OC w mieszkaniu i samochodzie – 3 różnice i podobieństwa

polisa OC ubezpieczenie mieszkania
opublikowano: 02 lipca 2015 aktualizacja: 17 czerwca 2020 autor: redakcja

Choć ubezpieczenie OC kojarzy się głównie z samochodem, to jednak bardzo często jest też dokupywane do polis dla mieszkań i domów. W obu przypadkach ochrona polega mniej więcej na tym samym, są jednak pewne rozbieżności.

Podobieństwa:

1. Przeniesienie odpowiedzialności na towarzystwo

To jedno z podstawowych założeń jakie ciąży na polisach OC. W razie spowodowania szkody przez osobę ubezpieczoną lub członka jej rodziny (w zależności od umowy), to firma, z którą została podpisana umowa zajmie się wypłatą należnych środków dla poszkodowanych. W wielkim skrócie – jeśli nieumyślnie to my spowodowaliśmy szkodę, to ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie pokrzywdzonym.

2. Szkody tylko niezamierzone

Bardzo ważne jest, aby szkoda była spowodowana przez przypadek. Jeśli ubezpieczyciel dojdzie do tego, że zniszczenia w mieniu osób trzecich były zaplanowane i zamierzone, odmówi wypłaty odszkodowania. Ta sama zasada działa także w przypadku, gdy szkody była wyrządzone pod wpływem alkoholu. Wtedy również nie ma co liczyć na polisę.

3. Trzeba porównywać

Zarówno OC w życiu prywatnym, jak i komunikacyjne, przez kupieniem warto porównać. Chodzi oczywiście o zestawienie ze sobą kilku tego rodzaju ofert towarzystw i sprawdzenie, czym się różnią. Może się okazać, że tańsza propozycja jednej firmy, jest znacznie bardziej ciekawsza niż droższa w innej. Korzystając z różnego rodzaju narzędzi internetowych można łatwo i szybko zestawić ze sobą kilka, a nawet kilkanaście ofert. Takim przykładem może być z całą pewnością porównywarka, pozwalająca sprawdzić ubezpieczenie nieruchomości na rankomat.pl. Taka komparacja nie zajmuje dużo czasu i jest bardzo prosta.

Różnice:

1. Obowiązkowe i dobrowolne

Najważniejszą rzeczą, jaka dzieli oba te ubezpieczenia jest to, że jedno z nich musi kupić każdy właściciel pojazdu, a drugie dobierane jest dobrowolnie. Obowiązek posiadania ubezpieczenia OC dla pojazdu poruszającego się po polskich drogach, nakłada ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Co się zaś tyczy polis OC w życiu prywatnym, które często są sprzedawane razem z ochroną domów i mieszkań, to decyzję o jej zakupie podejmuje właściciel nieruchomości.

2. Odnawialne i nieodnawialne

Ubezpieczenie komunikacyjne odpowiedzialności cywilnej to polisa, która musi mieć ciągłość. Oznacza to, że nie może być przerw między jedną ochroną, a drugą. W związku z tym, jeśli właściciel pojazdu samodzielnie i w odpowiedniej formie nie złoży wypowiedzenia umowy na czas, zostaje ona automatycznie przedłużona na kolejny rok. Inaczej jest w przypadku OC w życiu prywatnym. To ubezpieczenie z kolei jest nieobowiązkowe, co oznacza, że kończy się wraz z okresem, jaki widnieje na umowie. Najczęściej jest to rok. Po tym czasie, jeśli nadal chce się posiadać tę ochronę, trzeba będzie wykupić nową na kolejny rok.

3. Zakres ochrony

Zakresy mogą wydawać się podobne, ale w gruncie rzeczy sporo się od siebie różnią. Różnica ta wynika przede wszystkim z tego, że jedno z ubezpieczeń jest przeznaczone dla pojazdu, a drugie dla konkretnej osoby lub rodziny. W przypadku OC komunikacyjnego, ochroną objęte są wszystkie szkody, jakie kierujący danym pojazdem wyrządzi na drodze osobom trzecim. Trzeba tu podkreślić wyraźnie, że chodzi jedynie o te zdarzenia, które wyrządzono pojazdem. Kierować nie nie musi nawet jego właściciel, a towarzystwo i tak będzie musiało zapłacić odszkodowanie. W przypadku OC w życiu prywatny, ochroną objęte są szody, które wyrządziła osoba ubezpieczona lub jej rodzina (w zależności od wykupionego wariantu). Np. wybicie szyby sąsiada przez dziecko, ugryzienie innej osoby przez naszego psa, zniszczenie czegoś w sklepie, czy zalanie mieszkania pod nami przez nieuwagę.

4.2/5