Zgłoszenie sprzedaży samochodu InterRisk

opublikowano: 25 sierpnia 2022 aktualizacja: 8 września 2022 autor: redakcja

Zastanawiasz się jak zgłosić zmianę własności po sprzedaży pojazdu? Dowiedz się, co należy zrobić jeśli Twój samochód jest ubezpieczony w InterRisk.

Czy zawsze należy zgłaszać sprzedaż pojazdu?

Przepisy prawa nakładają szereg obowiązków na posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jednym z nim jest zobowiązanie do zgłoszenia przeniesienie własności. Gdzie dokładnie należy dokonać zgłoszenia?

 • Do zakładu ubezpieczeń, w którym pojazd jest ubezpieczony – w ciągu 14 dni od zbycia,
 • Do zamiejscowego Wydziału komunikacji – w ciągu 30 dni od zbycia.

Jeśli nie zgłosisz sprzedaży, to w świetle prawa wciąż posiadasz obowiązek terminowej spłaty składek. Interrisk automatycznie przedłuży polisę i wezwie cię do zapłaty zobowiązania. Wyjaśnianie faktu, iż nie jesteś już właścicielem pojazdu zajmie ci dodatkowy czas i formalności. Dlatego najlepiej powiadomić odpowiednie instytucje niezwłocznie po sprzedaży.

Jak zgłosić sprzedaż samochodu do Interrisk?

Możesz się skontaktować z Interrisk w celu zgłoszenia sprzedaży pojazdu na następujące sposoby:

 • Wysyłając maila na adres: iklient@interrisk.pl
 • Zgłaszając się do agenta ubezpieczeniowego
 • Poprzez pocztę tradycyjną na adres: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa.

Pamiętaj, aby do pisma zgłaszającego sprzedaż pojazdu, dołączyć dokument potwierdzający zmianę właściciela pojazdu. Powinieneś przekazać także ubezpieczycielowi także numer polisy, numer rejestracyjny pojazdu, dane zbywcy i nabywcy.

Jak wnioskować o zwrot składki z Interrisk? 

Nie każdy może wnioskować o zwrot składki. Przede wszystkim jest to zależne od tego, czy nowy właściciel zrezygnuje z kontynuacji aktualnej polisy w Interrisk.

 • Jeśli nabywca pojazdu zdecyduje się zachować aktualną polisę, ubezpieczyciel nie zwróci poprzedniemu właścicielowi niewykorzystanej składki,
 • Jeśli nabywca pojazdu zdecyduje się zakończyć aktualne OC, poprzedni właściciel może złożyć wniosek o zwrot niewykorzystanej składki.

Możesz się skontaktować z Interrisk w celu założenia wniosku o zwrot składki na następujące sposoby:

 • Wysyłając maila na adres: iklient@interrisk.pl
 • Zgłaszając się do agenta ubezpieczeniowego
 • Poprzez pocztę tradycyjną na adres: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa.

Powinieneś dołączyć do wniosku dokument potwierdzający przeniesienie własności, oświadczenie nabywcy o zrzeczeniu się OC zbywcy oraz dane lub kopię polisy.

4.2/5

FAQ - najczęściej zadawane pytania o zgłoszenie sprzedaży w Interrisk

 1. Czy można sprzedać auto bez przerejestrowania na siebie?

  Nie ma do tego prawnych przeciwskazań, natomiast trzeba pamiętać o przekazaniu nabywcy oryginału poprzedniej umowy kupna-sprzedaży.

 2. Czy trzeba zapłacić podatek od sprzedaży pojazdu?

  Tak, zgodnie z prawem powinieneś w ciągu 14 dni od zbycia pojazdu złożyć deklarację PCC-3 do Urzędu Skarbowego. Obowiązuje to jednak osoby, które sprzedały nabyty samochód przed upływem 6-miesięcznego okresu od momentu zakupu.

 3. Otrzymałem od Interrisk zawiadomienie o przyjęciu szkody, mimo zgłoszenia sprzedaży pojazdu, co powinienem zrobić?

  W takiej sytuacji należy niezwłocznie skontaktować z ubezpieczycielem w celu sprostowania sprawy. Niestety czasami zdarza się, że dokumenty gdzieś się zagubią i dane polisy ostatecznie nie zostały uaktualnione. Jeśli posiadasz kopię potwierdzenia przesłania wniosku, szybko rozwiążesz sprawę, ponieważ jest to dokument udowadniający, iż dokonałeś obowiązku zgłoszenia sprzedaży pojazdu.