Brak przeglądu technicznego a ubezpieczenie OC

Przegląd samochodu brak OC
opublikowano: 24 listopada 2017 aktualizacja: 9 marca 2022 autor: redakcja

Ostatnia walizka ląduje w bagażniku i już możesz przerwać listopadową nudę. Twoja podróż kończy się jednak szybciej niż planowałeś. Udaremnia ją kontrola drogowa i zatrzymanie dowodu rejestracyjnego za brak przeglądu technicznego. Ciesz się, że po drodze nie doszło do wypadku, bo konsekwencje mogły być dużo poważniejsze…

Każdy zarejestrowany i dopuszczony do ruchu pojazd musi posiadać ważne badania techniczne. Oczywiście każdemu zdarza się przegapić termin kolejnego przeglądu. Taki błąd trzeba jednak szybko naprawić, bo brak niepozornej pieczątki w dowodzie rejestracyjnym może Cię sporo kosztować. Nie tylko podczas kontroli drogowej, ale również w związku z ubezpieczeniem OC.

Przegląd techniczny a badanie techniczne – definicja

Na wstępie należy zaznaczyć, że przegląd techniczny i badanie techniczne to nie jest to samo, choć przyjęło się używać te pojęcia zamiennie.

Badanie techniczne to wymagane Ustawą Prawo o ruchu drogowym badanie stanu technicznego pojazdu. Jest obowiązkowe, a jego brak rodzi poważne konsekwencje.

Przegląd techniczny z kolei nie jest wymagany ustawą i każdy posiadacz pojazdu może go sobie zlecić we własnym zakresie.

Wypadek z udziałem auta bez ważnego badania technicznego – co z odszkodowaniem z OC?

Osoby poszkodowane w kolizjach lub wypadkach, w których sprawca nie posiadał ważnego badania technicznego, nie muszą obawiać się problemów z uzyskaniem odszkodowania. Ubezpieczyciel ma obowiązek wypłaty należnego świadczenia z OC sprawcy, bez względu na stan pojazdu.

Jeśli będziesz sprawcą kolizji, możesz mieć kłopoty! Ubezpieczyciel może wystąpić do Ciebie z regresem, czyli wnioskiem o zwrot kosztów związanych z likwidacją szkody.

Sąd Rejonowy w Gdyni w orzeczeniu podniósł, że:

Brak zaświadczenia o przeprowadzeniu badania technicznego motoroweru nie jest równoznaczny z niesprawnością pojazdu, a w pojeździe przed wypadkiem nie istniały uszkodzenia techniczne, które mogły mieć wpływ na przebieg wypadku i jego skutki.

Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni – Sygn. Akt I C 749/16

Pomimo że w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych nie ma mowy o regresie z powodu braku ważności badań technicznych, zły stan pojazdu może być podstawą do powołania się towarzystwa na umyślne spowodowanie szkody (art 43 ustawy).

Takie praktyki niestety się zdarzają. Jednak równie często są bezpodstawne. Przede wszystkim:

 • ubezpieczyciel musiałby udowodnić, że zły stan techniczny auta był bezpośrednią przyczyną wypadku,
 • brak przeglądu technicznego samochodu byłby związany z celowym działaniem właściciela (np. od dawna jeździł niesprawnym autem, które po przeglądzie nie zostałoby dopuszczone do ruchu i doskonale o tym wiedział).

Pozostaje jeszcze wyjaśnienie jednej kwestii: co z odszkodowaniem z OC, jeżeli zostałeś poszkodowany w wypadku, a Twoje auto nie miało ważnego przeglądu?

Towarzystwo ubezpieczeniowe może powołać się na Twoje przyczynienie do kolizji i odpowiednio pomniejszyć należne świadczenie. Mówi o tym art. 362 Kodeksu cywilnego.

Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.

Art. 362 Kc

Przyczynienie się do szkody może w znaczący sposób obniżyć odszkodowanie. Nie całkowicie, ponieważ jak podnosił Rzecznik Praw Obywatelskich przyczynienie się do szkody nie uprawnia do całkowitej odmowy wypłaty odszkodowania, a jedynie do jej odpowiedniego zmniejszenia.

Przykład. Bierzesz udział w kolizji drogowej, a Twój samochód nie ma sprawnych przednich świateł. Za niesprawne światła policja może Ci dać mandat i zabrać dowód rejestracyjny. Z niesprawnymi światłami nie przejdziesz badania technicznego. Jeżeli do zdarzenia doszłoby po zmroku, a Twój brak świateł miałby na to wpływ (sprawca Cię nie widział), odszkodowanie zostanie pomniejszone. Jeśli jednak do zdarzenia doszłoby za dnia przy dobrej widoczności, brak świateł nie przyczyni się do powstania szkody.

Co bardzo istotne, ubezpieczyciel musi mieć ku temu niezbite dowody i to on w razie ewentualnego sporu sądowego będzie musiał wykazać Twoją winę.

Brak badania technicznego a kontrola drogowa

Powróćmy jeszcze do przypadku, w którym zapominasz o przeglądzie i policja zatrzymuje Cię do kontroli. Czy policjant może zatrzymać dowód rejestracyjny za brak przeglądu technicznego?

Owszem. Oczywiście funkcjonariusze nie wykorzystują tego przy byle okazji. Jeśli zostaniesz zatrzymany do kontroli drogowej i okaże się, że termin kolejnego badania właśnie minął, a samochód jest sprawny, skończy się prawdopodobnie na upomnieniu.

Niestety, po naszych drogach jeżdżą samochody w opłakanym stanie. Wówczas nie ma co liczyć na pobłażliwość drogówki. Za brak ważnego przeglądu technicznego można również otrzymać mandat. Według nowego taryfikatora mandatów z 2022 jego wysokość może wynieść od 1500 do 5000 zł.

Dowód rejestracyjny został zatrzymany przez Policję – co zrobić?

Jeżeli policjant zatrzyma Twój dowód rejestracyjny, na jego miejsce wyda pozwolenie czasowe. Masz wówczas maksymalnie 7 dni (tyle jest ważny dokument) na uzyskanie zaświadczenia ze stacji diagnostycznej, że auto jest sprawne.

Pozytywny wynik przeglądu technicznego uprawnia do poruszania się pojazdem po drodze przez 30 dni. W tym czasie należy odebrać dowód rejestracyjny. Uwaga! Nie na Komendzie, ale w Wydziale Komunikacji. Z dowodem rejestracyjnym będziesz musiał ponownie udać się do stacji diagnostycznej, po wpis (pieczątkę) z datą przeprowadzonego przeglądu.

Podsumowanie:

 • Brak ważnego badania technicznego nie oznacza braku ochrony OC.
 • Jeżeli nie masz ważnego badania technicznego, ale Twój samochód jest sprawny, najprawdopodobniej dostaniesz mandat i wezwanie do niezwłocznego wykonania badania technicznego.
 • W sytuacji, kiedy stan techniczny Twojego pojazdu przyczynił się do powstania szkody, ubezpieczyciel weźmie do pod uwagę. Jeżeli jesteś sprawcą, może zażądać zwrotu części odszkodowania. Gdy zaś jesteś pokrzywdzonym, ma prawo obniżyć wysokość odszkodowania z uwagi na przyczynienie się do powstania szkody.
 • Jazda bez ważnego badania technicznego to proszenie się o kłopoty. Obowiązek istnieje nie bez powodu, a jego celem jest dbać o to, by każdy samochód poruszający się po polskich drogach był sprawny. Konsekwencje finansowe braku badania technicznego to nic w porównaniu z konsekwencjami, jakie możesz ponieść, gdy stan techniczny auta będzie przyczyną tragicznego wypadku.
4.7/5

FAQ - najczęściej zadawane pytania o brak badania technicznego a OC

 1. Ile kosztuje badanie techniczne?

  Koszt badania technicznego samochodu osobowego to 99 zł. Dla auta z instalacją LPG jest to 162 zł.

 2. Jak często trzeba robić badanie techniczne?

  Dla nowego samochodu prosto z salonu pierwsze badanie techniczne należy wykonać po 3 latach od dnia zakupu. Kolejne po dwóch latach, a potem już co roku.

 3. Czy pojazd zabytkowy musi mieć badanie techniczne?

  Właściciele pojazdów historycznych i zabytkowych są zwolnieni z obowiązku wykonywania corocznego badania technicznego na swoje auta. Niemniej jednak jeśli pojazd jest wykorzystywany zarobkowo, badanie techniczne trzeba robić co roku. Podobnie jeśli przedstawiciel służb uprawnionych do kontroli uzna, że nasze auto stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, może nas skierować na badanie.

 4. Czy przegląd i badanie techniczne to to samo?

  Nie, choć obu terminów przyjęło się używać zamiennie. Badanie techniczne jest wymagane przez prawo. Przegląd możemy zlecić sami, jako np. dodatkowe sprawdzenie auta przed dalszą podróżą.