Użyczenie samochodu – jak wpływa na ubezpieczenie OC?

użyczenie samochodu
opublikowano: 24 marca 2020 aktualizacja: 26 kwietnia 2021 autor: redakcja

Jako posiadacz pojazdu mechanicznego musisz obowiązkowo zawrzeć umowę ubezpieczenia OC. Jeśli tego nie zrobisz, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może nałożyć na ciebie wysokie kary nawet za jeden dzień przerwy w ochronie ubezpieczeniowej. Czy twój pojazd mogą również prowadzić inni kierowcy? Czy wówczas szkody przez nich spowodowane będą objęte ubezpieczeniem?

Użyczenie samochodu a OC

W Polsce umowę ubezpieczenia OC zawiera się dla danego pojazdu, a nie dla danego kierowcy. Oznacza to, że nawet jeśli ubezpieczone auto będzie prowadzić inny kierowca niż jego posiadacz samochodu, zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie, jeśli dojdzie do szkody. Zatem twoim pojazdem może jeździć sąsiad, żona, syn, kolega i inne osoby, którym użyczysz pojazdu? Tak, ale w takim przypadku powinieneś zgłosić do zakładu ubezpieczeń, że dany kierowca również jeździ tym samochodem. Dodatkowy użytkownik pojazdu może spowodować wyższą cenę ubezpieczenia OC, szczególnie jeśli jest to młody kierowca. W takich przypadkach warto wziąć pod uwagę współwłasność – o ile rzeczywiście z pojazdu regularnie korzysta dwóch lub więcej kierowców.

Co się jednak stanie, jeśli użyczyłeś pojazdu koledze, a ten spowoduje szkodę? Odszkodowanie poszkodowanym wypłaci wówczas zakład ubezpieczeń, a szkoda negatywnie wpłynie na twoją historię ubezpieczenia, co w praktyce oznacza, że w kolejnym roku zapłacisz wyższą składkę na OC. W pewnych przypadkach jednak odpowiedzialność finansową może ponieść ten kierowca, jeśli np. zbiegł z miejsca zdarzenia albo spowodował szkodę pod wpływem alkoholu. Wówczas zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie poszkodowanym, ale następnie wystąpi z regresem do sprawcy szkody i prawdopodobnie będzie on musiał pokryć koszt wypłaconego odszkodowania.

Współwłasność pojazdu ma swoje plusy i minusy. To, jak wpłynie ona na cenę ubezpieczenia OC, zależy od tego, czy współwłaściciele będą jeździć bezszkodowo. Jeśli z ubezpieczenia OC zostanie wypłacone odszkodowanie, to negatywnie wpłynie na przebieg ubezpieczenia posiadacza, który przecież nie był sprawcą szkody.

Niektórzy posiadacze pojazdów użyczają go innym kierowcom bez zgłaszania tego zakładowi ubezpieczeń. Nie jest to dobre rozwiązanie, gdyż jeśli szkoda zostanie spowodowana przez takiego kierowcę, to zakład ubezpieczeń pokryje koszty odszkodowania dla poszkodowanych, ale może dokonać rekalkulacji składki. Tym samym prawdopodobnie posiadacz pojazdu zapłaci dużo wyższą kwotę za OC.

Jeśli z twojego pojazdu korzysta ktoś poza tobą, to zgłoś ten fakt w zakładzie ubezpieczeń. Pamiętaj również o użyczaniu swojego samochodu wyłącznie tym, którym ufasz. Jeśli ten kierowca spowoduje szkodę, to sam będziesz musiał pokryć koszt naprawy swojego pojazdu. Czy w takim przypadku sprawca zgodzi się zapłacić za taką naprawę?

Koszt OC uzależniony od wielu czynników

Cena ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych uzależniona jest od wielu czynników – należy do nich wspomniane użyczenie pojazdu. Żeby sprawdzić, jak wpłynie na wysokość składki na OC dodanie innych korzystających z pojazdu, możesz wykorzystać kalkulator OC. Znaczenie mają również:

  • wiek kierowcy,
  • staż posiadania prawa jazdy,
  • przebieg historii ubezpieczenia (liczba spowodowanych szkód w danym okresie),
  • stan cywilny.

Umowa użyczenia pojazdu

W wielu przypadkach dobrym rozwiązaniem jest zawarcie umowy użytkowania użyczonego pojazdu. Sprawdzi się to, jeśli np. wypożyczasz go na dłuższy czas. Najlepiej, żeby umowa miała formę pisemną. Warto w niej określić czas użytkowania pojazdu, jego markę, model, numer VIN i numer rejestracyjny. Jeśli kierowca, który korzystał z twojego pojazdu, przekroczył dozwoloną prędkość i otrzymasz mandat, to umowa będzie potwierdzeniem tego, że w tym czasie z pojazdu korzystał on, a nie ty.

5/5