Karambol a ubezpieczenie. Kto wypłaci odszkodowanie?

Karambol odszkodowanie z OC
opublikowano: 08 czerwca 2018 aktualizacja: 17 czerwca 2020 autor: redakcja

Co jakiś media informują o wystąpieniu karambolu. Od kogo poszkodowani właściciele pojazdów powinni dochodzić odszkodowania w takiej sytuacji? Czy posiadanie ubezpieczenia OC przez sprawcę wystarczy, aby zlikwidować wszystkie szkody?

Karambole nie zdarzają się często, ale gdy do nich dochodzi, poszkodowanych najczęściej jest wielu. Wówczas można mieć wątpliwości, od kogo należy dochodzić odszkodowania. W tym przypadku sprawa nie jest tak jednoznaczna, jak w czasie kolizji dwóch pojazdów. Dla poszkodowanych w karambolu bardzo pomocne może okazać się posiadanie ubezpieczenia AC.

Kiedy możemy mówić o karambolu?

Ustawodawca nie podaje w żadnej ustawie definicji karambolu. Pojęcie to jest zatem używane potocznie w sytuacji, gdy w dochodzi do zderzenia się wielu pojazdów. Efektem karambolu zawsze są uszkodzone pojazdy, ale pojawić mogą się również szkody osobowe.

Postępowanie w razie wystąpienia karambolu nie zostało uregulowane prawnie. Gdy mowa o likwidacji szkód, zastosowanie mają zatem przepisy o ruchu drogowym i ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Jak ustala się winnego?

Karambol to o tyle specyficzne zdarzenie, że trudno ustalić, kto i w jakim stopniu przyczynił się do jego powstania. W tej sytuacji sprawcą może nie być tylko jeden kierowca. Ustalenie winy poszczególnych kierujących pojazdami jest o tyle ważne, że to właśnie od niego zależy, kto zapłaci za likwidację szkód. Do tego często angażowana jest policja, prokuratura i biegli, którzy sporządzają opinie dla sądu rozstrzygającego sprawę.

Kto wypłaca odszkodowanie?

Fakt, że stopień przyczynienia się poszczególnych kierowców do wystąpienia karambolu bada policja, nie oznacza, że towarzystwo ubezpieczeniowe pozostaje bierne. Najczęściej pracownicy ubezpieczyciela analizują zgromadzone materiały i na podstawie dokonanych ustaleń wypłacają odszkodowania.

Z uwagi na czas potrzebny poszczególnym organom do rozpoznania sprawy, w najlepszej sytuacji są właściciele pojazdów posiadający ubezpieczenie AC. Oni szkody na mieniu mogą zlikwidować właśnie z tej polisy. Rozwiązanie to jest wygodne i pozwala uniknąć sytuacji, gdy samochodu nie można użytkować, bo wciąż brakuje ustaleń policji.

Jeśli natomiast w karambolu zostały poszkodowane osoby i przebywały w szpitalu co najmniej 14 dni, to nawet w sytuacji braku ustalenia sprawcy zdarzenia, odszkodowanie zostanie im wypłacone przez UFG.

Kiedy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie?

Towarzystwa ubezpieczeniowe nie mają dowolności w terminie wypłat odszkodowań – są związane obowiązującymi przepisami. Zasadniczo wypłata odszkodowania powinna odbyć się w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody. Jeżeli jednak wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń nie było możliwe w tym terminie, ubezpieczyciel może skorzystać z możliwości, jakie daje art. 14 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach i przedłużyć termin do 90 dni.

Przedłużenie terminu może także nastąpić w sytuacji, gdy winni karambolu są ustalani na drodze sądowej. Wówczas sąd będzie decydować o wypłacie odszkodowania – uczestnicy karambolu zobaczą pieniądze na swoich rachunkach bankowych dopiero po wydaniu orzeczenia.

5/5