Jak ubezpieczyć auto nie będąc jego właścicielem? [poradnik]

jak ubezpieczyc samochod nie bedac wlascicielem-min
opublikowano: 24 października 2022 aktualizacja: 26 października 2022 autor: redakcja

Zdarza się, że nie możesz iść do agenta ubezpieczeniowego, żeby kupić ubezpieczenie OC. Może akurat nie ma Cię w kraju? Albo leżysz w szpitalu? Może Twój dotychczasowy agent zamknął działalność i nie masz jak znaleźć zastępstwa? A może po prostu dzień w dzień brakuje Ci czasu? 

Cokolwiek to jest, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny raczej Ci nie podaruje braku OC z tego powodu. Tu pojawia się pytanie – czy możesz wysłać kogoś, by ubezpieczył auto w Twoim imieniu? 

Co jest potrzebne do zawarcia umowy ubezpieczenia? 

Umowy cywilne stanowią sporą część Kodeksu cywilnego, który reguluje to, kiedy mogą być zawarte, jak to ma być zrobione i kto może je zawrzeć. Artykuł 353 Kodeksu mówi, że: “Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego”.

Jak w każdej umowie cywilnej także przy zawarciu umowy ubezpieczenia potrzebne są przynajmniej dwie strony, przy czym obie strony takiej umowy muszą być uprawnione do jej zawarcia. 

Strony umowy ubezpieczenia to:

 • ubezpieczony – osoba wnioskująca o zawarcie umowy ubezpieczenia, objęta ochroną z polisy ubezpieczeniowej, której przysługuje świadczenie z tej polisy w razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, 
 • ubezpieczyciel – zakład ubezpieczeń, który przyjmuje ubezpieczonego do ubezpieczenia i zobowiązuje się zrealizować świadczenie w razie zajścia zdarzenia objętego ochroną.

Ubezpieczonym jest w skrócie posiadacz przedmiotu ubezpieczenia. W przypadku samochodu będzie to jego właściciel. 

Ubezpieczyciel to zakład ubezpieczeniowy, który wystawia polisę OC na ten samochód. Działalność zakładu ubezpieczeniowego jest regulowana przez szereg ustaw oraz podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Aby zakład ubezpieczeń mógł wystawić polisę OC, musi posiadać do tego uprawnienia. 

W imieniu zakładu ubezpieczeń najczęściej występuje agent ubezpieczeniowy, który ma uprawnienia do wystawiania polis. 

Czy tylko właściciel pojazdu może kupić ubezpieczenie OC?

Na polisie OC może pojawić się jeszcze jedna rola – ubezpieczający. Jest to osoba fizycznie zawierająca umowę ubezpieczenia. 

Przykład. Masz samochód, ale nie masz możliwości zakupu ubezpieczenia w danym terminie, bo pracujesz za granicą. Wysyłasz po ubezpieczenie auta żonę, która nie jest współwłaścicielem auta. Żona, zawierając umowę ubezpieczenia samochodu u agenta, jest ubezpieczającym.

Polskie prawo dopuszcza zawarcie takiej umowy. Konkretnie mówi o tym art. 808 ust. 1 Kodeksu cywilnego: 

Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek. Ubezpieczony może nie być imiennie wskazany w umowie, chyba że jest to konieczne do określenia przedmiotu ubezpieczenia”.

W przypadku ubezpieczenia auta polisa OC powinna zawierać dane właściciela pojazdu, ponieważ na nim ciąży obowiązek zawarcia tego ubezpieczenia. Dane na polisie ubezpieczeniowej muszą też zgadzać się z danymi w bazie CEPIK. 

Ważny jest także ust. 2. wspomnianego art. 808 Kc, który brzmi:

Roszczenie o zapłatę składki przysługuje ubezpieczycielowi wyłącznie przeciwko ubezpieczającemu. Zarzut mający wpływ na odpowiedzialność ubezpieczyciela może on podnieść również przeciwko ubezpieczonemu”.

Pełnomocnictwo do zawarcia ubezpieczenia

Do zawarcia zwykłego ubezpieczenia OC czy AC nie jest wymagane pełnomocnictwo. Możesz go udzielić wskazanej osobie, ale nie jest to konieczne. 

Pełnomocnictwo do zawierania ubezpieczeń będzie bardziej praktyczne dla osoby prawnej. Tutaj wchodzimy w kwestie tego, kto jest upoważniony do reprezentowania firmy. 

Forma prawnaKto reprezentuje?
Jednoosobowa działalność gospodarczaWłaściciel firmy
Spółka z o. o.Zarząd
Spółka jawnaKażdy wspólnik
Spółka akcyjnaZarząd
Spółka komandytowaKomplementariusz
Spółka cywilnaKażdy wspólnik

O ile dla mniejszych firm sprawa jest w miarę prosta – osoba odpowiedzialna za umowy ubezpieczenia po prostu idzie i kupuje ubezpieczenie OC – o tyle w przypadku większych firm nie jest to takie proste. 

A przynajmniej nie jest optymalne. 

Nie oszukujmy sie – prezes zarządu dużej korporacji ma ważniejsze rzeczy do roboty, tym bardziej że w przypadku posiadania ogromnej floty pojazdów podpisywanie każdego ubezpieczenia po kolei byłoby co najmniej kłopotliwe. 

Dlatego w takich sytuacjach firma ma dwie opcje:

 • wyznaczyć pełnomocnika wraz z określeniem zakresu pełnomocnictwa – jak długo trwa, do jakich umów służy itd.
 • zatrudnić brokera ubezpieczeniowego, który będzie reprezentować firmę przed towarzystwami ubezpieczeniowymi. 

Co z ubezpieczeniem OC po śmierci właściciela?

Oczywiście każda śmierć to tragedia dla rodziny, ale to niestety nie zwalnia nas z obowiązku dbania o kwestie ubezpieczenia samochodu. Mało tego dość często zdarza się, że śmierć właściciela pojazdu powoduje ogromne zamieszanie w papierach i nie zawsze spadkobiercom udaje się ubezpieczyć samochód w terminie. 

Może cię zainteresować: Sprzedaż samochodu po zmarłej osobie

W takiej sytuacji Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest nieubłagany.

UFG wyjaśnia:

“Do dnia wydania prawomocnego orzeczenia sądowego w sprawie nabycia i podziału spadku, wszyscy powołani do spadku spadkobiercy muszą kontynuować ubezpieczenie OC. Do wypełnienia ustawowego obowiązku wystarczy, iż jeden ze współposiadaczy (jeden ze spadkobierców) zawiera obowiązkowe ubezpieczenie dla pojazdu”.

Z racji tego, że właściciel pojazdu nie musi być obecny podczas zawierania umowy ubezpieczenia, a zawrzeć może ją każda osoba z pełnią zdolnością do czynności prawnych, po śmierci właściciela pojazdu każdy może wykupić OC na auto. 

Co z porównywarkami ubezpieczeń?

Kwestia zawarcia ubezpieczenia przez osobą inną niż właściciel pojazdu jest już jasna, a co w drugą stronę? Co w sytuacji, kiedy chcesz zawrzeć umowę ubezpieczenia przez Internet i po drugiej stronie nie ma agenta?

Sprawdź także: Czy zakup OC przez Internet jest bezpieczny?

W tym aspekcie porównywarki ubezpieczeń znakomicie odpowiadają na potrzeby klientów, którzy nie mogą osobiście udać się do agenta, by kupić ubezpieczenie OC lub AC. Dzięki całej procedurze online możesz kupić OC bez wychodzenia z domu, najczęściej także taniej niż u agenta. 

Co najważniejsze – to Ty masz pełną kontrolę nad wyborem oferty, więc zyskujesz gwarancję, że wybierzesz najlepsze ubezpieczenie OC.

Podsumowanie:

 • Umowa ubezpieczenia podlega przepisom Kodeksu cywilnego, co oznacza, że mogą ją zawrzeć dwa (lub więcej) uprawnione do tego podmioty,
 • W przypadku ubezpieczenia samochodu podmiotem upoważnionym do wnioskowania o ubezpieczenie samochodu jest właściciel, a podmiotem upoważnionym do przyjęcia go do ubezpieczenia jest zakład ubezpieczeń lub występujący w jego imieniu agent,
 • Polskie prawo dopuszcza zawarcie umowy ubezpieczenia samochodu przez inną osobę, niż właściciel pojazdu,
 • Składkę płaci ubezpieczający. To od niego towarzystwo ubezpieczeniowe będzie domagać się płatności w przypadku opóźnień.
4.5/5

FAQ - najczęściej zadawane pytania o to, jak ubezpieczyć auto nie będąc jego właścicielem

 1. Kto płaci składkę - ubezpieczony czy ubezpieczający?

  Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego składkę za ubezpieczenie opłaca ubezpieczający i to od niego ubezpieczyciel ma prawo dochodzić roszczeń.

 2. Czy ubezpieczający zbiera zniżki za OC pojazdu, który ubezpiecza?

  Nie. Zniżki zbiera tylko właściciel pojazdu lub, jeśli jest użytkownik (np. przy leasingu), także użytkownik.

 3. Czy mogę ubezpieczyć cudzy samochód?

  Tak. Zgodnie z polskim prawem dowolna osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych może ubezpieczyć dowolny pojazd, nie będąc właścicielem samochodu.

 4. Kto musi kupić ubezpieczenie, jeśli z jednego samochodu korzysta kilka osób?

  To zależy, kto jest właścicielem tego auta. Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych obowiązek zakupu ubezpieczenia należy do właściciela oraz współwłaściciela pojazdu (jeśli takowy jest).
  Niemniej jednak jeśli właścicielem auta jest jedna osoba, a korzysta z niego kilka osób, wypadałoby się złożyć.

 5. Czy podpisując umowę ubezpieczenia na czyjś rachunek, mam się podpisać za tę osobę?

  Nie. Ty zawierasz umowę i Ty ją podpisujesz swoim imieniem i nazwiskiem. Jeśli podpiszesz się jako właściciel samochodu, i ty, i agent ubezpieczeniowy, możecie mieć problemy.

 6. Czy można kupić ubezpieczenie OC na inną osobę niż właściciel pojazdu?

  Nie. Ubezpieczonym zawsze jest właściciel auta. Inna osoba może kupić ubezpieczenie i je opłacić, ale polisa zawsze będzie na właściciela.