Umowa kupna-sprzedaży ciągnika – o czym trzeba pamiętać?

traktor
opublikowano: 19 kwietnia 2023 autor: redakcja

Umowa kupna-sprzedaży ciągnika to ważny dokument, który powinien być stworzony w sposób przemyślany i precyzyjny. Ma to duże znaczenie, ponieważ od tego, jak ją sporządzisz, będzie zależał cały przebieg rejestracji nowo nabytego pojazdu.

Według spisu rolnego z 2020 roku w gospodarstwach rolnych znajdowało się prawie półtora miliona ciągników rolniczych. Do tego dochodzą traktory używane przez różne firmy zajmujące się na przykład pielęgnacją zieleni w miastach czy innymi usługami komunalnymi. Nic dziwnego, że takie maszyny od czasu do czasu zmieniają właściciela. Wszystkie tworzą rynek traktorów używanych.

Sprawdź, co powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży traktora, czy trzeba wykupić dla niego ubezpieczenie OC i jakie obowiązki ciążą na sprzedającym oraz kupującym maszynę rolniczą.

Umowa kupna-sprzedaży traktora – najważniejsze informacje

Umowa kupna-sprzedaży traktora jest dokumentem potwierdzającym przeniesienie praw własności ciągnika, który zabezpiecza obie strony transakcji. Reguluje prawa i obowiązki sprzedającego oraz kupującego. Określa m.in.:

 • cenę zakupu,
 • datę przekazania pojazdu,
 • dane tożsamości obu stron,
 • inne ustalone warunki dotyczące transakcji.

Pamiętaj, że dzięki prawidłowo sporządzonej umowie unikniesz późniejszych nieporozumień i sporów.

Umowa kupna-sprzedaży musi być sporządzona w formie pisemnej, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kupującego i sprzedającego. Musisz wiedzieć, że nie zarejestrujesz bez niej zakupionego ciągnika.

Jakie elementy powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży ciągnika?

Umowa kupna-sprzedaży ciągnika jest umową cywilnoprawną i zarazem dokumentem potwierdzającym transakcję między sprzedającym a kupującym. Jej forma nie różni się od umowy kupna-sprzedaży innego rodzaju pojazdu. Aby stanowiła ona ważne i wiarygodne zabezpieczenie, musi zawierać następujące elementy:

 • data i miejsce zawarcia umowy,
 • dane osobowe sprzedającego i kupującego czyli: imię i nazwisko, adres, pesel, rodzaj i numer dokumentu tożsamości (w przypadku zakupu ciągnika przez więcej niż jedną osobę, należy również dopisać jej dane do umowy),
 • informacje dotyczące ciągnika – marka/model, rok produkcji, nr VIN, kolor, nr rejestracyjny oraz przebieg,
 • cenę ciągnika ustaloną przez strony,
 • opis ciągnika w przypadku, gdy posiada on usterki lub wady np. w wyposażeniu, uszkodzenia mechaniczne bądź wizualne – wypisanie tych mankamentów pozwoli zabezpieczyć obie strony przed ewentualnymi roszczeniami,
 • klauzule dotyczące ustaleń tego, przez kogo zostaną poniesione koszty związane z opłatą skarbową oraz dopisek, że sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Dokładne sprecyzowanie warunków umowy kupna-sprzedaży ciągnika, zapewni obu stronom bezpieczną i satysfakcjonującą transakcję.

Umowa kupna-sprzedaży traktora a obowiązek rejestracyjny

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym, każdy pojazd mechaniczny, w tym także traktor, musi obowiązkowo zostać zarejestrowany w wydziale komunikacji. Jest to niezbędne, żeby taki pojazd mógł legalnie poruszać się po drogach publicznych.

– Do rejestracji traktora potrzebny będzie jego pozytywny przegląd techniczny, gdyż to badanie kwalifikuje go do dopuszczenia do ruchu. Brak dopełnienia obowiązku rejestracji traktora może spowodować nałożenie administracyjnej kary pieniężnej – przypomina Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń w Autoumowa

Obowiązek rejestracji traktora spoczywa na kupującym, ponieważ to on jest nowym właścicielem pojazdu. Nabywca ma na to 30 dni od daty zakupu traktora.

Sprzedawca zobowiązany jest natomiast do złożenia w wydziale komunikacji zawiadomienia o zbyciu traktora również w ciągu 30 dni od podpisania umowy. Poza tym musi zgłosić fakt sprzedaży do ubezpieczyciela, z którym miał podpisaną umowę OC.

Jaki podatek musi zapłacić nabywca traktora po jego zakupie?

Nabywca traktora po jego zakupie musi zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych, czyli tzw. PCC-3. Wysokość tego podatku wynosi 2% od wartości rynkowej kupionego ciągnika. Zobowiązanie to musi zostać uregulowane w ciągu 14 dni od daty zakupu.

Oprócz podatku kupujący pokrywa koszty rejestracji w wydziale komunikacji, w skład których wchodzą opłaty za:

 • dowód rejestracyjny,
 • pozwolenie tymczasowe,
 • tablice rejestracyjne.

Do tych należności trzeba doliczyć koszt przeglądu technicznego oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Kto nie musi płacić podatku od zakupu ciągnika?

Przy zakupie ciągnika istnieją pewne wyłączenia z płacenia podatku PCC-3. Nie trzeba go uiszczać, gdy traktor kosztował mniej niż 1000 złotych oraz w przypadku, kiedy rolnik rozlicza się ryczałtowo lub jest czynnym podatnikiem VAT.

Umowa sprzedaży-kupna maszyny rolniczej – najczęstsze błędy, na które trzeba uważać

Umowa sprzedaży-kupna maszyny rolniczej jest ważnym dokumentem, który reguluje prawa i obowiązki sprzedającego i kupującego. Gdy zawierasz taką umowę, pamiętaj, że nawet najmniejszy błąd w jej treści może skutkować nieprzyjemnymi konsekwencjami. Aby uniknąć niepotrzebnych niespodzianek, zwróć uwagę na:

 • nieprawidłowości przy wpisywaniu daty, danych osobowych lub tych dotyczących ciągnika, jak np. numer VIN,
 • zaniżoną kwotę sprzedaży – w przypadku gdy sprzedawca będzie musiał oddać Ci pieniądze, to odzyskasz należność według zapisu na umowie,
 • pominięte istotne usterki maszyny,
 • fakt, że kupującemu zawsze należy się oryginał umowy, a sprzedającemu kopia.

Przed podpisaniem umowy dokładnie przeczytaj jej treść oraz wyjaśnij wszelkie niejasności.

Może cię zainteresować: Umowa przedwstępna sprzedaży kupna pojazdu – czym jest i kiedy warto ją spisać?

Czy trzeba kupić ubezpieczenie OC na maszynę rolniczą?

Według obowiązujących przepisów w Polsce maszyny rolnicze, takie jak ciągniki, przyczepy, kombajny itp. są zaliczane do pojazdów wolnobieżnych. W związku z tym podlegają obowiązkowi rejestracji. Natomiast każdy zarejestrowany pojazd w kraju musi zostać objęty ubezpieczeniem OC.

Jest to wymóg ustawowy, który ma chronić przed szkodami wyrządzonymi osobom trzecim podczas użytkowania takiej maszyny.

Specjalne oferty ubezpieczenia maszyn rolniczych

Specjalne oferty ubezpieczenia maszyn rolniczych to znakomite rozwiązanie dla właścicieli gospodarstw rolnych. Zapewniają one ochronę przed ryzykiem związanym z korzystaniem z różnego rodzaju maszyn, zapewniając spokojną pracę na polu i nie tylko.

Jedną z takich propozycji jest Generali Agro, które oferuje bogate pakiety m.in.:

 • Agro Casco – All Risk w każdym wariancie tego ubezpieczenia,
 • odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • zabezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • odpowiedzialność cywilna z tytułu usług międzysąsiedzkich,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
 • porady prawne.

W ramach ubezpieczenia zyskasz:

 • zabezpieczenie przed stratami wynikającymi z uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu rolniczego,
 • szeroki zakres ochrony dostosowany indywidualnie,
 • umowy krótkoterminowe, roczne i wieloletnie.

Drugą opcją jest specjalne ubezpieczenie maszyn rolniczych Agro Casco w UNIQUA. Na stronie tego towarzystwa znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące tej oferty.

Jest to ubezpieczenie maszyn rolniczych stanowiących własność ubezpieczonego przeznaczonych do prowadzenia gospodarstwa rolnego. Przedmiotem ubezpieczenia są maszyny rolnicze, takie jak:

 • kombajny rolnicze,
 • ciągniki rolnicze,
 • prasy,
 • brony i glebogryzarki ciągnikowe,
 • kultywatory,
 • siewniki,
 • żniwiarki,
 • młockarnie.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje:

 • wypadek – szkody powstałe w wyniku nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia się maszyny rolniczej z przeszkodą, rzeczą, osobą, zwierzęciem znajdującymi się poza tą maszyną,
 • zdarzenie losowe – pożar, huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, lawinę, wybuch, zapadanie i osuwanie się ziemi oraz upadek pojazdu powietrznego lub jego części,
 • kradzież z włamaniem i rabunek.

Kary za brak ważnego OC ciągnika

Kary za nieposiadanie OC ciągnika lub jego ciągłości, z roku na rok stają się coraz wyższe.

Od 1 stycznia 2023 r. za brak ubezpieczenia OC dla ciągników obowiązują następujące mandaty:

 • za okres do 3 dni – 230 zł,
 • za okres od 4 do 14 dni – 580 zł,
 • natomiast powyżej 14 dni – 1160 zł.

Od 1 lipca 2023 roku planowane jest podniesienie płacy minimalnej, w związku z tym kary mają być podwyższone i będą wynosić odpowiednio 240, 600 i 1200 zł.

Musisz pamiętać, że jeśli spowodujesz wypadek bez ważnego ubezpieczenia, to Ty będziesz musiał pokryć wszystkie koszty związane ze szkodą i stratami. Zakup OC nie tylko uchroni Cię przed karami, ale również pomoże uniknąć niepotrzebnych wydatków dodatkowych i kłopotów.

Samochód osobowySamochód ciężarowyInne pojazdy
do 3 dni1400 zł2090 zł230 zł
od 4 do 14 dni3490 zł5240 zł580 zł
powyżej 14 dni6980 zł10470 zł1160 zł
Kary za brak OC w okresie styczeń-czerwiec 2023

Samochód osobowySamochód ciężarowyInne pojazdy
do 3 dni1440 zł2160 zł240 zł
od 4 do 14 dni3600 zł5400 zł600 zł
powyżej 14 dni7200 zł10800 zł1200 zł
Kary za brak OC w okresie lipiec-grudzień 2023

Przykładowa kalkulacja ubezpieczenia ciągnika

Za OC ciągnika z silnikiem o pojemności około 3 litrów, klasy Premium i używanym w dużym mieście można zapłacić około 400-500 złotych rocznie.

Natomiast w małym mieście powiatowym za tą samą maszynę stawka wyniesie 105 zł.

Musisz wiedzieć, że na cenę polisy wpływ ma szereg indywidualnych czynników, takich jak:

 • rodzaj ciągnika,
 • wiek ciągnika,
 • wiek kierowcy,
 • wysokość zniżek.

Aby zyskać najkorzystniejszą ofertę, warto sprawdzić dostępne opcje za pomocą kalkulatora OC/AC.

Jeśli jesteś posiadaczem nowego lub po prostu kosztownego ciągnika, możesz rozważyć także zakup AC. Dzięki niemu nie będziesz martwić się o ewentualne uszkodzenia pojazdu z Twojej winy. Przy pracy w polu o takie sytuacje w końcu nietrudno.

Podsumowanie:

 • Umowa kupna-sprzedaży ciągnika to dokument poświadczający przeniesienie praw własności.
 • Aby umowa kupna-sprzedaży maszyny rolniczej była ważna, musi zawierać wszystkie niezbędne dane osobowe sprzedającego i kupującego, informacje dotyczące ciągnika (marka, model, poj., rok produkcji itp.), cenę oraz ewentualne widoczne i wiadome usterki traktora.
 • Nabywca musi zarejestrować i ubezpieczyć kupiony ciągnik, natomiast sprzedający ma obowiązek zgłosić ten fakt do wydziału komunikacji oraz ubezpieczyciela.
 • Zanim podpiszesz umowę kupna, dokładnie przeczytaj jej treść oraz wyjaśnij wszelkie niejasności lub błędy, ponieważ tylko wtedy unikniesz problemów.
 • Ciągnik w Polsce podlega obowiązkowej rejestracji oraz ubezpieczeniu OC.
5/5

Najczęściej zadawane pytania o umowę kupna-sprzedaży ciągnika

 1. Jak sprzedać maszynę rolniczą ze współwłaścicielem?

  Jeśli jesteś współwłaścicielem maszyny rolniczej i chcesz ją sprzedać, musisz najpierw uzgodnić z drugim właścicielem warunki sprzedaży. Wspólne decyzje dotyczące ceny, sposobu sprzedaży oraz podziału zysków są niezbędne, aby uniknąć nieporozumień i konfliktów w przyszłości. Ponadto na umowie trzeba wpisać wszystkich współwłaścicieli.

 2. Czy nabywca traktora musi zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych?

  Tak, nabywca traktora musi zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Podatek w wysokości 2% od wartości rynkowej ciągnika płaci się, jeżeli jego wartość przekracza 1000 zł. Istnieją jednak sytuacje, w których nabywca jest zwolniony z tego obowiązku podatkowego, np. w przypadku gdy jest on rolnikiem ryczałtowym lub czynnym podatnikiem VAT.

 3. Czy można jeździć zakupionym ciągnikiem bez rejestracji?

  Nie można, ponieważ każdy pojazd w Polsce, w tym także ciągnik, podlega obowiązkowej rejestracji, więc taka jazda jest nielegalna. Jeśli zostaniesz zatrzymany przez policję, grozi Ci mandat i holowanie na parking. Dodatkowo udział niezarejestrowanego pojazdu w wypadku prowadzi do poważnych konsekwencji finansowych i prawnych.

 4. Gdzie szukać ogłoszeń o sprzedaży ciągnika?

  Jeśli szukasz ogłoszeń o sprzedaży ciągnika, warto zacząć od przeglądania internetowych serwisów ogłoszeń. Jednym z najpopularniejszych portali dla tego typu ofert jest np. www.gratka.pl lub www.sprzedajemy.pl, gdzie znajdziesz wiele propozycji sprzedaży maszyn rolniczych. Poza serwisami internetowymi możesz też poszukać informacji na stronach firm sprzedających ciągniki. Lokalne gazety rolnicze również mogą zawierać informacje o sprzedaży traktorów.

 5. Czy można korzystać z polisy OC, którą zakupił poprzedni właściciel traktora przed sprzedażą?

  Tak, możesz korzystać z polisy OC, którą zakupił poprzedni właściciel traktora. Polisa jest ważna przez określony czas, zwykle przez rok. Traktor kupujesz wraz z ważną polisę OC, która będzie działać do końca terminu jej obowiązywania. Po tym czasie musisz zawrzeć nową umowę ubezpieczeniową, gdyż dotychczasowa nie przedłuży się automatycznie.