie potwierdzającym, np.: urzędzie miasta, ZUS-ie czy urzędzie skarbowym.

Po założeniu profilu zaufanego będziesz miał dostęp do informacji o zgromadzonych punktach karnych.

Punkty są podzielone na dwie grupy. Pierwszą stanowią punkty aktywne, które zostały przyznane kierowcy. Druga to punkty tymczasowe i odnoszą się one do spraw, w których kierowca odmówił przyjęcia mandatu i zostaną one rozpoznane przez sąd.

Kiedy punkty karne zostaną wyzerowane?

Maksymalna liczba punktów karnych dla doświadczonych kierowców to 24, a dla początkujących – 20.

Każdy kierowca wie, że zebranie 20 lub 24 punktów oznacza spore kłopoty. Z tego względu warto na bieżąco kontrolować liczbę widniejących na naszym koncie punktów karnych. Dobra wiadomość jest taka, że zgromadzone punkty znikają po upływie roku od dnia popełnienia naruszenia. Dotyczy to jednak wyłącznie punktów aktywnych. Jeżeli odmówisz przyjęcia mandatu, sprawa trafi do sądu, a całe postępowanie może trwać dłużej niż 12 miesięcy.

Wyjątkiem od powyższej reguły jest sytuacja, gdy suma aktywnych i tymczasowych punktów karnych przekroczy limit 24 i 20 punktów – odpowiednio dla kierowców, którzy mają prawo jazdy powyżej roku i dla kierowców, którzy mają prawo jazdy krócej niż rok.

Ważne! Od 2022 r. znika możliwość redukcji liczby punktów karnych o 6 po dobrowolnym odbyciu dodatkowego kursu. Obecnie punkty karne będą utrzymywać się na koncie kierowcy do dwóch lat od dnia opłacenia mandatu za wykroczenie, za które zostały nałożone.

Czym skutkuje przekroczenie dozwolonej liczby punktów?

Głównym powodem, dla którego warto kontrolować liczbę punktów karnych, są konsekwencje związane z przekroczeniem ich limitu. Gdy kierowca, który ma prawo jazdy dłużej niż rok, przekroczy limit punktów (24), otrzyma od starosty skierowanie na egzamin sprawdzający kwalifikacje (egzamin jak na prawo jazdy) i badania psychologiczne. Kierowcy, którzy nie zdadzą egzaminu lub nie przejdą badań psychologicznych, muszą liczyć się z cofnięciem uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Jeszcze ostrzejsze konsekwencje czekają na początkujących kierowców. W ich przypadku przekroczenie limitu punktów karnych (20) oznacza od razu cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Bezpłatne i płatne zaświadczenia

Jeżeli liczbę punktów karnych sprawdzasz online, możesz pobrać dane w formacie PDF i następnie wydrukować. Dokument pozyskany drogą elektroniczną nie jest dokumentem urzędowym, zaś samo sprawdzenie liczby punktów karnych online jest bezpłatne.

Twoja praca zawodowa jest związana z prowadzeniem pojazdów i pracodawca wymaga od Ciebie dostarczenia zaświadczenia o liczbie zebranych punktów karnych? W takiej sytuacji nie obejdzie się bez wizyty na komisariacie policji, gdzie otrzymasz urzędowe zaświadczenie. Wydanie dokumentu jest odpłatne – kosztuje 17 zł. Kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy urzędu gminy lub miasta, na terenie którego działa komisariat. Potwierdzenie wpłaty jest podstawą wydania zaświadczenia.

Punkty karne a OC

Wydarzenia roku 2022 dla kierowców obracają się wokół punktów karnych. Widać wyraźny trend w prawie drogowym dążący do zaostrzenia kar za wykroczenia drogowe, celem zwiększenia bezpieczeństwa.

Od 17 czerwca 2022 r. ubezpieczyciele mają dostęp do informacji o punktach karnych i mandatach, co będzie przekładać się na wysokość składki za OC.

Ubezpieczyciele otrzymają dostęp do następujących danych:

 • imię i nazwisko,
 • PESEL,
 • suma punktów przypisanych,
 • suma punktów, o których przypisanie toczy się sprawa w sądzie,
 • nazwę naruszenia,
 • nazwę podmiotu rejestrującego naruszenie,
 • czas i miejsce popełnienia naruszenia,
 • dane pojazdu, który kierowca prowadził,
 • rodzaj prawomocnego rozstrzygnięcia.

Warta, ERGO Hestia i Link4 jako pierwsze podłączyły się do bazy punktów karnych i mandatów.

Z jednej strony słychać opór kierowców, którzy podnoszą, że niesprawiedliwe jest karanie kierowców wyższą składką nawet przy bezszkodowej jeździe. Z drugiej strony trzeba jednak zauważyć, że wycena składki za ubezpieczenie OC opiera się na ryzyku, a nie da się ukryć, że kierowca notorycznie przekraczający prędkość stwarza relatywnie większe ryzyko spowodowania wypadku na drodze.

Podsumowanie:

 • Obok mandatu punkty karne są podstawową sankcją za łamanie przepisów drogowych,
 • gdy kierowca zbierze ponad 24 punkty karne, zaskutkuje to utratą prawa jazdy, a gdy ma pierwsze prawo jazdy krócej niż rok – 20 punktów,
 • za najcięższe przewinienia na drodze grozi do 15 punktów karnych, przy czym nie sumują się – kierowca otrzyma punkty tylko za najpoważniejsze wykroczenie,
 • możesz sprawdzić punkty karne przez Internet; do danych o aktualnej liczbie punktów karnych masz dostęp na stronie https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela lub na komisariacie policji,
 • od 17 czerwca 2022 r. ubezpieczyciele mają dostęp do informacji na temat mandatów i punktów karnych, co dla piratów drogowych będzie oznaczało droższe OC,
 • od września 2022 r. znika możliwość redukcji liczby punktów karnych poprzez odbycie szkolenia w WORD,
 • punkty karne kasują się po dwóch latach od opłacenia mandatu za wykroczenie, za które zostały nałożone.

4.7/5

FAQ - najczęściej zadawane pytania o to, jak sprawdzić liczbę punktów karnych

 1. Ile punktów karnych można dostać jednorazowo?

  Jednorazowo kierowca może dostać maksymalnie 15 punktów karnych. Jeśli w trakcie jazdy popełni kilka wykroczeń, punkty otrzyma jedynie za to najcięższe.

 2. Jak obniżyć liczbę punktów karnych?

  Obecnie nie będzie możliwości redukcji liczby punktów karnych poprzez odbycie szkolenia, a punkty karne zostaną usunięte po dwóch latach od opłacenia mandatu. Dlatego jedyny sposób, żeby przyspieszyć kasację punktów to rychłe opłacenie kary.

 3. Jak wykupić punkty karne w 2022 r.?

  Nie ma możliwości wykupienia punktów karnych. Istniała możliwość odbycia szkolenia w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, co kasowało 6 najstarszych punktów karnych, ale od października 2022 r. tej możliwości nie ma.

 4. Ile kosztuje sprawdzanie punktów karnych?

  Informacje o Twoich punktach karnych uzyskasz bezpłatnie, czy to na rządowej stronie, czy na komisariacie policji.