Zgłoszenie sprzedaży samochodu w Compensa

opublikowano: 25 sierpnia 2022 aktualizacja: 8 września 2022 autor: redakcja

Każdy zbywca pojazdu ma obowiązek zgłoszenia tego faktu. Posiadasz ubezpieczenie OC w Compensie? Dowiedz się, w jaki sposób dopełnić niezbędnych formalności przy sprzedaży auta.

Kiedy należy zgłosić sprzedaż samochodu w Compensa?

Ustawa o Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602) zobowiązuje właściciela  samochodu do zgłoszenia zbycia pojazdu:

 • We właściwym Wydziale ruchu drogowego,
 • Do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym posiadasz aktualną polisę OC.

Zgodnie z przepisami na zgłoszenie do WRD właściciel ma 30 dni, natomiast zawiadomienie do Compensy powinno nastąpić w przeciągu 14 dni od zbycia pojazdu. Zgłaszając sprzedaż, kupno czy darowiznę w terminie unikniesz kary oraz składania dodatkowych wyjaśnień np. w sytuacji powstania szkody.

W jaki sposób można zgłosić zbycie samochodu w Compensie?

Informację o zmianie właściciela auta możesz przekazać na kilka sposobów:

 • Poprzez pośrednika w postaci agenta ubezpieczeniowego,
 • Pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Compensy: Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa,
 • Mailem na adres centrala@compensa.pl,
 • Na stronie internetowej, wypełniając formularz zgłoszeniowy:
  zgloszenie.compensa.pl/obsluga-polisy/sprzedaz-zbycie-pojazdu/dane-polisy

Będą Ci potrzebne dane oraz dokumenty jak:

 • skan dokumentu potwierdzającego zbycie pojazdu,
 • numer rejestracyjny,
 • numer polisy,
 • dane zbywcy i dane nabywcy.

Sam fakt zgłoszenia w świetle przepisów jest wystarczającym dopełnieniem obowiązku przekazania informacji ubezpieczycielowi o sprzedaży auta. Zachowaj jednak kopię formularza na wypadek konieczności wyjaśnienia ewentualnych nieścisłości. Może zdarzyć się, że zakład ubezpieczeń wezwie Cię do zapłaty kolejnej składki ubezpieczeniowej lub prześle zawiadomienie o zgłoszeniu szkody.

Sprzedaż samochodu w Compensie. Jak wnioskować o zwrot składki?

Abyś mógł zawnioskować o zwrot składki, nabywca pojazdu musi zdecydować, czy chce rezygnować z dotychczasowej polisy. Ustawodawca pozostawia tę decyzję w gestii nowego właściciela.

Jeśli nabywca zdecyduje się na kontynuację polisy, Ubezpieczyciel nie dokona zwrotu składki.

W sytuacji, kiedy nowy właściciel auta zdecyduje się zakończyć dotychczasową umowę OC, wówczas możesz złożyć wniosek o zwrot składki.

Wniosek o zwrot składki można złożyć w podobny sposób, jak przy zgłoszeniu sprzedaży pojazdu:

 • poprzez agenta obsługującego polisy Compensy,
 • wysyłając maila na centrala@compensa.pl,
 • pocztą na adres do korespondencji: Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa.

Do wniosku o zwrot składki należy załączyć kopię polisy, dokument zbycia pojazdu oraz oświadczenie nabywcy o zrzeczeniu się OC zbywcy.

5/5

FAQ - najczęściej zadawane pytania o zgłoszenie sprzedaży w Compensie

 1. Jak można zgłosić sprzedaż samochodu w wydziale komunikacji?

  Zgłoszenia możesz dokonać osobiście we właściwym urzędzie przynależnym do twojego miejsca zamieszkania lub poprzez internetowe zgłoszenie w systemie ePUAP.

 2. Czy będę obciążony kosztami, jeśli dostałem zawiadomienie o przyjęciu szkody?

  Jeśli posiadasz kopię zgłoszenia zbycia, możesz szybko wyjaśnić taką sprawę z Compensą. Powinieneś niezwłocznie skontaktować się z Ubezpieczycielem i potwierdzić, że nie jesteś już właścicielem pojazdu. W przeciwnym wypadku, jeśli sprawa niezostanie rozwiązana może to wpłynąć tymczasowo na twoją historię szkodowości. Jeśli zbiegnie się to z zakupem nowej polisy, prawdopodobnie zapłacisz więcej za składkę z uwagi na niesłusznie dopisaną na twoje konto szkodę starego pojazdu. Będzie się wiązało z kolejnymi formalnościami, aby w pełni wyjaśnić sprawę.

 3. Czy sprzedaż samochodu trzeba też zgłosić w urzędzie skarbowym?

  Tak, przepisy pozostawiają 14 dni od zbycia pojazdu na złożenie deklaracji o nazwie PCC-3 do Urzędu Skarbowego.