Zgłoszenie sprzedaży pojazdu w Link4

opublikowano: 25 sierpnia 2022 aktualizacja: 8 września 2022 autor: redakcja

Sprzedajesz samochód? Masz OC w Link4? Zgłoś sprzedaż, żeby uniknąć nieprzyjemności związanych z płatnością za OC. 

Kiedy należy zgłosić sprzedaż samochodu w Link4?

Zbywca ma obowiązek zgłosić zbycie auta:

 • w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania – do 30 dni od daty przeniesienia własności,
 • do ubezpieczyciela w ciągu 14 dni od daty przeniesienia własności. 

Zgłoszenie zbycia pojazdu do ubezpieczyciela ma za zadanie poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe, że pojazd znajduje się w innych rękach, i ewentualne roszczenia związane z bieżącymi płatnościami oraz przyszłym kontaktem w sprawie ubezpieczenia trzeba kierować do nabywcy.

Jak zgłosić sprzedaż samochodu w Link4?

Aby zgłosić sprzedaż pojazdu w Link4, możesz:

 • odwiedzić agenta ubezpieczeniowego Link4 lub multiagenta, który posiada Link4 w swojej ofercie, 
 • wysłać dokument sprzedażowy na adres: bok@link4.pl,
 • wypełnić formularz na stronie www.link4.pl/formularz-kontaktowy/uks.

Będzie Ci potrzebny dokument przeniesienia własności pojazdu – oryginał, ksero lub skan umowy kupna-sprzedaży, faktury VAT, umowy darowizny, postanowienia z sądu.

Co do zasady sam fakt wysłania dokumentu sprzedażowego we wskazanej formie stanowi zgłoszenie sprzedaży pojazdu do ubezpieczyciela. Jednak mimo to warto dodatkowo zadbać o potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. W przypadku:

 • agenta ubezpieczeniowego – będzie to ksero zgłoszenia wraz pieczątką, datą i podpisem agenta, 
 • maila – potwierdzenie e-mail, 
 • formularza na stronie towarzystwa ubezpieczeniowego – potwierdzenie otrzymane na maila. 

Sprzedaż samochodu w Link4 a zwrot składki

Po sprzedaży samochodu mogą wydarzyć się dwie rzeczy:

 • kupujący zechce zatrzymać Twoją polisę – wówczas nie otrzymasz zwrotu, 
 • kupujący zrzeknie się Twojego OC – wtedy dostaniesz zwrot składki.

Nie możesz oczekiwać, wymagać, ani tym bardziej naciskać na kupującego, żeby zrzekł się Twojej polisy OC. Zgodnie z prawem leży to w jego gestii i do niego należy decyzja. 

Jeżeli jednak nabywca zdecyduje się zrezygnować z Twojego OC, możesz otrzymać zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. 

Aby otrzymać zwrot składki z OC w Link4, musisz wysłać:

 • wniosek o zwrot składki z OC, 
 • kopię polisy (opcjonalnie), 
 • oświadczenie nabywcy o zrzeczeniu się OC zbywcy, 
 • dokument potwierdzający przeniesienie własności. 

Wniosek o zwrot składki możesz złożyć tak, jak zgłoszenie sprzedaży pojazdu:

 • w placówce agenta Link4, 
 • mailem na adres bok@link4.pl, 
 • poprzez formularz na stronie Link4 – www.link4.pl/zwrot-skladki. 
1.5/5

FAQ - najczęściej zadawane pytania o zgłoszenie sprzedaży samochodu w Link4

 1. Jaki jest czas na zgłoszenie pojazdu w Link4?

  W Link4, tak jak u wszystkich ubezpieczycieli, jest 14 dni od momentu zmiany właściciela na zgłoszenie tego faktu. Dostarcz dokument potwierdzający zmianę własności.

 2. Jak zgłosić sprzedaż samochodu w urzędzie?

  Możesz tego dokonać osobiście, pocztą lub przez Internet.

 3. Jak wysłać do Link4 zgłoszenie demontażu?

  Zgłoszenie złomowania w Link4 wysyłasz tak samo, jak zgłoszenie sprzedaży - u agenta, mailem lub przez formularz. Załączasz zaświadczenie ze stacji demontażu.

 4. Czy AC przechodzi na nabywcę w Link4?

  Nie, autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym i nie przechodzi na nabywcę mocą ustawy. Zbywca może Ci je przekazać, a Ty możesz je przepisać na siebie, ale to nie jest obowiązek.