Jak zgłosić zbycie auta w ERGO Hestia?

opublikowano: 25 sierpnia 2022 aktualizacja: 8 września 2022 autor: redakcja

Wiele osób zapomina o konieczności zgłoszeniu sprzedaży pojazdu. Posiadasz OC w Ergo Hestia? Podpowiadamy jak uniknąć kary i dopełnić wszystkie formalności.

Do kiedy należy zgłosić sprzedaż samochodu w Ergo Hestia?

 • Powinieneś skontaktować się z Ergo Hestią w ciągu 14 dni od zbycia pojazdu.
 • Trzeba powiadomić także Wydział Ruchu Drogowego w terminie do 30 dni od daty przeniesienia własności,
 • Fakt sprzedaży samochodu powinien zostać przekazany również do Urzędu Skargowego w ciągu 14 dni od zbycia pojazdu.

Dochowanie terminów jest obowiązkiem właściciela pojazdu, dlatego zgłoszenia może dokonać zarówno zbywca jak i nabywca pojazdu. Co do zasady przyjmuje się jednak, że wszystkie formalności domyka poprzedni właściciel auta.

Jak zgłosić sprzedaż samochodu w Ergo Hestia?          

Ustawodawca nie pozostawia zbyt wiele czasu na zgłoszenie zbycia pojazdu, dlatego warto zająć się taką sprawą niezwłocznie. W Ergo Hestia zgłoszenia możesz dokonać na następujące sposoby:

 • Korzystając z wniosku dostępnego na stronie internetowej: www.ergohestia.pl/sprzedaz/
 • Udając się do placówki Ergo Hestii,
 • W placówce lub multiagenta obsługującego polisy Ergo Hestii,
 • Drogą pocztową na adres ul. Hestii 1 81-731 Sopot.

Do formularza trzeba  dołączyć dane i numer rejestracyjny pojazdu, dokument potwierdzający sprzedaż, numer polisy OC posiadacza pojazdu, dane sprzedającego i osoby kupującej, podpisany dokument wypowiedzenia (w przypadku zgłoszenia rezygnacji z polisy). Dokumentem przeniesienia własności oprócz umowy kupna-sprzedaży może być także faktura VAT, umowa darowizny, postanowienie z sądu.

Nie ma prawnego obowiązku potwierdzania zgłoszenia, natomiast po wysłaniu dokumentów możesz skontaktować się z Ergo Hestią telefonicznie, aby się upewnić, że twój wniosek dotarł i zbycie pojazdu zostało zarejestrowane.

Zwrot składki w Ergo Hestii po zbyciu auta

Zgodnie z obowiązującymi przepisami to nabywca ma prawo zdecydować czy będzie kontynuował polisę u aktualnego ubezpieczyciela. Jeśli sprzedałeś samochód, to nie powinieneś próbować wpłynąć na ostateczną decyzję kupującego, ponieważ prawo nadaje mu przywilej wyboru.

 • Jeśli nabywca zdecydował się zachować aktualną umowę ubezpieczeniową,  poprzedni właściciel nie otrzyma zwrotu zapłaconej składki,
 • Jeśli nabywca postanowi zakończyć aktualną polisę, wtedy ubezpieczony może złożyć wniosek o zwrot składki.

W Ergo Hestii możesz złożyć wniosek o zwrot składki poprzez:

 • Panel klienta w portalu iHestia,
 • Wypełnienie formularza online:
  www.ergohestia.pl/sprzedaz/ lub nadplaty.ergohestia.pl/
 • Złożenie wniosku u agenta,
 • Przesłanie dokumentów pocztą tradycyjną na adres: ul. Hestii 1 81-731 Sopot.
1.9/5

FAQ - najczęściej zadawane pytania o zgłoszenie sprzedaży w Ergo Hestii

 1. Czy można wypowiedzieć umowę OC przez telefon?

  W takim przypadku lepiej zachować formę pisemną ze względu na to, że do wniosku trzeba dołączyć odpowiednie dokumenty i złożyć podpis. Oczywiście można potwierdzić telefoniczne ubezpieczycielowi zbycie pojazdu, jednak samo zgłoszenie przez telefon może być uznane za nieważne.

 2. Jaką karę można otrzymać za niezgłoszenie zbycia pojazdu?

  Za niezgłoszenie zbycia pojazdu do Wydziału Ruchu Drogowego właściciel podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

 3. Ile musi być ważne OC przy sprzedaży samochodu?

  Ustawodawca nie nakłada żadnych ram czasowych, OC powinno być jednak aktualne. Nowy właściciel pojazdu może korzystać z polisy do końca trwania umowy. Trzeba jednak pamiętać, że nie przedłuży się ona automatycznie na następny rok.