Jak uzyskać odszkodowanie z autocasco?

Odszkodowanie z AC
opublikowano: 30 września 2020 aktualizacja: 8 października 2020 autor: redakcja

Kiedy odszkodowanie z autocasco uchroni Cię przed dużymi stratami finansowymi? Np., gdy wychodzisz z galerii handlowej, a na parkingu czeka Cię niemiła niespodzianka w postaci zarysowanych drzwi  lub wgniecenia na tylnym zderzaku i bagażniku Twojego auta? Stałeś się sprawcą kolizji lub wypadku i Twój samochód również ucierpiał w zdarzeniu drogowym? W takich sytuacjach AC będzie bardzo przydatne.

Od naprawy auta z własnej kieszeni w wyniku wszystkich powyższych zdarzeń  uchroni Cię ubezpieczenie autocasco. Przeczytaj o tym od czego uchroni Cię AC, jak likwidować szkodę w ramach ubezpieczenia oraz na jaką wysokość odszkodowania możesz liczyć.

Co wpływa na wysokość odszkodowania z AC?

Głównym czynnikiem, który determinuje wysokość wypłaconego z AC odszkodowania jest rozmiar szkody. Wysokość odszkodowania będzie zależała również od konstrukcji wykupionego autocasco, czyli od formy rozliczenia naprawy szkody (gotówkowa lub bezgotówkowa) , wysokości udziału własnego w naprawie szkody oraz czynnika amortyzacji .

Co to jest rozmiar wyrządzonej szkody? W wyniku kolizji lub wypadku Twoje auto według zapisów zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), może podlegać pod szkodę całkowitą lub częściową.

W szkodzie całkowitej mamy do czynienia z sytuacją, w której rozmiar zniszczeń auta na dzień wystąpienia szkody przekroczyłby 70 % jego wartości rynkowej (w zależności od towarzystwa próg ten może być inny). W takim przypadku firma ubezpieczeniowa wypłaca ubezpieczonemu odszkodowanie równe wartości rynkowej auta z dnia szkody, pomniejszone o wartość samochodu, która nie uległa całkowitemu zniszczeniu. Może być to wartość nieuszkodzonych elementów pojazdu, jego części, czy kwota wraku do wykupu. Warto też wspomnieć w tym miejscu, że wypłata odszkodowania nie będzie większa niż suma ubezpieczenia w ramach autocasco.

Gdy mamy do czynienia ze szkodą częściową, czyli sytuacją w której koszt naprawy auta nie przekroczy jego określonej procentowo w OWU (zazwyczaj 70 %). W zależności od wybranego wariantu naprawy szkody:

  • ubezpieczony otrzyma wypłatę gotówkową pozwalającą na naprawę szkody we własnym zakresie (wariant gotówkowy),
  • lub rozliczenie naprawy zostanie dokonane bezgotówkowo bezpośrednio z warsztatem dokonującym naprawę auta (wariant bezgotówkowy).

Wysokość odszkodowania będzie determinowana również udziałem własnym oraz amortyzacją części. Gdy ubezpieczony wybrał wariant z udziałem własnym musi  liczyć się z tym, że będzie musiał partycypować w kosztach naprawy auta z autocasco. Innymi słowy odszkodowanie, które otrzyma będzie pomniejszone o określoną kwotę lub procent, które zawarte jest w OWU.

Amortyzacja, czyli zużywanie się części auta w wyniku eksploatacji może pomniejszyć kwotę odszkodowania. Jeśli zakupimy AC z wariantem kosztorysowym – ubezpieczyciel przy szacowaniu kosztów naprawy uwzględni amortyzację części zamiennych użytych do naprawy. Oznacza to, że otrzymamy odszkodowanie pomniejszone o kwotę zużycia części. Przykładowo  jeśli w zapisach OWU współczynnik amortyzacji będzie wynosił np. 10 % w skali roku, wówczas naprawa wyrządzonej szkody auta 2-letniego będzie pomniejszona o 20 % amortyzację.

Zgłoszenie szkody z AC – jak to zrobić?

Starasz się o odszkodowanie z autocasco i zastanawiasz się, kiedy zgłosić szkodę? W zapisach OWU znajdziesz obligatoryjny termin zgłoszenia szkody – to bardzo ważne, aby go nie przekroczyć. Zgłoszenie szkody po upływie terminu wiążę się z nie możliwością odzyskana odszkodowania. Jeśli szkoda wystąpiła, jak najszybciej zgłoś szkodę do ubezpieczyciela. Możesz zrobić to na trzy sposoby:

  • drogą telefoniczną pod dedykowanym numerem telefonu,
  • drogą elektroniczną – poprzez formularz na stronie towarzystwa lub e-mail,
  • poprzez zgłoszenie szkody u agenta.

Ważne! Sprawdź, która z powyższych dróg zgłoszenia szkody jest dostępna w Twojej firmie ubezpieczeniowej.

Likwidacja szkody – AC czy OC sprawcy?

Gdy Twoje auto zostało uszkodzone w wyniku kolizji lub wypadku z winy innego kierowcy, masz dwa wyjścia: likwidację szkody z OC sprawcy lub odszkodowanie z własnego AC. Którą opcję wybrać?

Wszystko zależy od kilku czynników. Przede wszystkim musisz wziąć pod uwagę kwestię zniżek. Przy likwidacji szkody z  własnego AC informacja ta  zostanie przypisana do Twojego konta w UFG. Do czasu, aż ubezpieczyciel nie dokona regresu likwidacji szkody, czyli wystąpienia do sprawcy kolizji o zwrot odszkodowania, możesz utracić czasowo zniżki. Jeśli regres będzie zakończony sukcesem, Twoja historia szkodowości zostanie przywrócona do stanu przed wystąpieniem szkody.

Z całą pewnością likwidacja szkody z własnego AC będzie szybsza i zalecana jest w przypadku aut nowych. O ile zapisy OWU nie stanowią inaczej i AC zawarte jest z gwarancją sumy ubezpieczeniowej, wówczas możesz uzyskać odszkodowanie równowarte wartości auta w dniu jego zakupu, a nie wartości rynkowej.

Likwidacja szkody z OC sprawcy może być nieco dłuższa, niż sięgniecie do własnego AC. Sprawcy mogą nie przyznawać się do winy, a proces jej zakończenia bezpośrednio przełoży się na dłuższy czas oczekiwania na wypłatę odszkodowania. Z drugiej jednak strony, warto czasem uzbroić się w cierpliwość. O ile zakres wypłaty AC ograniczony jest zapisami w Twojej umowie, o tyle OC regulowane jest już przepisami prawa. Zgodnie z przepisami odszkodowanie z OC powinno pokryć nie tylko szkody samochodu, ale również straty osobiste i majątkowe, np. uszczerbek na zdrowiu, czy zniszczony podczas wypadku bagaż.

Zanim zdecydujesz się na sposób likwidacji szkody, sprawdź zapisy swojego AC i zdecyduj, która opcja będzie dla Ciebie najbardziej dogodna i opłacalna.

Na co uważać przy likwidacji szkody z AC?

Dokonując likwidacji szkody z AC zwróć uwagę na pewne zapisy, które mogą uniemożliwić Ci odzyskanie pieniędzy na naprawę auta. Cześć towarzystw ubezpieczeniowych stosuje tzw. franczyzę integralną, która nie pokrywa drobnych szkód powstałych na samochodzie. Wówczas za szkody do określonej w OWU kwoty nie otrzymasz odszkodowania, są to drobne kwoty np. 500 zł czy 1000 zł.

Jeśli z decydujemy się na likwidację szkody z własnego AC, a obawiamy się utraty zniżek, możemy wykupić dodatkowe ubezpieczenie od ochrony zniżek. Część kierowców chcąc zaoszczędzić na składce wybiera wariant AC z udziałem własnym. Im większy udział własny, tym mniejsza składka, ale też większe koszty naprawy auta, którą będzie trzeba pokryć z własnej kieszeni.

Rozliczenie gotówkowe czy bezgotówkowe – co wybrać?

Rozliczenie gotówkowe, jak sama nazwa wskazuje następuje poprzez wypłatę odszkodowania z AC określonej kwoty pieniędzy ubezpieczonemu. W gestii ubezpieczonego leży poszukanie warsztatu i dokonanie naprawy auta. Wysokość odszkodowania będzie zależała od wyceny szkody przez rzeczoznawcę. Często zdarza się, że wysokość odszkodowania nie pokrywa w całości wyrządzonych szkód, ze względu na wykrycie nowych usterek podczas naprawy, czy droższe części zamienne, niż wynikało to z oceny rzeczoznawcy.

Wariant bezgotówkowy polega na naprawie szkody poprzez bezpośrednie rozliczenie się z usługi naprawczej pomiędzy ubezpieczycielem a warsztatem samochodowym. Poszkodowany praktycznie nie uczestniczy w rozliczeniu i omijają go wszelkie z tym związane formalności. Wariant bezgotówkowy jest droższy od gotówkowej formy rozliczenia, co widoczne jest w wyższej składce polisy AC, ale z drugiej strony daje gwarancję, że odszkodowanie pokryje w całości naprawę auta.  

Czy z AC przysługuje auto zastępcze?

Jeśli Twoje auto uległo uszkodzeniu i zdecydowałeś się na likwidację szkody w ramach własnego AC, przysługuje Ci auto zastępcze. W zależności od zapisów OWU, auto może przysługiwać na czas naprawy lub na okres 7 dni. Ubezpieczyciel może udostępnić dwie opcje: auto z firmy, z którą współpracuje lub zwrot kosztów wynajmu auta o podobnej klasie i roczniku, do auta które jest przedmiotem ubezpieczenia.

Warto wspomnieć, że zwrot kosztów wynajęcia auta zastępczego przysługuje również w ramach likwidacji szkody z OC sprawcy. Warunkiem jest jednak sytuacja, w której uszkodzone auto było niezbędne poszkodowanemu do codziennego funkcjonowania (np. dojazdów do pracy, czy odwożenia dzieci do szkoły), a w gospodarstwie domowym nie ma innych samochodów.

4.5/5