Co zrobić po sprzedaży (starego) samochodu?

sprzedaż starego samochodu
opublikowano: 18 października 2013 aktualizacja: 17 czerwca 2020 autor: redakcja

Poinformowanie Wydziału Komunikacji

Sprzedając samochód należy pamiętać o zgłoszeniu tego faktu do Wydziału Komunikacji, w terminie 30 dni od daty przeniesienia prawa własności. Obowiązek ten wynika z art. 78 ust. 2 Prawa o ruchu drogowym.

Co grozi za niespełnienie obowiązku? Odpowiedzi możemy szukać w art. 97 Kodeksu wykroczeń: Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448) lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Zgłoszenie sprzedaży auta do zakładu ubezpieczeń

Kolejną instytucją, który należy poinformować o przeniesieniu własności pojazdu jest firma ubezpieczeniowa. Sprzedający w ciągu 14 dni jest zobowiązany poinformować ubezpieczyciela o sprzedaży pojazdu oraz przekazać dane nowego właściciela. Za opłacenie składki od dnia przeniesienia własności pojazdu do dnia poinformowania o tym fakcie firmy ubezpieczeniowej, odpowiadają solidarnie zbywca i nabywca auta.

Najbezpieczniej będzie, jeśli jak najszybciej poinformujemy firmę ubezpieczeniową o sprzedaży samochodu. Pozwoli to uniknąć stresu jeśli np. nowy właściciel przez zgłoszeniem spowoduje szkodę.

Jeżeli auto było ubezpieczone nie tylko w zakresie OC to po jego sprzedaży wszelkie ubezpieczenia dobrowolne ulegają anulacji. Wówczas poprzedni właściciel otrzyma zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Podobnie będzie z ubezpieczeniem OC, ale tylko jeśli nowy właściciel zdecyduje się ją wypowiedzieć.

Wszystkich formalności najlepiej dokonać w jak najkrótszym czasie. Nie warto odkładać postanowienia o dokonaniu wszelkich zgłoszeń z dnia na dzień i narażać się na przykre konsekwencje.

5/5