Zgłoszenie sprzedaży samochodu do HDI

opublikowano: 25 sierpnia 2022 aktualizacja: 8 września 2022 autor: redakcja

Sprzedałeś ostatnio samochód, który jest ubezpieczony w HDI? Sprawdź, jakie masz obowiązki względem ubezpieczyciela i co powinieneś zrobić po zbyciu pojazdu.

Kiedy powinienem zgłosić sprzedaż auta do HDI?

Ustawodawca nakłada na posiadaczy pojazdów pewne obowiązki. Większość kierowców ma świadomość, że samochód musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, natomiast nie wszyscy wiedzą, jakich formalności należy dokonać po sprzedaży pojazdu.

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602) właściciel pojazdu powinien:

 • Zgłosić zbycie do Ubezpieczyciela w terminie 14 dni,
 • Przekazać informację o przeniesieniu własności do Wydziału komunikacji w ciągu 30 dni.

Uwaga! Jeśli nie zgłosisz zbycia pojazdu do Wydziału komunikacji we wskazanym terminie, możesz otrzymać karę finansową nawet do 1000 zł.

Jak można zgłosić zbycie pojazdu do HDI?

HDI jest częścią grupy Warta, dlatego zgłoszenie zbycia pojazdu w formie tradycyjnej można przekazać na:

 • Na adres korespondencyjny: Grupa Warta, rondo I. Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa,
 • W placówce lub za pośrednictwem multiagenta obsługującego polisy Warty/HDI.

A także online:

 • Formularz:
  hdi.pl/pomoc-i-obsluga/formularz-zmiana-wlasnosci/?produkt=samochod

Obowiązkowo do wniosku powinien zostać załączony dokument zbycia pojazdu (umowa kupna-sprzedaży, faktura lub oświadczenie). Przygotuj także dane zbywcy oraz nabywcy pojazdu, numer polisy, numer rejestracyjny pojazdu.

Samo przesłanie dokumentów do HDI jest wystarczającym spełnieniem obowiązku. Natomiast, jeśli chcesz się upewnić, że zbycie pojazdu zostało zarejestrowane, możesz skontaktować się z ubezpieczycielem poprzez infolinię.

Jak otrzymać zwrot składki z HDI?

Aby poprzedni właściciel pojazdu mógł wystąpić o zwrot składki, musi zostać spełniony następujący warunek: nabywca musi dobrowolnie zrezygnować z aktualnej polisy OC i zakupić nowe ubezpieczenie w innym towarzystwie.

Jeśli nowy właściciel zrezygnuje z polisy, masz prawo złożyć wniosek do HDI o zwrot niewykorzystanej składki:

 • Na adres korespondencyjny: Grupa Warta, rondo I. Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa,
 • W placówce lub za pośrednictwem multiagenta obsługującego polisy Warty/HDI.

A także online:

 • Formularz:
  hdi.pl/pomoc-i-obsluga/formularz-zwrot-skladki-majatek/?produkt=samochod

Do wniosku o zwrot składki warto dołączyć oświadczenie nowego właściciela pojazdu  rezygnacji z aktualnej polisy OC. Będą Ci potrzebna także twoje dane, numer polisy i numer rejestracyjny pojazdu.

4.5/5

FAQ - najczęściej zadawane pytania o zgłoszenie sprzedaży w HDI

 1. Ile kosztuje zgłoszenie sprzedaży samochodu w Wydziale komunikacji?

  Zgłoszenie sprzedaży pojazdu nie podlega żadnej opłacie, jeśli składasz wniosek osobiście. Opłata jest potrącana jedynie w przypadku złożenia pełnomocnictwa.

 2. Czy sprzedający ma obowiązek zgłosić sprzedaż auta?

  Przepisy nie określają wprost, że musi być to sprzedający, w ustawie jest mowa o tym, że jest to obowiązek właściciela pojazdu. Zbycie pojazdu może zatem zgłosić zarówno nowy, jak i stary właściciel. Co do zasady, zwykle dopełnienie tej formalności leży w gestii zbywcy.

 3. Czy jest obowiązek przerejestrowania samochodu?

  Samo zgłoszenie zbycia pojazdu nie jest równoznaczne z przerejestrowaniem samochodu. Może to zostać zrealizowane w późniejszy terminie niż zgłoszenie sprzedaży, przepisy nie regulują tego terminu, jeśli pojazd był już zarejestrowany w Polsce. W przypadku pojazdów nabytych za granicą nowy właściciel musi przerejestrować samochód w przeciągu 30 dni od sprowadzenia samochodu do kraju.