Zgłoszenie sprzedaży samochodu w Generali

opublikowano: 25 sierpnia 2022 aktualizacja: 19 października 2022 autor: redakcja

Sprzedałeś ostatnio samochód? Pamiętaj, że masz obowiązek zgłoszenia zbycia pojazdu do swojego ubezpieczyciela. Podpowiadamy jak to zrobić, jeśli Twoja polisa OC została zawarta w Generali.

Kiedy należy zgłosić sprzedaż samochodu w Generali?

Po sprzedaży samochodu powinieneś dopełnić kilku formalności. Przepisy prawa nakładają obowiązek przekazania informacji o zbyciu pojazdu do ubezpieczyciela, a także zgłoszenia tego faktu do właściwego Wydziału Komunikacji.

 • Na zgłoszenie sprzedaży auta do Generali masz na to 14 dni od dnia zbycia pojazdu.
 • Na zgłoszenie sprzedaży do Wydziału komunikacji masz 30 dni od dnia zbycia pojazdu.

Za niedochowanie obowiązku zgłoszenia w urzędzie może zostać na Ciebie nałożona kara od 200 do 1000 zł.

Jak zgłosić sprzedaż samochodu w Generali?

Zbycie pojazdu możesz zgłosić do Generali w formie online lub poprzez tradycyjne kanały.

 • Formularz internetowy na stronie Generali: www.generali.pl/sprzedaz-samochodu
 • Email: centrumklienta@generali.pl
 • Dane adresowe do wysyłki dokumentów: Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa
 • Lub skorzystaj z pomocy agenta obsługującego polisy Generali.

Do zgłoszenia powinieneś dołączyć dokument potwierdzający zbycie pojazdu, czyli umowę kupna-sprzedaży, fakturę VAT lub oświadczenie o sprzedaży pojazdu z danymi nabywcy.

Zgodnie z prawem, samo przekazanie informacji o zbyciu pojazdu jest spełnieniem nałożonego na właściciela pojazdu obowiązki. Warto jednak zachować kopię przyjęcia zgłoszenia, na wypadek ewentualnych nieścisłości w dokumentacji.  Co należy rozumieć przez potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia? Jeśli zgłosiłeś zbycie przez:

 • formularz – potwierdzenie otrzymane na maila;
 • e-mail – kopię wiadomości;
 • pocztę – potwierdzenie dostarczenia przesyłki przez Urząd pocztowy;
 • agenta – potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia z pieczątką, datą oraz podpisem przyjmującego zgłoszenie agenta.

Możesz również skontaktować się telefonicznie z ubezpieczycielem w celu zweryfikowania czy ubezpieczyciel zaktualizował dane. 

Sprzedaż samochodu w Generali a zwrot składki

Nowy właściciel auta ma prawo zdecydować o zachowaniu aktualnej polisy OC. Jest to wybór, która w pełni leży w gestii nabywcy, więc jako sprzedawca musisz uszanować podjętą decyzję. Może zatem dojść do dwóch sytuacji:

 • nabywca zdecyduje się na zachowanie aktualnej polisy – wtedy ubezpieczyciel nie zwróci poprzedniemu właścicielowi składki;
 • nabywca zdecyduje się na wypowiedzenie aktualnej polisy – wtedy poprzedni właściciel może złożyć wniosek do ubezpieczyciela o zwrot opłaconej składki.

Wniosek o zwrot składki OC możesz złożyć do Generali w taki sam sposób jak przy zgłoszeniu zbycia pojazdu, czyli poprzez:

 • Formularz internetowy na stronie Generali: www.generali.pl/sprzedaz-samochodu
 • Email: centrumklienta@generali.pl
 • Dane adresowe do wysyłki dokumentów: Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa
 • Lub skorzystaj z pomocy agenta obsługującego polisy Generali.
4/5

FAQ - najczęściej zadawane pytania o zgłoszenie sprzedaży w Generali

 1. Czy trzeba złożyć wniosek o przeniesienie OC na nowego właściciela?

  Nie ma takiej potrzeby. Po sprzedaży samochodu uznaje się, że polisa przechodzi automatycznie na nowego właściciela. Trzeba jednak pamiętać o konieczności zgłoszenia zbycia pojazdu do Generali.

 2. Kiedy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nakłada karę za brak OC?

  UFG nakłada karę, jeśli w wyniku kontroli wykryje brak lub przerwę w posiadaniu ważnej polisy OC.

 3. Czy to poprzedni właściciel ma obowiązek zgłoszenia sprzedaży pojazdu?

  Co do zasady, musi to zrobić właściciel pojazdu, przepisy nie precyzują czy występuje konieczność, aby to zbywca zgłosił sprzedaż. Może zatem dokonać tego również nowy właściciel auta. Natomiast zwyczajowo zostało przyjęte, iż zwykle formalności związane ze zgłoszeniem zbycia pojazdu dokonuje osoba sprzedająca samochód.