Kupno samochodu od komornika – co warto wiedzieć? [Poradnik]

kupno samochodu od komornika autoumowa
opublikowano: 28 czerwca 2022 autor: redakcja

W ostatnim czasie coraz bardziej popularne stają się licytacje komornicze, na których można zakupić samochód w bardzo atrakcyjnej cenie. Choć to rozwiązanie niewątpliwie posiada wiele zalet, jest ono też obarczone wadami. Z artykułu dowiesz się jak kupić samochód w drodze licytacji komorniczej.

Jak samochody trafiają na licytacje komornicze?

Licytacja komornicza jest sposobem na uregulowanie zobowiązań dłużnika względem wierzyciela. Postępowanie komornicze dotyczy sprzedaży wartościowych ruchomości i nieruchomości. W myśl przepisów Kodeksu cywilnego samochód jest rzeczą ruchomą, a zatem w przypadku egzekucji komorniczej będzie stanowił użyteczny do licytacji majątek dłużnika.

Auta pojawiające się na licytacji mogą pochodzić zarówno osób prywatnych, jak i firm, które nie są w stanie spłacić swojego długu.

Na liście licytacji komorniczych można znaleźć wszelkiego rodzaju samochody, również te pochodzące od znanych producentów. Prawdziwymi okazjami są licytacje drogich samochodów, których cena wywoławcza licytacji może być nawet o połowę niższa względem pierwotnej ceny rynkowej.  Warto podkreślić, że taki samochód nie jest obciążony żadnymi zobowiązaniami finansowymi.

Kto może kupić auto na licytacji komorniczej?

Co do zasady udział w licytacjach komorniczych mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, posiadające zdolność majątkową do wzięcia udziału w licytacji. Nie oznacza to jednak, że każda osoba jest uprawiona do bycia jej uczestnikiem. Wyłączeniu podlegają:

 • Dłużnik,
 • Komornik,
 • Najbliższa rodzina dłużnika,
 • Urzędnicy biorący udział w licytacji w związku z obowiązkami zawodowymi,
 • Tzw. osoby opieszałe, czyli takie, które wcześniej wygrały licytację i finalnie jej nie opłaciły.  

Aby zostać licytantem, należy zgodnie z obwieszczeniem komornika wpłacić zadatek na poczet aukcji, który w przypadku przegranej jest zwracany w całości. Natomiast przy wygranej licytacji, komornik pomniejsza kwotę do zapłaty o wcześniej wpłacone wadium.

Jak przebiegają licytacje komornicze samochodów?

Licytacja komornicza to inaczej publiczna forma sprzedaży rzeczy należących do dłużnika. Po obwieszczeniu o licytacji ruchomości do komornika mogą zgłaszać się chętni oferenci. Zwykle ruchomości można oglądać w dzień licytacji lub innym wyznaczonym terminie na oględziny, w miejscu o oznaczonym czasie.

Przepisy prawa definiują licytację jako skuteczną, jeśli biorą w niej udział co najmniej dwie osoby. Warunkiem przystąpienia jest opłacenie rękojmi w wysokości wyznaczonej przez komornika. Wysokość wadium stanowi 10% wartości samochodu.

Prowadzący podaje cenę wywoławczą do momentu, gdy uczestnik licytacji zadeklaruje najwyższą kwotę zakupu. Zwycięzca licytacji komorniczej staje się właścicielem samochodu i zostaje zobowiązany do uiszczenia 20% wylicytowanej sumy w dniu złożenia ostatecznej oferty, a pozostałą część kwoty może uregulować najpóźniej do następnego dnia. Ostateczna suma stanowi kwotę pomniejszoną o wcześniej opłaconą rękojmię.

Jeśli samochód nie zostanie sprzedany na pierwszej licytacji, wtedy za pośrednictwem kancelarii komorniczej dochodzi do organizacji kolejnej. Zwykle komornik dąży do obniżenia wartości licytacji i zmienia cenę wywoławczą, aby nie narażać całego procesu na bezskuteczną licytację.

Gdzie szukać licytacji komorniczych?

Licytacja komornicza musi zostać obwieszczona przez komornika co najmniej 14 dni przed jej terminem. Obecnie, coraz więcej ofert pojawia się w portalach internetowych prowadzonych przez instytucje państwowe.

Szukać informacji można również poprzez tradycyjne sposoby. Część z nich można znaleźć w lokalnej prasie, a także jako obwieszczenie umieszczone w budynku sądu lub gminy.

Plusy i minusy zakupu auta od komornika

Zakup samochodu na licytacji komorniczej ma swoje wady i zalety. Warto wcześniej rozważyć różne aspekty tego rozwiązania.

Kupowanie auta poprzez komornika związane jest z pewnym ryzykiem. Trzeba mieć na uwadze, iż własność dłużnika może do ostatniej chwili zostać przez niego wykupiona i ostatecznie może nie dojść do licytacji. Dłużnik może również złożyć skargę do Sądu na przebieg postępowania komorniczego, przez co może się ono znacznie wydłużyć.

Kolejną wadą jest brak możliwości dokładnych oględzin pojazdu przed zakupem – samochód zwykle można zobaczyć tylko w dniu licytacji. Stan techniczny auta może być różny i występuje ryzyko znalezienia usterek w pojeździe dopiero po jego zakupie. Sumy wartości wylicytowanego samochodu mogą być zatem nieadekwatne. Co więcej, kupującemu nie przysługuje prawo do reklamacji ani rękojmia za wady prawne, mimo że nakładany jest obowiązek zapłaty całej kwoty po wygranej licytacji.

Może cię zainteresować: Jak sprawdzić stan techniczny samochodu przed zakupem?

Jakiś czas temu było głośno o mafiach komorniczych, które obstawiały licytacje komornicze w Polsce, dominując rynek. Osoba prywatna nie miała możliwości wygrania takiej licytacji pomimo szczerych chęci. Wejścia na teren licytacji strzegli „ochroniarze” albo wywieszone ogłoszenia znikały po godzinie z tablicy. Dzisiaj istnieje obowiązek publikacji tych ogłoszeń także w Internecie, przez co stały się o wiele bardziej dostępne.

Kupno auta od komornika ma dużą i niepodważalną zaletę – jest to możliwość zakupienia samochodu w bardzo niskiej cenie. Taki samochód jest wolny od zobowiązań finansowych, dlatego bez problemu można go następnie sprzedać.

Licytacje komornicze, a ubezpieczenie OC i AC

Wygrana licytacja komornicza nadaje pełne prawa i obowiązki związane z własnością pojazdu. Należy dokonać rejestracji pojazdu i zakupić polisę OC. Względem prawa ubezpieczeniowego pojazd zakupiony na licytacji komorniczej nie różni się niczym od zwykłego kupna pojazdu.

Sprawdź: Ubezpieczenie samochodu bez zniżek w OC – ile kosztuje?

Przy sprzedaży samochodu polisa może zostać przepisana na nowego właściciela – tak samo, jak w pozostałych przypadkach nabycia samochodu. Potwierdzenie tej analogii można znaleźć w wypowiedzi Marcina Bieleckiego, specjalisty w Biurze Rzecznika Finansowego ukazanej w 64 numerze Monitora Ubezpieczeniowego z marca 2016.

,,Umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest w swojej istocie związana z osobą posiadacza pojazdu, a nie z samym pojazdem. Ubezpieczenie OC p.p.m. jest bowiem związane z posiadaczem pojazdu, na którym ciąży obowiązek zawarcia takiej umowy. Okoliczność posiadania pojazdu jest wyłącznie czynnikiem powodującym powstanie takiego obowiązku. Wskazuje na to chociażby art. 23 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, z którego wynika, że posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC p.p.m. Oczywiście umowa „podąża za pojazdem”, jeżeli zmienia się jego posiadacz. Sam pojazd występuje tu jednak wyłącznie jako wskaźnik tego, kto jest związany umową z ubezpieczycielem, rygor art. 879 k.p.c. dotyczy zaś okoliczności związanych z przedmiotem sprzedaży.’’

Samochód powinien zostać ubezpieczony obowiązkowy polisą OC w dniu zakupu, czyli podbitej licytacji. Warto zastanowić się także nad dodatkową ochroną w postaci ubezpieczenia Auto Casco, która jest polisą chroniącą od szkód własnych.

Dzień licytacji często jest dynamiczny i nie pozostaje zbyt wiele czasu na wybór najlepszego ubezpieczenia. Pamiętaj, że masz prawo do późniejszego zakończenia obecnej polisy OC i skorzystania z lepszej oferty. Na wypowiadamoc.pl stworzenie wypowiedzenie umowy obowiązkowego ubezpieczenia trwa kilka minut. Po wpisaniu niezbędnych danych, a wygenerujemy dla Ciebie wypowiedzenie OC, które możesz przesłać do ubezpieczyciela.

Podsumowanie

 • Na licytację komorniczą trafiają różne samochody z rynku wtórnego o wysokiej wartości za pół ceny rynkowej.
 • Auto od komornika może kupić osoba, która ukończyła 18 lat i posiada majątek pozwalający pokryć koszty wygranej licytacji. Osoby, które nie mogą wziąć udziału to m.in. dłużnik, komornik i bliscy krewni dłużnika.
 • Aby wziąć udział w przetargu komorniczym, należy opłacić wadium.
 • Licytacja komornicza trwa do momentu złożenia najwyższej kwoty, która nie zostanie dalej przebita.
 • Największą zaletą kupna auta od komornika jest możliwość uzyskania bardzo dobrej ceny. To rozwiązanie ma jednak wady w postaci braku możliwości wcześniejszych oględzin czy gwarancji zakupu.
 • Właściciel wygranego pojazdu na licytacji komorniczej podlega takim samom obowiązkom jak w przypadku klasycznego zakupu. W dniu zakupu auta zachodzi jego konieczność ubezpieczenia OC.
4.3/5

FAQ - najczęściej zadawane pytania o kupno samochodu od komornika

 1. Czy trzeba zapłacić podatek za samochód kupiony na licytacji komorniczej?

  Tak, licytant jest zobowiązany do zapłacenia podatku. Należy samodzielnie obliczyć jego wartość, a następnie złożyć deklarację PCC-3 we właściwym Urzędzie Skarbowym.
  Obowiązek podatkowy powinien zostać spełniony w terminie 14-dni. Za dzień wymagalności spełnienia uznaje się chwilę wydania postanowienia Sądu o przysądzeniu własności. W przeciwnym razie US może nałożyć wysoką karę za niezapłacony podatek.

 2. Czy można zrezygnować z licytacji komorniczej?

  Istnieje możliwość wycofania się z procesu licytacji. Zadatek jest niezwłocznie zwracany po wycofaniu się z licytacji. Natomiast w przypadku już uprawomocnionego przybicia, jeśli nie dojdzie do skutecznej zapłaty wyznaczonej sumy, rękojmia może zostać niezwrócona przez komornika.

 3. Co grozi jeśli samochód nie zostanie ubezpieczony w dniu wygranej licytacji?

  Każdy zarejestrowany w Polsce pojazd mechaniczny musi posiadać ważne OC, nawet ten, który podlega egzekucji komorniczej. Komornik nie staje się właścicielem pojazdu w momencie jego zajęcia. Nie ma też podstaw do tego, by zajęcie komornicze anulowało aktualną polisę OC. Dyskusyjna pozostaje kwestia tego, czy nabywca pojazdu w licytacji komorniczej jest zobowiązany opłacić pozostałe raty za OC, czy nie, ale według orzecznictwa sądowego polisa OC przy licytacji komorniczej zachowuje się tak, jak przy umowie kupna-sprzedaży. Nabywca może ją przejąć, albo wypowiedzieć, i kupić sam.