Co z ubezpieczeniem OC auta?

Co z ubezpieczeniem
opublikowano: 18 października 2013 aktualizacja: 19 października 2020 autor: redakcja

Kontynuować czy wypowiedzieć?

Osoba kupująca samochód musi podjąć decyzję dotyczącą polisy OC. Nabywca ma dwie możliwości: wypowiedzieć polisę zbywcy pojazdu lub ją kontynuować. Które rozwiązanie będzie lepsze? Rozważmy to.

Co jeśli zdecyduję się na kontynuację polisy po zbywcy?

  • Zakład ubezpieczeń może dokonać rekalkulacji składki, w związku z czym istnieje ryzyko dopłaty za w/w polisę. Wiążę się to ze zmianą ryzyka ubezpieczeniowego. Polisa zbywcy kalkulowana była przy założeniu pewnych parametrów dot. właściciela – m.in. jego miejsca zamieszkania/zameldowania, stażu prawa jazdy, wysokości przysługujących zniżek. Zmiana właściciela samochodu może wiązać się ze zmianę ryzyka ubezpieczeniowego, a to pociąga za sobą zmianę wysokości składki.
  • Nowy właściciel nie zdobywa zniżek z tytułu bezszkodowej jazdy. Firmy ubezpieczeniowe zazwyczaj przyznają dodatkowy % zniżek za każdy rok bezszkodowej jazdy – do momentu uzyskania 60%1. Jeżeli nabywca nie wypracował jeszcze maksymalnych zniżek, to niestety kontynuacja polisy zbywcy zdecydowanie mu w tym nie pomoże. Dlaczego? Aby zwiększyć % posiadanych zniżek, w większości przypadków należy przez pełen rok polisowy (12 miesięcy) wykazać się bezkolizyjną jazdą. Kontynuowane po poprzednim właścicielu ubezpieczenie OC, nie będzie trwało pełnego roku polisowego.
  • Polisa OC zbywcy pojazdu wygasa w ostatnim dniu ochrony ubezpieczeniowej, bez konieczności jej wypowiedzenia.

Co jeśli zdecyduję się wypowiedzieć polisę zbywcy?

  • Wypowiedzenie polisy zbywcy pojazdu można złożyć w dowolnym terminie. Nowy właściciel odpowiada za płatność składki za w/w ubezpieczenie za okres od dnia nabycia pojazdu do dnia złożenia wypowiedzenia. Umowa ubezpieczenia OC rozwiązuje się w dniu złożenia wypowiedzenia, zatem nowa – roczna polisa musi być zawarta od dnia następnego.
  • Jeżeli nie posiadamy maksymalnych zniżek, zawierając nową polisę na siebie zdobywamy dodatkową zniżkę z tytułu bezszkodowej jazdy.

Jak bez ryzyka przerwy w ubezpieczeniu OC zawrzeć nową polisę? Najlepiej aby najpierw porównać oferty dostępne na rynku. Wypowiedzenie najlepiej złożyć po wybraniu najlepszej oferty. W ten sposób unikniemy przerwy w ubezpieczeniu OC. Jeżeli nie mamy wybranej oferty, a złożymy wypowiedzenie, pozostaje niewiele czasu na znalezienie i zawarcie dobrej polisy, a każdy dzień przerwy w ochronie ubezpieczeniowej może nas drogo kosztować.

Informacje dla zbywcy

Jeżeli sprzedany przez Ciebie pojazd był ubezpieczony tylko w zakresie obowiązkowego OC, zwrot składki otrzymasz tylko, jeżeli nowy właściciel wypowie polisę, która jesteś zobowiązany mu przekazać.

Jeżeli zaś Twój pojazd był ubezpieczony także w zakresie autocasco, po sprzedaży auta otrzymasz zwrot składki za niewykorzystany okres.

Pamiętaj, że masz 14 dnia aby poinformować firmę ubezpieczeniową o przeniesieniu prawa własności pojazdu oraz przekazać dane nowego właściciela.

___________________________________________________
1.Są firmy, które uznają zniżki większe niż 60%, np. Proama przyznająca nawet 70%, natomiast zniżka ta nie zostanie uznana w innych firmach ubezpieczeniowych.

4.7/5