Umowa kupna sprzedaży przyczepki samochodowej – wzór (PDF, DOC)

przyczepa OC
opublikowano: 24 lutego 2023 aktualizacja: 28 lutego 2023 autor: redakcja

Przyczepka samochodowa to pojazd o wszechstronnym zastosowaniu, przy użyciu którego wygodnie i bezpiecznie przewieziesz dowolny ładunek. Decydując się na jej zakup, musisz dopełnić pewnych formalności. Wyjaśniamy, co załatwić krok po kroku.

Przyczepy samochodowe dzielą się na 2 rodzaje: lekkie (DMC do do 750 kg) i ciężkie (DMC powyżej 750 kg). Do używania przyczepy lekkiej nie potrzebujesz dodatkowych uprawnień – wystarczy prawo jazdy kategorii B. Trzeba tylko pamiętać o tym, by łączna masa zespołu pojazdów (przyczepka + samochód) nie przekroczyła 4250 kg.

Jeśli chcesz ciągnąć przyczepę ciężką, musisz zwrócić większą uwagę na wagę obu pojazdów. Ze względów bezpieczeństwa ich zespół nie może ważyć więcej niż 3500 kg. Przekroczenie tego ograniczenia wagowego jest możliwe tylko wtedy, gdy kierowca dysponuje prawem jazdy kategorii B z kodem ograniczenia 96. Zapewnia ono możliwość prowadzenia zespołu pojazdów o wadze do 4250 kg, w którego skład wchodzi przyczepa inna niż lekka.

Do czego jest potrzebna umowa kupna-sprzedaży przyczepy?

Umowa kupna przyczepy musi przybrać formę pisemną. Jest ona wymagana prawnie i ma na celu chronić interesy obu stron transakcji. Zbywcę chroni przed konsekwencjami ewentualnych szkód, jak również przed karami finansowymi, np. w przypadku przerwania ciągłości polisy OC. Dla nowego właściciela ten dokument stanowi potwierdzenie prawa własności pojazdu.

Jakich dokumentów potrzebujesz do zakupu przyczepki samochodowej?

Umowa kupna-sprzedaży powinna zostać sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Obie strony transakcji muszą podać w niej swoje dane osobowe, zatem powinny mieć przy sobie dowody osobiste. Ze strony kupującego to wszystko, jednak zbywca musi zabrać jeszcze dowód rejestracyjny oraz potwierdzenie ważności polisy OC. Powinien przekazać je nowemu właścicielowi po podpisaniu umowy, gdyż będą potrzebne do zarejestrowania przyczepki samochodowej.

Co powinno znaleźć się w umowie kupna przyczepy?

Umowa kupna-sprzedaży przyczepy może przybrać dowolną formę pisemną. Aby zachowała ważność, musi koniecznie zawierać takie elementy, jak:

 • szczegółowe dane obu stron transakcji (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, rodzaj i numer dokumentu tożsamości),
 • data i miejsce zawarcia umowy,
 • cena przyczepki samochodowej,
 • precyzyjny opis przedmiotu transakcji (marka, model, numer VIN, data produkcji, numer rejestracyjny, kolor, ewentualnie dodatkowe wyposażenie),
 • czytelne podpisy obu stron.

Przed podpisaniem dokumentu starannie sprawdź stan pojazdu. Możesz też sporządzić dokumentację fotograficzną na poczet ewentualnego dochodzenia swoich praw z ramienia rękojmi, jeśli zajdzie taka potrzeba. Upewnij się również, że sprzedający ma prawo do zbycia przyczepy. W tym celu porównaj dane z jego dowodu osobistego z danymi w dowodzie rejestracyjnymi oraz w umowie.

Jakie obowiązki nakłada umowa kupna sprzedaży na strony transakcji?

Główne obowiązki stron transakcji polegającej na sprzedaży/zakupie przyczepki samochodowej sprowadzają się do następujących kwestii:

 • kupujący potwierdza, że przyjmuje przedmiot w stanie przedstawionym przez sprzedającego,
 • sprzedający wydaje przedmiot po uiszczeniu opłaty, a wraz z nim wszystkie dodatkowe elementy wchodzące w skład umowy.

Co więcej, na sprzedawcy spoczywa jeszcze jeden obowiązek: poinformowanie nabywcy o wszystkich wadach przyczepy. Jeśli je przemilczy, a klient zauważy je dopiero po pewnym czasie, ma prawo do dochodzenia swoich racji, a nawet unieważnienia zawartej umowy. Jeśli jednak nabywca pisemnie potwierdzi, że jest świadomy tych wad, sprzedającemu nic nie grozi z tego tytułu.

Czy od umowy kupna-sprzedaży przyczepki samochodowej trzeba zapłacić podatek PCC-3?

Zawarcie umowy kupna-sprzedaży przyczepy jest czynnością cywilnoprawną. Tym samym podlega opodatkowaniu podatkiem PCC-3. Aby uniknąć ewentualnych problemów, wypełnij deklarację PCC-3 i złóż w urzędzie skarbowym właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania. Masz na to 14 dni od dnia zakupu.

Ile wyniesie podatek? Jego wysokość jest równa 2% wartości rynkowej przyczepki samochodowej. Wyjątek stanowią modele, które kosztowały mniej niż 1000 zł – są one wyłączone z obowiązku podatkowego. Podatku PCC-3 nie zapłacisz też, jeśli sprzedający jest płatnikiem VAT i prowadzi działalność polegającą na obrocie takimi pojazdami.

Może cię zainteresować:

Pamiętaj, że za nieopłacenie podatku w terminie grozi Ci kara naliczona przez skarbówkę. Jej wysokość może wahać się od 1/10 do nawet 20-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Jakich formalności należy dopełnić po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży przyczepy?

Podpisanie umowy kupna-sprzedaży przyczepki samochodowej sprawia, że stajesz się jej właścicielem. Musisz jeszcze tylko przerejestrować ją na siebie. Jak to zrobić? Udaj się do wydziału komunikacji właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania, zabierając ze sobą:

 • wniosek o rejestrację pojazdu (wypełniony wcześniej lub na miejscu),
 • umowę kupna-sprzedaży przyczepy,
 • dowód rejestracyjny,
 • wyciąg ze świadectwa homologacji (alternatywnie: odpis dokumentu, który zwalnia z homologacji),
 • potwierdzenie zakupu ubezpieczenia OC,
 • tablicę rejestracyjną,
 • potwierdzenie uiszczenia wszystkich opłat,
 • dokument tożsamości.

Na zarejestrowane przyczepki masz 30 dni od zakupu, czyli daty widniejącej na umowie. Będzie Cię to kosztować 81,50 zł, a na tę kwotę składają się opłaty:

 • za dowód rejestracyjny: 54 zł,
 • za pozwolenie czasowe: 13,50 zł,
 • za nalepkę legalizacyjną: 12,50 zł,
 • ewidencyjna: 1,50 zł.

Dodatkowo możesz jeszcze wymienić tablice rejestracyjne. Okaże się to konieczne, jeśli są one uszkodzone lub niezgodne z obowiązującymi przepisami. Przyjdzie Ci za to dopłacić 40 zł.

Czy podpisanie umowy sprzedaży przyczepki samochodowej zobowiązuje do zakupu ubezpieczenia OC?

W świetle Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych przyczepa samochodowa stanowi pojazd, dokładnie tak samo jak samo auto. W związku z tym musi mieć ważne ubezpieczenie OC, niezależnie od tego, czy jest akurat użytkowana, czy też nie. Jeżdżąc z nieubezpieczoną przyczepką, narażasz się na karę za brak OC, która może być bardzo dotkliwa. W 2023 roku jej wysokość zostanie podniesiona dwukrotnie – 1. stycznia i 1. lipca. Konkretne kwoty znajdziesz w poniższych tabelach. Dla przyczepy samochodowej znajduje zastosowanie kolumna „Pozostałe pojazdy”.

Kara za brak OC od 1. stycznia do 30. czerwca 2023 roku
Samochody osoboweSamochody osobowePozostałe pojazdy
brak OC do 3 dni1400 zł2090 zł230 zł
brak OC od 4 do 14 dni3490 zł5240 zł580 zł
brak OC powyżej 14 dni6980 zł10 470 zł1160 zł
Kara za brak OC od 1. lipca do 31. grudnia 2023 roku
Samochody osoboweSamochody ciężarowePozostałe pojazdy
brak OC do 3 dni1440 zł2160 zł240 zł
brak OC od 4 do 14 dni3600 zł5400 zł600 zł
brak OC powyżej 14 dni7200 zł10 800 zł1200 zł

Podobnie jak w przypadku samochodu z rynku wtórnego, tak i tutaj możesz korzystać z OC zbywcy aż do zakończenia jego umowy. Możesz jednak od razu poszukać nowej polisy dla siebie, która być może będzie nawet korzystniejsza cenowo. OC dla przyczepki będzie Cię kosztować ok. 100 zł.

Warto pamiętać, że polisa zbywcy nie odnawia się automatycznie. Musisz zatem uważać na to, kiedy kończy się umowa, i wykupić nowe ubezpieczenie na czas. W przeciwnym razie narazisz się na karę za brak OC – wyjaśnia Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w autoumowa.pl.

Skąd pobrać wzór umowy kupna-sprzedaży przyczepy samochodowej?

Umowę kupna przyczepki możesz sporządzić samodzielnie, umieszczając w niej wszystkie elementy wymienione powyżej. O ile znajdą się w niej wymagane dane i odręczne podpisy obu stron, będzie wiążąca prawnie.

Pobierz wzór umowy kupna-sprzedaży przyczepy samochodowej (doc)

Pobierz wzór umowy kupna-sprzedaży przyczepy samochodowej (pdf)

Jeśli nie chcesz tracić czasu, możesz pobrać przygotowany przez nas, gotowy wzór umowy kupna-sprzedaży przyczepki samochodowej. Znajdziesz go poniżej.

Czy można odstąpić od zawarcia umowy kupna-sprzedaży przyczepki samochodowej?

Nawet najstaranniejsze obejrzenie przyczepki samochodowej przed zakupem nie gwarantuje, że uda Ci się kupić obiekt bez ukrytych wad. Na szczęście prawo chroni kupujących przed takimi sytuacjami. Jeśli zauważysz coś, co nie zgadza się ze stanem przedstawionym przez sprzedającego, możesz zareagować na dwa sposoby:

 • domagać się naprawienia wady, o ile to możliwe,
 • odstąpić od umowy, zwracając przyczepkę i odzyskując wydane pieniądze.

Sprawdź także: Czym jest wada ukryta pojazdu?

W tym celu należy skontaktować się ze sprzedającym, a jeśli będzie tego unikać – wysłać pocztą oficjalne pismo informujące o odstąpieniu od zawartej umowy. I tutaj nieuczciwy sprzedający może unikać odpowiedzialności, ignorując Twoje wezwania do zwrotu pieniędzy. Wtedy masz prawo wstąpić na drogę sądową, a wysłane pismo oraz dowody na podejmowanie prób nawiązania kontaktu posłużą za dowód zasadności Twoich żądań. Przedstawiając je, zyskujesz wysoką szansę na pozytywne rozpatrzenie sprawy.

Umowa kupna-sprzedaży przyczepy – co warto wiedzieć?

 • Umowa kupna-sprzedaży przyczepki samochodowej przenosi jej własność ze sprzedającego na nabywcę.
 • Zakup przyczepy wiąże się z koniecznością opłacenia podatku PCC-3 w wysokości 2% jej wartości rynkowej.
 • Po zakupie przyczepkę należy zarejestrować, a także ubezpieczyć.
 • Rejestracja przyczepki samochodowej kosztuje 81,50 zł. Za polisę zapłacisz ok. 100 zł.
5/5

FAQ – najczęściej zadawane pytania o umowę kupna-sprzedaży przyczepy

 1. Czy ubezpieczenie przyczepki pracuje na zniżki OC?

  Większość towarzystw ubezpieczeniowych uznaje takie OC przy budowaniu bezszkodowej historii uprawniającej do uzyskania zniżek. Do tej grupy należą m.in. PZU, Warta, Proama, Generali, You Can Drive, mtu24.pl i Uniqa.

 2. Dlaczego przyczepa samochodowa potrzebuje OC?

  Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych określa ją mianem osobnego pojazdu i jest to oficjalny powód powstania obowiązku ubezpieczeniowego. Trzeba też mieć na uwadze to, że przyczepa może odpiąć się podczas jazdy lub wytoczyć z miejsca parkingowego pod wpływem wiatru. Jeśli tak się stanie, szkoda nie może zostać zlikwidowana z OC samochodu, bo on nie brał udziału w zdarzeniu – konieczne jest zatem posiadanie ubezpieczenia przyczepy.

 3. Co zrobić w sytuacji, gdy po czasie zauważysz istotne wady przyczepy?

  Możesz domagać się ich naprawy lub odstąpić od zawartej umowy bez żadnych konsekwencji – polubownie lub na drodze sądowej, jeśli zbywca nie zamierza współpracować.

 4. Czy ubezpieczenie OC przyczepy samochodowej odnawia się automatycznie?

  Tak, o ile nie jest to polisa zbywcy lub nie zachodzi inny czynnik przesądzający o braku możliwości automatycznego przedłużenia umowy.