Podwójne ubezpieczenie OC – jak uniknąć kłopotów?

Podwójne OC co robić
opublikowano: 08 grudnia 2017 aktualizacja: 17 czerwca 2020 autor: redakcja

Dowiedziałeś się właśnie, że posiadasz dwie polisy OC na ten sam samochód. To nie jest powód do radości. Wysokość ewentualnego odszkodowania i tak nie zostanie podwojona. Za to składka, owszem!

Z problemem podwójnego ubezpieczenia boryka się sporo właścicieli pojazdów. I chociaż łatwo wyjść z sytuacji podbramkowej, nie można całkowicie uniknąć finansowych konsekwencji z tym związanych. Przede wszystkim, będziemy zobowiązani do zapłacenia składki za czas pozostawania pojazdu pod ochroną. Nawet wtedy, gdy w tym samym czasie obowiązywała inna polisa OC, która została już opłacona.

Jak powstaje podwójne ubezpieczenie OC?

– Dlaczego mam płacić drugi raz za OC, skoro już korzystam z ochrony innego towarzystwa? – pyta zdenerwowany pan Henryk, który właśnie otworzył kopertę z wezwaniem do zapłaty od poprzedniego ubezpieczyciela.

Pan Henryk może mieć pretensję wyłącznie do siebie, bo nie wypowiedział poprzedniej umowy i nastąpił tzw. automatyzm (umowa przedłużyła się na kolejny rok). Właściciel pojazdu może wypowiedzieć automatycznie wznowioną polisę, jednak za czas ochrony (do dnia jej wypowiedzenia) będzie musiał uregulować należną składkę.

Polisy całoroczne – co mówią przepisy ustawy?

  • Jeżeli całoroczna polisa OC (nie dotyczy to polisy otrzymanej od zbywcy pojazdu) nie zostanie wypowiedziana, nastąpi tzw. automatyzm, czyli umowa przedłuży się na kolejny rok.
  • Właściciel pojazdu musi pamiętać o ustawowym terminie złożenia wypowiedzenia. Dokument powinien trafić do towarzystwa najpóźniej na dzień przed końcem okresu ochrony.
  • Brak istotnych informacji na wypowiedzeniu OC może być powodem braku akceptacji ze strony ubezpieczyciela. Częstą przyczyną przedłużenia umowy (pomimo wysłania pisma w terminie) jest brak własnoręcznego podpisu, złożonego przez właściciela pojazdu.

– Kupiłem samochód i od razu go ubezpieczyłem – opowiada nam pan Radek, który również ma problem z podwójnym OC. – Po kilku miesiącach otrzymałem informację od zupełnie nieznanego mi towarzystwa o konieczności opłacenia składki. Przecież nie zawierałem z nim umowy!

Pan Radek także nie uniknie odpowiedzialności finansowej, chociaż podzieli się nią z poprzednim właścicielem auta. Na obecną sytuację wpływ miały dwa czynniki: niedoinformowanie pana Radka i ignorancja przepisów sprzedawcy pojazdu.

Pan Radek nie otrzymał polisy OC wraz z dokumentami pojazdu. Uznał więc, że samochód nie jest ubezpieczony. W związku z tym, skontaktował się z wybranym towarzystwem i kupił polisę. Problem w tym, że umowa OC została już zawarta przez poprzedniego właściciela. Rozłożył on płatność na raty i nie opłacił ostatniej należności. Zawinił podwójnie. Po pierwsze, nie przekazał umowy panu Radkowi, a po drugie, nie poinformował obecnego ubezpieczyciela o sprzedaży auta. W ten sposób, pan Radek stał się posiadaczem dwóch polis, w tym jednej nieopłaconej. Towarzystwo ubezpieczeniowe upomniało się o zaległą ratę, ale do jedynego znanego sobie właściciela auta. Ten tymczasem, uznał że problem go już nie dotyczy, bo przecież samochodu nie posiada.

Polisy OC od zbywcy pojazdu – co mówią przepisy ustawy?

  • Ubezpieczenie OC obowiązuje nawet w przypadku braku opłaty kolejnej raty (polisa nie przedłuża się automatycznie)
  • Zbywca pojazdu ma obowiązek przekazania do ubezpieczyciela informacji (w ciągu 14 dni) o sprzedaży auta. Do tego momentu, za nieopłaconą składkę odpowiada solidarnie z nabywcą.
  • Nabywca samochodu może wypowiedzieć umowę OC zawartą przez poprzedniego właściciela w dowolnym momencie. Za czas obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej jest zobowiązany do zapłaty składki (jeżeli nie została opłacona) lub uregulowania różnicy, po jej ponownym przeliczeniu (tzw. rekalkulacji).

Uwaga! Obowiązek ubezpieczenia pojazdu i opłaty składki dotyczy nie tylko osoby kupującej, ale również posiadaczy aut np. z tytułu dziedziczenia lub darowizny.

Co zrobić w przypadku podwójnego ubezpieczenia OC?

Pamiętaj, że czas to pieniądz. Za każdy dzień trwania ochrony trzeba zapłacić, a więc jak najszybciej wypowiedz umowę. Możesz zrezygnować zarówno z automatycznie odnowionego OC jak i polisy zbywcy pojazdu. Nie ma natomiast takiej możliwości, w przypadku nowej umowy, zakupionej przez Ciebie. Wyjątek: polisa OC kupiona na odległość, czyli przez telefon lub Internet (do 30 dni od otrzymania potwierdzenia o zawarciu umowy).

Masz podwójne ubezpieczenie OC nie z własnej winy. Co zrobić?

Bądźmy sprawiedliwi. Również ubezpieczycielom zdarzają się pomyłki. Kwestia podwójnego OC może wynikać na przykład z błędu systemu lub pracownika towarzystwa (np. zagubienia dokumentu wypowiedzenia). Jeżeli dokonałeś wszystkich formalności i nie masz sobie nic do zarzucenia, skontaktuj się z towarzystwem i jak najszybciej wyjaśnij sprawę. Prawdopodobnie zakończy się ona przekazaniem potwierdzenia złożenia wypowiedzenia (np. kopii z potwierdzeniem odbioru przez agenta, nadaniem listu poleconego lub wiadomości elektronicznej).

4.5/5