Zgłoszenie sprzedaży samochodu Aviva

opublikowano: 25 sierpnia 2022 aktualizacja: 8 września 2022 autor: redakcja

Sprzedałeś samochód, który jest ubezpieczony w Aviva? Obecnie Aviva została połączona z firmą Allianz i prowadzi działania pod tą marką. Podpowiadamy, jak możesz zgłosić sprzedaż do ubezpieczyciela.

Czy zawsze należy zgłosić sprzedaż samochodu?

Jako właściciel samochodu masz obowiązek przestrzegania przepisów prawa w zakresie posiadana pojazdu. Konieczność poinformowania odpowiednich instytucji o zmianie właściciela  została uregulowana w ustawie Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602). Kogo należy zatem zawiadomić o przeniesieniu własności? Zgodnie z przepisami ta informacja musi zostać przekazana do:

 1. Ubezpieczyciela – w ciągu 14 dni od daty zbycia pojazdu,
 2. Wydziału komunikacji – w ciągu 30 dni od daty zbycia pojazdu.

Niezgłoszenie zbycia pojazdu oznacza dla zakładu ubezpieczeń to, że wciąż jesteś właścicielem sprzedanego samochodu. Ponosisz zatem odpowiedzialność za opłatę składek, a twoja polisa przedłuży się automatycznie. Aby uniknąć niepotrzebnego zamieszania, pamiętaj o terminowym zawiadomieniu dokonanej zmiany własności!

Jak zgłosić sprzedaż samochodu w Aviva?

Aviva działa aktualnie jako część Allianz. Sprawy związane z obsługą zawartej wcześniej polisy, możesz załatwić:

 • w serwisie Mój Allianz (dawniej MojaAviva),
 • e-mailem na adres: kontakt@allianz.pl,
 • korzystając z pomocy agenta ubezpieczeniowego,
 • wysyłając dokumenty za pomocą poczty tradycyjnej na adres: lub oryginał pocztą na adres: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa.

Do formularza zgłoszeniowego dołącz zdjęcie lub skan podpisanej umowy kupna-sprzedaży, przygotuj także dane polisy i pojazdu.

Sprzedaż samochodu w dawnej Avivie a zwrot składki

Przy podpisywaniu umowy kupna-sprzedaży, sprzedający powinien przekazać nowemu właścicielowi polisę OC. Następnie kupujący ma prawo postanowić czy decyduje się na kontynuację obowiązkowego ubezpieczenia u aktualnego ubezpieczenia. Kiedy zbywca pojazdu może złożyć wniosek o zwrot składki?

 • W przypadku kiedy nowy właściciel postanowi kontynuować polisę, ubezpieczyciel nie zwróci niewykorzystanej składki zbywcy,
 • W przypadku kiedy nowy właściciel postanowi przenieść OC do innego zakładu ubezpieczeń, zbywca może złożyć wniosek do pierwotnego ubezpieczyciela o zwrot niewykorzystanej składki.

Wniosek o zwrot składki możesz skierować poprzez wcześniej wspomniane kanały komunikacji Allianz:

 • w serwisie Mój Allianz (dawniej MojaAviva),
 • e-mailem na adres: kontakt@allianz.pl,
 • korzystając z pomocy agenta ubezpieczeniowego,
 • wysyłając dokumenty za pomocą poczty tradycyjnej na adres: lub oryginał pocztą na adres: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa.

Do złożenia wniosku przygotuj także dane polisy i pojazdu, a także dołącz zdjęcie lub skan podpisanej umowy kupna-sprzedaży oraz oświadczenie nabywcy o rezygnacji z aktualnej polisy.

4.7/5

FAQ - najczęściej zadawane pytania o zgłoszenie sprzedaży w starej Avivie

 1. Czy po przejęciu Aviva przez Allianz obsługa mojej polisy pozostanie bez zmian?

  Tak, dawne polisy nie wygasają, zmieniły się jednak ich operator. Od 2 lipca 2022 r. Allianz przejął obsługę ubezpieczeń Aviva, dlatego obecnie ewentualny kontakt w sprawie twojego ubezpieczenia powinieneś kierować do Allianz.

 2. Czy ubezpieczenie OC jest przypisane do pojazdu?

  Zgodnie z przepisami ubezpieczenie OC jest przypisane do pojazdu. Po sprzedaży pojazdu umowa ubezpieczenie nie zostaje rozwiązana aż do końca trwania jej okresu, chyba że to nowy właściciel postanowi o zmianie ubezpieczyciela.

 3. Czy powinienem zachować kopię zgłoszenia zbycia pojazdu?

  Warto zachować potwierdzenie zgłoszenia. W przypadku kiedy ubezpieczyciel zgubi dokumenty, można w ten sposób szybko udowodnić, iż obowiązek zgłoszenia sprzedaży został spełniony przez Ciebie w ustawowym terminie.