Przerejestrowanie samochodu – ile mamy na nie czasu? Ile kosztuje?

Gdzie najlepiej ubezpieczyc samochod 1
opublikowano: 19 grudnia 2022 aktualizacja: 20 lutego 2024 autor: redakcja

Jeśli kupujesz pojazd z drugiej ręki, pamiętaj o zgłoszeniu zmiany własności do wydziału komunikacji. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara grzywny.

Przed wizytą w wydziale komunikacji należy przygotować odpowiednie dokumenty. W artykule podpowiadamy jak przerejestrować samochód w 2022 roku.

Na czym polega przerejestrowanie pojazdu?

Przerejestrowanie samochodu, to prościej rzecz ujmując urzędowe potwierdzenie zmiany własności pojazdu, który wcześniej już był zarejestrowany w Polsce lub za granicą. 

Zobacz także: Sprowadzenie auta z Niemiec – ile kosztuje?

Do zarejestrowania samochodu na nowego właściciela są wymagane dokumenty, takie jak: 

 • wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu (można otrzymać w urzędzie albo pobrać z oficjalnej strony internetowej urzędu właściwego), 
 • umowa sprzedaży auta (lub inny dokument potwierdzający nabycie własności np. faktura vat, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności), 
 • stary dowód rejestracyjny i karta pojazdu
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne, 
 • potwierdzenie uiszczenia opłat urzędowych, 
 • aktualna polisa od odpowiedzialności cywilnej. 

Przerejestrowania samochodu należy dokonać we właściwym wydziale komunikacji co do miejsca zamieszkania właściciela. Pamiętaj, aby na wizytę zabrać ze sobą również dowód osobisty. 

Co w sytuacji kiedy, pojazd został zarejestrowany w innym kraju? Tłumaczenie dokumentów jest wymagane w przypadku, kiedy samochód pochodzi spoza obszaru Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i EFTA. Co do zasady, należy złożyć do wydziału komunikacji, przekłady wszystkich wymaganych dokumentów w tłumaczeniu uwierzytelnionym. 

Ile czasu mamy na przerejestrowanie pojazdu po zakupie?

Nowy właściciel samochodu powinien zgłosić fakt jego nabycia, co do zasady w terminie nieprzekraczającym 30 dni od sporządzenia umowy kupna sprzedaży.

Natomiast z racji ciągle trwającej sytuacji stanu zagrożenia epidemicznego urzędy, aż do chwili obecnej są obciążone natłokiem pracy i nie powróciły całkowicie do regularnej pracy. Z tego powodu od 1 lipca 2021 r. do chwili obecnej, został wydłużony termin na zgłoszenie aż do 60 dni. 

Opinia eksperta: ,,Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym właściciel pojazdu ma obowiązek przekazać informację o przeniesieniu własności do Wydziału komunikacji w ciągu 30 dni. Niestety w natłoku formalności związanych z kupnem auta, może się zdarzyć, że zapomnisz o tej czynności. Co zrobić w takim wypadku? Moim zdaniem, nie należy unikać konfrontacji z urzędem i mimo przekroczenia terminu, należy bezzwłocznie zgłosić zmianę własności. W przypadku kiedy sam zgłosisz się do wydziału komunikacji, możesz powołać się na instytucję czynnego żalu, dzięki czemu są duże szanse na uniknięcie kary administracyjnej za niedopełnienie tego obowiązku.”

Jaka kara za nieprzerejestrowanie samochodu?

W aktualnym orzecznictwie dominuje pogląd, iż nabywca nie ma obowiązku przerejestrowania pojazdu we wskazanym terminie, tylko jest zobowiązany do powiadomienia wydziału komunikacji o zmianie właściciela. Obecne przepisy nie definiują pojęcia kary za nieprzerejestrowanie samochodu.

Natomiast właściciel pojazdu może zostać ukarany mandatem za nieogłoszenie nabycia mienia w postaci pojazdu zgodnie z art. 78 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym. W sytuacji niedopełnienia tego obowiązku organ państwowy może nałożyć grzywnę nawet do 1000 zł. 

Przerejestrowanie samochodu a ubezpieczenie OC

O zmianie właściciela pojazdu trzeba powiadomić także zakład ubezpieczeń, w którym pojazd jest ubezpieczony – w ciągu 14 dni od nabycia. 

Niepowiadomienie ubezpieczyciela o nabyciu pojazdu, co prawda nie wiąże się z żadną karą, ale może być kłopotliwe w przypadku wystąpienia szkody komunikacyjnej lub automatycznego przedłużenia polisy na poprzedniego właściciela. Dla zbywcy pojazdu może oznaczać to dodatkowy czas i formalności, a dla aktualnego właściciela problemy z uzyskaniem należnego odszkodowania. 

Do ubezpieczyciela należy przekazać umowę kupna sprzedaży (lub inny dokument potwierdzający własność pojazdu) oraz odpowiedni formularz zgłoszenia.

Może cię zainteresować: Zgubiona umowa kupna sprzedaży samochodu – co robić w takim przypadku?

Kierowca, który kupił samochód, może zdecydować, czy pozostaje przy nabytej już polisie, czy woli kupić nowe ubezpieczenie. Pamiętaj o tym, że zachowanie ubezpieczenia nie jest równoznaczne z automatycznym przedłużeniem po zakończeniu ważności okresu składkowego. Interesuje cię zakup najbardziej korzystnej polisy OC? Dzięki autoumowa.pl zapoznasz się z porównywarką ubezpieczeń OC i AC, a dzięki temu będziesz mógł porównać aż kilkanaście propozycji od różnych towarzystw ubezpieczeniowych zaledwie w kilka minut. Jeśli potrzebujesz gotowych wzorów różnych dokumentów lub stworzenia własnej umowy kupna sprzedaży, pomoże ci w tym nasza strona.

Podsumowanie:

 • Do przerejestrowania auta będziesz potrzebować umowę kupna sprzedaży (lub równoważne potwierdzenie własności), dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, dotychczasowe tablice rejestracyjne, ubezpieczenie OC i potwierdzenie uiszczenia opłat administracyjnych,
 • Co do zasady, przepisy pozostawiały 30 dni na zgłoszenie zmiany własności do wydziału komunikacji. Obecnie, w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego tymczasowo termin ten został przedłużony do 60 dni,
 • Za niezgłoszenie faktu zmiany własności, organ państwowy może nałożyć grzywnę nawet do 1000 zł,
 • Po zakupie pojazdu, nowy właściciel może podjąć decyzję o zachowaniu dotychczasowej polisy OC lub zrezygnować z ubezpieczenia i zakupić nową polisę w innym towarzystwie ubezpieczeń.

Bibliografia:

II SA/Sz 229/20, Wnioskowy charakter postępowania o zarejestrowanie pojazdu. – Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602.

5/5

FAQ - najczęściej zadawane pytania o przerejestrowanie samochodu

 1. Ile kosztuje przerejestrowanie samochodu?

  Za pojazd uprzednio zarejestrowany w Polsce, koszty urzędowe powinny wynieść 180,50 zł. Na tę sumę składa się opłata ewidencyjna, a także należności za wyrobienie stałego dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i wyrobienia tablic rejestracyjnych.

 2. Czy po przy rejestracji pojazdu na nowego właściciela, można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne?

  Prawo zezwala na zatrzymanie obecnych tablic rejestracyjnych, jeżeli nabywca wyraża taką wolę. Muszą to być jednak tablice rejestracyjne, które spełniają obecne standardy narzucone przez prawo UE, czyli ze znacznikiem ,,UE'' i flagą wspólnoty. Oznacza to, w przypadku starszych pojazdów nie ma możliwości zachowania tzw. czarnych tablic rejestracyjnych, ani tych, wydanych przed 2 maja 2006 roku ze znacznikiem „PL” i polską flagą.

 3. Kiedy można złożyć wniosek o zwrot składki za niewykorzystaną polisę OC?

  Jeżeli nowy właściciel zrezygnuje z kontynuacji aktualnego ubezpieczenia OC, to poprzedni właściciel może złożyć wniosek do ubezpieczyciela o zwrot niewykorzystanej składki. Musi być to jednak samodzielna decyzja nabywcy, sprzedający nie ma prawa wymagać ani naciskać na nowego właściciela pojazdu, aby zakończył polisę OC.