Jak zgłosić sprzedaż pojazdu w Warcie?

opublikowano: 25 sierpnia 2022 aktualizacja: 8 września 2022 autor: redakcja

Jeśli sprzedajesz samochód i masz ubezpieczenie OC w Warcie? Sprawdź, jak należy zgłosić zbycie pojazdu, aby uniknąć ewentualnych problemów związanych z płatnością za składkę.

Kiedy należy zgłosić sprzedaż samochodu w Warcie?

Co do zasady, sprzedający samochód ma obowiązek zgłosić zbycie. Zgłoszenia należy dokonać:

 • Ubezpieczycielowi – w tym przypadku Warcie – w ciągu 14 dniu od sprzedaży auta;
 • W wydziale komunikacji – właściwym dla miejsca zamieszkania zbywającego – w ciągu 30 dniu od sprzedaży auta;

Obowiązek zgłoszenia zbycia pojazdu nakłada ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602). Uniknięcie tego zobowiązania może grozić grzywną oraz ewentualnymi konsekwencjami związanymi z nieścisłościami w płatnościach za polisę. Ubezpieczyciel może wezwać także do sprostowania w przypadku wystąpienia szkody. Niezgłoszenie sprzedaży auta wprowadza ubezpieczyciela w stan niewiedzy, zatem będzie on kierował wszystkie pisma z roszczeniami do pierwotnego właściciela. 

Jak zgłosić sprzedaż samochodu w Warcie?

Warta udostępnia kilka kanałów komunikacji, sprzedaż auta możesz zgłosić poprzez:

 • Formularz internetowy dostępny na stronie: www.warta.pl/pomoc-i-obsluga/formularz-zmiana-wlasnosci/?produkt=samochod
 • Na adres korespondencyjny: Grupa Warta, rondo I. Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa.
 • U agenta Warty lub multiagenta, posiadającego polisy Warty w swojej ofercie. 

Do formularza zgłoszeniowego powinieneś dołączyć kopię dokumentu zbycia pojazdu. W rozumieniu przepisów może to być umowa kupna-sprzedaży, ale także faktura VAT, umowa darowizny czy postanowienie z sądu.

Sam fakt zgłoszenia stanowi spełnienie obowiązku. Zdarzają się jednak sytuacje, w których dokumenty nie docierają do ubezpieczyciela. Dlatego warto zachować kopię przyjęcia zgłoszenia w przypadku otrzymania od ubezpieczyciela pisma o rejestracji szkody lub o nieopłaconej składce.

Sprzedaż samochodu w Warcie a zwrot składki

Kupujący auto ma prawo zdecydować:

 • czy będzie kontynuował Twoją polisę;
 • czy zrezygnuje z aktualnego ubezpieczenia i zakupi własne;

Decyzja w pełni należy jednak do nabywcy pojazdu. Jeśli nowy właściciel pojazdu zdecyduje się na zatrzymanie obecnej polisy, to wtedy ubezpieczyciel nie zwróci ci składki. W drugim przypadku, kiedy nabywca zrezygnuje z obecnej umowy OC, to możesz zawnioskować o zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony.

Wniosek o zwrot składki możesz złożyć w Warcie poprzez:

 • Formularz internetowy dostępny na stronie: www.warta.pl/pomoc-i-obsluga/formularz-zwrot-skladki-majatek/?produkt=samochod
 • Pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny;
 • Agenta Warty lub multiagenta;

Do wniosku warto załączyć dokumenty związane ze zbyciem pojazdu jak wniosek o zwrot składki z OC, kopia polisy, dokument potwierdzający przeniesienie własności, oświadczenie kupującego o rezygnacji z aktualnego OC.

4/5

FAQ - najczęściej zadawane pytania o zgłoszenie sprzedaży w Warcie

 1. Jak zgłosić sprzedaż samochodu w Warta?

  Zbycie pojazdu możesz zgłosić poprzez kanały komunikacji Warty, tzn. formularz internetowy, adres korespondencyjny lub za pośrednictwem agenta.

 2. Jaka jest kara za nie zgłoszenie sprzedaży samochodu?

  Niespełnienie obowiązku zgłoszenia zbycia pojazdu może podlegać karze od 200 do nawet 1000 zł.

 3. Czy to sprzedający ma obowiązek zgłosić sprzedaż auta?

  Zgodnie z przepisami, to zbywca, a nie nabywca, powinien dopełnić obowiązku zgłoszenia zbycia pojazdu zarówno do ubezpieczyciela, jak i właściwego wydziału komunikacji.