Jak wybrać najlepszą polisę AC?

Polisa AC
opublikowano: 01 lipca 2015 aktualizacja: 17 czerwca 2020 autor: redakcja

Ubezpieczenie Autocaso zalicza się do dobrowolnych, wykupywanych fakultatywnie ubezpieczeń komunikacyjnych. Powszechnie jest ono nazywane polisą AC i chroni przede wszystkim przed ryzykiem kradzieży lub zniszczenia pojazdu przez kierowcę bądź osoby trzecie.

Każde Towarzystwo Ubezpieczeniowe oferujące Autocasco może samodzielnie ustalić jego zakres i sumę gwarancyjną oraz poziom swojej odpowiedzialności za szkody. W jaki sposób właściciel samochodu powinien wybrać najlepszą dla siebie polisę AC?

Z tego artykułu dowiesz się:

Zakres ochrony

Jednym z najważniejszych czynników wyboru polisy AC jest sprawdzenie, przed czym będzie ona chroniła. W zależności od wybranej oferty AC, ubezpieczenie to może chronić przed ryzykiem:

  • zniszczenia pojazdu w wyniku działania osób trzecich, np. wandali,
  • zniszczenia pojazdu w wyniku działania sił natury – powodzi, pożaru, uderzenia pioruna itp.,
  • kradzieży pojazdu,
  • uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu w kolizji spowodowanej przez właściciela samochodu.

Zadaniem polisy AC (https://www.lu.pl/komunikacyjne/ubezpieczenie-ac.html) jest zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa dla kierowcy oraz jego pasażerów. W wielu firmach ubezpieczeniowych jest możliwość doboru zakresu ubezpieczenia do potrzeb, wymagań i możliwości finansowych klienta.

Wykupując ubezpieczenie AC należy także sprawdzić zakres odpowiedzialności odszkodowawczej firmy ubezpieczeniowej, który może być ograniczony franszyzą integralną i redukcyjną. Oba parametry zwykle wyznacza sam klient i mają one bezpośredni wpływ na ostateczną wysokość składki ubezpieczeniowej. Franszyza integralna określa, jaką część odpowiedzialności za szkody, określoną procentowo lub kwotowo, ponosi sam kierujący. Z kolei, franszyza redukcyjna, nazywana także udziałem własnym w szkodzie określa kwotę, jaką ubezpieczyciel potrąci z każdego wypłaconego odszkodowania. Im wyższa kwota udziału własnego i franszyzy integralnej, tym niższą składkę zapłaci za AC klient.

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia klient powinien sprawdzić, jakie ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej przysługują ubezpieczycielowi. Im jest ich więcej, tym stosunkowo mniej korzystne dla klienta jest ubezpieczenie AC.

Cena istotnym czynnikiem

Zdecydowana większość kierowców przy wyborze ubezpieczenia AC bierze pod uwagę wysokość składki ubezpieczeniowej. Można zaoszczędzić na polisie Autocasco, jeśli wybierze się w jednej firmie ubezpieczeniowej pakiet OC i AC. Do tego można wykupić w korzystnej cenie ubezpieczenie Assistance czy NNW. Składka zależna jest od tego, czy firma ubezpieczeniowa honoruje zniżki za bezszkodową jazdę z ubezpieczenia OC i przenosi je na ubezpieczenie AC. Pomimo, że cena jest ważnym czynnikiem wyboru polisy Autocasco, nie powinna być najważniejsza. Najbardziej istotne dla klienta jest to, jaki zakres ochrony oferuje ubezpieczenie.

5/5