Przerejestrowanie samochodu – ile mamy na nie czasu? Ile kosztuje?

Gdzie najlepiej ubezpieczyc samochod 1
opublikowano: 19 grudnia 2022 aktualizacja: 19 czerwca 2024 autor: redakcja

Jeśli kupujesz pojazd z drugiej ręki, pamiętaj o zgłoszeniu zmiany własności do wydziału komunikacji. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara grzywny. Przed wizytą w wydziale komunikacji należy przygotować odpowiednie dokumenty. W artykule podpowiadamy, jak przerejestrować samochód w 2024 roku.

Na czym polega przerejestrowanie pojazdu?

Przerejestrowanie samochodu, to urzędowe potwierdzenie zmiany własności pojazdu, który wcześniej już był zarejestrowany w Polsce lub za granicą. 

Zobacz także: Sprowadzenie auta z Niemiec – ile kosztuje?

Do zarejestrowania samochodu na nowego właściciela są wymagane dokumenty, takie jak: 

 • wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu (można otrzymać w urzędzie albo pobrać z oficjalnej strony internetowej urzędu właściwego), 
 • umowa sprzedaży auta (lub inny dokument potwierdzający nabycie własności np. faktura vat, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności), 
 • stary dowód rejestracyjny i karta pojazdu
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne, 
 • potwierdzenie uiszczenia opłat urzędowych, 
 • aktualna polisa od odpowiedzialności cywilnej. 

Przerejestrowania samochodu należy dokonać we właściwym wydziale komunikacji co do miejsca zamieszkania właściciela. Pamiętaj, aby na wizytę zabrać ze sobą również dowód osobisty. 

Co w sytuacji kiedy, pojazd został zarejestrowany w innym kraju? Tłumaczenie dokumentów jest wymagane w przypadku, kiedy samochód pochodzi spoza obszaru Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i EFTA. Co do zasady, należy złożyć do wydziału komunikacji, przekłady wszystkich wymaganych dokumentów w tłumaczeniu uwierzytelnionym. 

Ile czasu mamy na przerejestrowanie pojazdu po zakupie?

Jeszcze do końca 2023 roku nowy właściciel samochodu musiał zgłosić fakt jego nabycia, co do zasady w terminie nieprzekraczającym 30 dni od sporządzenia umowy kupna sprzedaży. Nie miał natomiast obowiązku rejestracji auta w urzędzie. Wrócił on jednak z początkiem 2024 roku.

Obecnie każda osoba kupująca samochód nawet z rynku wtórnego zobowiązana jest do jego rejestracji w ciągi 30 dni od daty nabycia.

Jaka kara za nieprzerejestrowanie samochodu?

Jeśli nie dopełnisz obowiązku zarejestrowania samochodu, prawo będzie nieubłagane. Polskie przepisy przewidują wówczas możliwość nałożenia kary w wysokości od 250 do 2000 zł!

Jaka kara grozi za nieprzerejestrowanie samochodu używanego zarejestrowanego w Polsce?

Jeszcze w 2023 roku nie istniały żadne kary, jeśli nie chciałeś przerejestrowywać samochodu na siebie, a jedynie zgłosić nabycie. Rejestracja pojazdu zależała od indywidualnej decyzji nabywcy auta. 2024 rok wiele zmienił w tym zakresie. Oto jakie konsekwencje można ponieść:

 • 500 zł kary dla właściciela pojazdu, który w terminie 30 dni nie złożył wniosku o rejestrację pojazdu,
 • 1000 zł kary, jeśli wniosek o rejestrację pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie został złożony w terminie 180 dni,
 • 1000 zł kary dla podmiotu handlującego pojazdami, który w terminie 90 dni nie złożył wniosku o rejestrację pojazdu,
 • 2000 zł kary dla podmiotu handlującego pojazdami, który w terminie 180 dni nie złożył wniosku o rejestrację pojazdu.

Ile kosztuje przerejestrowanie samochodu w 2024 roku?

Zwyczajowo opłata za przerejestrowanie samochodu wynosi 160 zł i to kwota niezmienna od lat. Jeśli jednak zdecydujesz się zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne, a masz taką możliwość, koszty spadną do 80 zł.

Ważne! Brak obowiązku zmiany tablic rejestracyjnych funkcjonuje od 2022 roku. Wcześnie był to przywilej wyłącznie tych osób, które kupowali samochody zarejestrowane wcześniej w obrębie tego samego powiatu.

A co w sytuacji, gdy zechcesz zawnioskować o indywidualny wzór numeru rejestracyjnego? Wówczas koszt całej rejestracji gwałtowanie wzrasta do 1080 zł!

Przerejestrowanie samochodu a ubezpieczenie OC

O zmianie właściciela pojazdu trzeba powiadomić także zakład ubezpieczeń, w którym pojazd jest ubezpieczony – w ciągu 14 dni od nabycia. 

Niepowiadomienie ubezpieczyciela o nabyciu pojazdu, co prawda nie wiąże się z żadną karą, ale może być kłopotliwe w przypadku wystąpienia szkody komunikacyjnej lub automatycznego przedłużenia polisy na poprzedniego właściciela. Dla zbywcy pojazdu może oznaczać to dodatkowy czas i formalności, a dla aktualnego właściciela problemy z uzyskaniem należnego odszkodowania. 

Do ubezpieczyciela należy przekazać umowę kupna sprzedaży (lub inny dokument potwierdzający własność pojazdu) oraz odpowiedni formularz zgłoszenia.

Może cię zainteresować: Zgubiona umowa kupna sprzedaży samochodu – co robić w takim przypadku?

Kierowca, który kupił samochód, może zdecydować, czy pozostaje przy nabytej już polisie, czy woli kupić nowe ubezpieczenie. Pamiętaj o tym, że zachowanie ubezpieczenia nie jest równoznaczne z automatycznym przedłużeniem po zakończeniu ważności okresu składkowego.

Interesuje cię zakup najbardziej korzystnej polisy OC? Dzięki autoumowa.pl zapoznasz się z porównywarką ubezpieczeń OC i AC, a dzięki temu będziesz mógł porównać aż kilkanaście propozycji od różnych towarzystw ubezpieczeniowych zaledwie w kilka minut.

Jeśli potrzebujesz gotowych wzorów różnych dokumentów lub stworzenia własnej umowy kupna sprzedaży, pomoże ci w tym nasza strona.

Podsumowanie:

 • Do przerejestrowania auta będziesz potrzebować umowy kupna sprzedaży (lub równoważne potwierdzenie własności), dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, dotychczasowych tablic rejestracyjnych, ubezpieczenia OC i potwierdzenia uiszczenia opłat administracyjnych.
 • Na przerejestrowanie samochodu po zakupie masz 30 dni.
 • Za niezgłoszenie faktu zmiany własności, organ państwowy może nałożyć grzywnę nawet do 2000 zł.
 • Po zakupie pojazdu, nowy właściciel może podjąć decyzję o zachowaniu dotychczasowej polisy OC lub zrezygnować z ubezpieczenia i zakupić nową polisę w innym towarzystwie ubezpieczeń.
 • O zmianie właściciela pojazdu należy powiadomić ubezpieczyciela w ciągu 14 dni od transakcji.

Bibliografia:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602.

5/5

FAQ - najczęściej zadawane pytania o przerejestrowanie samochodu

 1. Ile kosztuje przerejestrowanie samochodu?

  Za pojazd uprzednio zarejestrowany w Polsce, koszty urzędowe powinny wynieść 180,50 zł. Na tę sumę składa się opłata ewidencyjna, a także należności za wyrobienie stałego dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i wyrobienia tablic rejestracyjnych.

 2. Czy po przy rejestracji pojazdu na nowego właściciela, można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne?

  Prawo zezwala na zatrzymanie obecnych tablic rejestracyjnych, jeżeli nabywca wyraża taką wolę. Muszą to być jednak tablice rejestracyjne, które spełniają obecne standardy narzucone przez prawo UE, czyli ze znacznikiem ,,UE'' i flagą wspólnoty. Oznacza to, w przypadku starszych pojazdów nie ma możliwości zachowania tzw. czarnych tablic rejestracyjnych, ani tych, wydanych przed 2 maja 2006 roku ze znacznikiem „PL” i polską flagą.

 3. Kiedy można złożyć wniosek o zwrot składki za niewykorzystaną polisę OC?

  Jeżeli nowy właściciel zrezygnuje z kontynuacji aktualnego ubezpieczenia OC, to poprzedni właściciel może złożyć wniosek do ubezpieczyciela o zwrot niewykorzystanej składki. Musi być to jednak samodzielna decyzja nabywcy, sprzedający nie ma prawa wymagać ani naciskać na nowego właściciela pojazdu, aby zakończył polisę OC.