OC na miesiąc – kiedy możesz je kupić?

OC na miesiąc
opublikowano: 25 stycznia 2018 autor: redakcja

Standardowo, umowę OC zawiera się na okres 12 miesięcy. Ustawodawca przewidział jednak sytuacje, w których możliwe jest wykupienie krótkoterminowego ubezpieczenia OC. Dowiedz się, kiedy możesz skorzystać z takiego rozwiązania.

Charakterystyczny dla OC krótkoterminowego jest okres, na który umowa jest zawierana – wynosi on 30 dni, a w niektórych przypadkach nie mniej niż 3 miesiące. Zakres ochrony jest taki sam jak w przypadku całorocznej polisy i reguluje go ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Osoby korzystające z umów ubezpieczenia krótkoterminowego muszą jedynie pamiętać, że polisa wygasa po okresie, na który została zawarta. Wówczas niezbędne jest nabycie polisy OC na 12 miesięcy (nie jest możliwe podpisanie kolejnej umowy na 30 dni).

Kiedy można kupić ubezpieczenie krótkoterminowe?

Sytuacje, w których właściciel pojazdu może podpisać umowę na nie mniej niż 30 dni lub nie krócej niż 3 miesiące, zostały wymienione w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Jest to możliwe, gdy pojazd mechaniczny jest:

 • zarejestrowany tymczasowo
  Polisa OC będzie obowiązywać w tym samym czasie, co czasowa rejestracja pojazdu. Takie ubezpieczenie przyda się m.in. osobom, które planują wywieźć pojazd za granicę. Mogą ją również kupić właściciele aut, którzy chcą oddać auto do warsztatu na przegląd czy do naprawy.
 • zarejestrowany za granicą
  Kupiłeś lub dopiero zamierzasz kupić samochód za granicą i sprowadzić go do Polski? Będziesz miał 30 dni na jego zarejestrowanie i na ten okres przysługuje Ci prawo do podpisania umowy ubezpieczenia krótkoterminowego.
 • pojazdem historycznym
  Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych dokładnie precyzuje, jakie pojazdy uznaje się za historyczne. Mowa o pojazdach:
  – zabytkowych w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
  – mających co najmniej 40 lat,
  – mających co najmniej 25 lat (pod warunkiem, że pojazd posiada co najmniej 75% oryginalnych części),
  – gdy zostały uznane przez rzeczoznawcę samochodowego za pojazdy unikatowe lub mające szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji.

Właściciele pojazdów historycznych nie użytkują swoich okazów na co dzień – najczęściej stoją one w garażach i czekają na wyjątkowe okazje, np. zloty samochodowe. Z tego też względu nie muszą oni mieć polisy OC na cały rok, ale sporadycznie, zgodnie z potrzebami, mogą zawierać umowy ubezpieczenia krótkoterminowego (nie krótsze niż 3 miesiące).

 • pojazdem wolnobieżnym
  Czym jest pojazd wolnobieżny? To pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego (art. 2 pkt 34 Prawo o ruchu drogowym).
  Właściciele pojazdów wolnobieżnych również mogą zawrzeć umowę ubezpieczenia krótkoterminowego. W tym przypadku działa (podobnie jak dla aut historycznych) odstępstwo od 30-dniowych polis – umowa jest zawierana na minimum 3 miesiące.

OC krótkoterminowe dla przedsiębiorców

Obok klientów indywidualnych, prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia krótkoterminowego mają przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych. Stąd też najczęściej z 30-dniowymi polisami OC spotykają się osoby sprzedające, oddające lub kupujące samochód z komisu samochodowego.

Co się zmieni z dniem 11 lipca 2019 r.?

Od 11 lipca 2019 r. umową ubezpieczenia krótkoterminowego (30-dniowego) będzie można objąć pojazdy do jazd testowych, czyli niezarejestrowane wcześniej w Polsce lub za granicą. Do zawarcia umowy upoważniony będzie przedsiębiorca działający na terenie Polski i jednostka badawcza producenta pojazdu.

Gdzie kupić i ile kosztuje polisa na miesiąc?

Ubezpieczenie krótkoterminowe oferują towarzystwa ubezpieczeniowe, które posiadają w ofercie całoroczne ubezpieczenie OC. Niestety, na dzień dzisiejszy tylko przedsiębiorcom uda się nabyć taki produkt przez Internet. A więc po polisę krótkoterminową trzeba będzie udać się do biura agenta.

Dobrą wiadomością dla właścicieli samochodów jest to, że krótkoterminowe OC nie jest drogie. Ubezpieczenie pojazdu osobowego kosztuje ok. 70 zł. Za pojazd ciężarowy trzeba zapłacić ok. 30 zł więcej.

Podsumowanie

 • Ubezpieczenie OC krótkoterminowe jest sprzedawane na okres nie krótszy niż 30 dni lub nie krótszy niż 3 miesiące.
 • Umowa ubezpieczenia krótkoterminowego wygasa po okresie, na który została zawarta (nie przedłuża się automatycznie).
 • Umowę ubezpieczenia krótkoterminowego mogą podpisać m.in. właściciele pojazdów zarejestrowanych tymczasowo, zabytkowych i wolnobieżnych. Do zawarcia umowy krótkoterminowej mają też prawo przedsiębiorcy handlujący samochodami, np. prowadzący komisy.
 • Od 11 lipca 2019 r. umową ubezpieczenia krótkoterminowego będzie można objąć pojazdy do jazd testowych.
 • Ubezpieczenia OC krótkoterminowe nie są drogie – za pojazd osobowy trzeba zapłacić ok. 70 zł.