Kiedy warto kupić minicasco?

Kiedy warto mieć minicasco
opublikowano: 03 lipca 2017 aktualizacja: 17 czerwca 2020 autor: redakcja

Ubezpieczenie autocasco wybierają najczęściej właściciele nowych lub kilkuletnich samochodów. Rezygnują jednak z zakupu polisy, gdy w grę nie wchodzi już kosztowna naprawa auta. Kierowcom oszczędnym, jak i tym, którzy obawiają się całkowitej utraty pojazdu, polecamy rozwiązanie pośrednie – ubezpieczenie AC mini.

Ubezpieczenie minicasco, AC w wersji mini lub tzw. smartcasco chroni wyłącznie przed wybranymi zdarzeniami. Zmniejszenie zakresu ochrony oznacza mniejsze ryzyko wystąpienia szkody, a więc ubezpieczyciele mogą pozwolić sobie na ustępstwa cenowe. Jakim kosztem?

Z listy zdarzeń objętych ubezpieczeniem wyłącza się szkody częściowe. Jeśli już pojawia się taka opcja w ofercie towarzystwa, to z bardzo wysokim udziałem własnym. Zakres ochrony ustala indywidualnie każda firma ubezpieczeniowa, najczęściej jednak minicasco obejmuje:

 • szkodę całkowitą,
 • działanie sił natury,
 • pożar,
 • kradzież.

Kiedy warto kupić minicasco?

Mini AC będzie dobrym rozwiązaniem w przypadku auta starszego. Mowa o samochodach w przypadku których koszt pełnej ochrony autocasco nie jest już adekwatny do wartości pojazdu. Na okrojoną wersję AC powinni zdecydować się przede wszystkim kierowcy obawiający się kradzieży samochodu lub jego całkowitej utraty (po szkodzie całkowitej). Za niewielką dopłatą do OC, mogą zapewnić sobie pełne (lub częściowe) finansowanie zakupu nowego pojazdu.

Ile kosztuje minicasco?

W zależności od ubezpieczyciela, oferty AC w wersji mini będą się różnić. Na przykład:

 • Polisa w AXA Direct – ubezpieczenie „Pożar i kradzież”:
  – obejmuje odszkodowanie z tytułu wystąpienia szkody całkowitej w związku z pożarem lub kradzieżą,
  – wymagany udział własny w odszkodowaniu w wysokości od 15 do 25 proc.,
  – dostępne do wykupienia jedynie z polisą OC,
  – koszt od 57 zł rocznie.
 • Oferta Link4 – Smart Casco:
  – trzy wersje: żywioł, szkoda całkowita, kradzież auta,
  – dostępne jedynie z OC w Link4,
  – koszt 49 zł na rok w przypadku wariantu żywioł, dla pojazdów wartych do 15 tys. zł.
 • Oferta PZU – AC Mini:
  – odszkodowania za szkody powstałe niezależnie od ubezpieczonego, np. na wypadek kradzieży czy uszkodzenia pojazdu w wyniku działania sił natury,
  – ubezpieczenie dostępne bez konieczności wykupywania OC w PZU,
  – tylko dla pojazdów starszych niż trzyletnie.
 • Oferta You Can Drive – Minicasco:
  – odszkodowanie wypłacane wyłącznie w przypadku wystąpienia szkody całkowitej, tj. kradzieży pojazdu lub uszkodzenia przekraczającego 70 proc. wartości rynkowej samochodu,
  – dostępne tylko z OC w You Can Drive,
  – ochrona przed kradzieżą, pożarem i zniszczeniem pojazdu.

Uwaga na warunki umowy i wyłączenia od odpowiedzialności!

Przed podpisaniem umowy AC mini należy sprawdzić zapisy dotyczące warunków ubezpieczenia (w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia) wybranej firmy. Oprócz listy zdarzeń objętych ochroną może się w nich pojawić informacja o udziale własnym (czyli koszcie ponoszonym przez właściciela) czy szkodzie minimalnej (np. w PZU, z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej wyłączone są szkody, których wartość nie przekracza 500 zł).
Towarzystwo ubezpieczeniowe, podobnie jak w przypadku pełnego AC, nie będzie odpowiadać za szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa (np. po pozostawieniu kluczyków w stacyjce i kradzieży). Ubezpieczyciele nie wypłacają również rekompensaty, jeżeli podczas zdarzenia kierowca był pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Z pełną listą wyłączeń od odpowiedzialności warto zapoznać się przed podpisaniem umowy (również w OWU).

Jak wykupić AC mini?

Mając pełną świadomość zakresu ochrony ubezpieczeniowej i wyłączeń odpowiedzialności, można wybrać najkorzystniejszy wariant minicasco. Warto również sprawdzić, czy w podobnej lub nieco wyższej (ale na korzystniejszych warunkach) cenie nie uda się znaleźć pełnego autocasco. Bardzo pomocna w tym będzie internetowa porównywarka OC i AC, która zawiera propozycje ubezpieczenia kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych.

4.5/5