Uważaj na ubezpieczenie od kradzieży samochodu

Kradzież samochodu
opublikowano: 14 sierpnia 2017 aktualizacja: 12 maja 2021 autor: redakcja

Zakup przypadkowej polisy autocasco od kradzieży nie wystarczy, aby zapewnić sobie odpowiednie odszkodowanie. O czym musisz pamiętać wybierając zakres ochrony i kiedy ubezpieczyciel będzie miał prawo do odmowy wypłaty odszkodowania?

Zgodnie ze statystykami policyjnymi, corocznie wielu kierowców traci swoje samochody w wyniku kradzieży. W 2015 roku takich przypadków było 13 408. Ubiegły rok zakończył się wynikiem 13 542. Policjanci szacują, że w Polsce samochód jest kradziony co 39 minut. Najczęściej auta giną z ulic, parkingów przyblokowych i niestrzeżonych parkingów osiedlowych.

Każdy samochód może paść łupem złodziei. Zazwyczaj jednak wybierane są popularne modele. Mitem jest, że złodzieje kradną wyłącznie pojazdy celem ich odsprzedaży za wschodnią granicą. Według statystyk, nawet 80 proc. wszystkich utraconych w wyniku kradzieży samochodów jest sprzedawanych na części. Z badania przygotowanego przez Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar wynika, że 19 proc. ze wszystkich skradzionych samochodów stanowią te, które mają od 11 do 15 lat.

W 2015 roku najwięcej skradziono samochodów marki Volkswagen Golf i Volkswagen Passat oraz Audi A4. Poza podium zestawienia najpopularniejszych marek dla złodziei były samochody Audi A6 i Mazda 6. Wyniki badań wcale jednak nie muszą oznaczać, że np. posiadacze Citroenów mogą spać spokojnie.

Co jest najbardziej istotne podczas zakupu polisy od kradzieży auta?

Ryzyko kradzieży samochodu może być ujęte w polisie autocasco, ale można też zdecydować się na wykupienie ubezpieczenia w wersji mini, obejmującego np. wyłącznie kradzież pojazdu i szkody całkowite. Taka polisa bez względu na typ ma zapewnić właścicielowi samochodu wypłatę odpowiednio wysokiego odszkodowania. Trzeba jednak wiedzieć, że nie w każdym przypadku ubezpieczyciel weźmie na siebie odpowiedzialność odszkodowawczą i wypłaci świadczenie po kradzieży.

Wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego dotyczą najczęściej:

  • kradzieży aut w Rosji, Białorusi, na Ukrainie i w Mołdawii (ograniczenie zakresu terytorialnego),
  • utraty pojazdu w wyniku wyjątkowego niedbalstwa kierowcy (np. pozostawienia kluczyków w stacyjce i opuszczenia pojazdu),
  • kradzieży samochodu wskutek nienależytego zabezpieczenia go posiadanymi systemami lub mechanizmami antywłamaniowymi,
  • kradzieży auta wskutek zagubienia kluczyków.

Przy kupowaniu ubezpieczenia od kradzieży samochodu należy sprawdzić, jak będzie ustalana suma ubezpieczenia. Najlepiej dla klienta byłoby, aby wartość pojazdu była stała i nie zmieniała się w trakcie trwania umowy. Niestety, najczęściej bywa tak, że ubezpieczyciele stosują zmienną sumę ubezpieczenia, która polega na obliczaniu wysokości odszkodowania na podstawie wartości rynkowej samochodu z dnia kradzieży.

Termin zgłoszenia szkody z AC

Kierowca może zamknąć sobie drogę do uzyskania odszkodowania z tytułu kradzieży pojazdu, jeśli w odpowiednim czasie nie zgłosi szkody ubezpieczycielowi. Generalnie obowiązuje zasada niezwłocznego zawiadomienia towarzystwa o szkodzie, najlepiej w ciągu pierwszych 24 godzin od chwili zorientowania się, że auto zostało skradzione. Dłuższe terminy obowiązują m.in. w: AXA Direct (2 dni), Compensa (2 dni), a w Uniqua nawet 7 dni roboczych.

Co z ubezpieczeniem, jeśli samochód się znajdzie?

W przypadku wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia AC po kradzieży pojazdu, jego własność przechodzi na towarzystwo ubezpieczeniowe. Jeśli pojazd się znajdzie a odszkodowanie trafiło już na konto klienta, ubezpieczyciel ma prawo do dowolnego dysponowania autem.

Zdarza się, że firmy ubezpieczeniowe próbują w takiej sytuacji oddać samochód właścicielowi i odzyskać wypłacone uprzednio odszkodowanie. Jednak jeśli w umowie nie umieszczono odpowiednich zapisów, taka praktyka jest bezzasadna.

Pamiętaj o kluczykach i dokumentach samochodu!

Najczęstszą przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania z polisy autocasco po kradzieży samochodu jest brak kompletu kluczyków i dokumentów. Przy podpisywaniu umowy ubezpieczeniowej właściciel deklaruje ile kompletów kluczyków posiada. Jeśli przy zgłoszeniu kradzieży pojazdu nie przekaże on dowodu rejestracyjnego pojazdu i wszystkich kluczyków, ubezpieczyciel najprawdopodobniej odmówi wypłaty odszkodowania. Oczywiście takie sprawy są rozpatrywane indywidualnie przez firmę ubezpieczeniową. Jeśli np. kierowca wcześniej zgubi kluczyki, zgłosi ten fakt do towarzystwa oraz wymieni zamki lub je przekoduje, to nie będzie musiał martwić się o odmowę wypłaty odszkodowania.

Niemniej wożenie dodatkowych kluczyków i dokumentów w schowku samochodu nie jest najlepszym rozwiązaniem. Towarzystwo może się w takiej sytuacji powoływać się na nienależyte zabezpieczenie auta. Co więcej, ich utrata z mieszkania na skutek włamania i jednoczesna kradzież pojazdu kiedy kluczyki pozostawiono np. na komodzie w przedpokoju przy niezamkniętych drzwiach do lokalu mieszkalnego, także może stać się przyczyną negatywnego rozpatrzenia wniosku o odszkodowanie z polisy AC.

Inaczej będzie traktowana utrata kluczyków w wyniku rozboju i kradzieży auta. Zazwyczaj w takim przypadku, po zbadaniu sprawy ubezpieczyciel wypłaca należne świadczenie.

5/5