Oznaczenia w dowodzie rejestracyjnym – opis pól

Dowód rejestracyjny i kluczyki do auta
opublikowano: 21 marca 2022 aktualizacja: 25 marca 2022 autor: redakcja

Dowód rejestracyjny jest najważniejszym dokumentem każdego pojazdu, ponieważ oznacza dopuszczenie pojazdu do ruchu po drogach publicznych. Choć już nie trzeba mieć go przy sobie podczas jazdy, to wciąż warto dbać o to, by wszystkie dane były aktualne. Jakie oznaczenia w dowodzie rejestracyjnym są najważniejsze? Jakich informacji dostarczają?

Dowód rejestracyjny – opis

Ten dokument jest wydawany obowiązkowo podczas rejestracji każdego pojazdu, który ma się poruszać po drogach publicznych. Dotyczy zatem zarówno auta osobowego, ciężarowego, autobusu, jak i ciągnika rolniczego.

Wydawaniem takich uprawnień zajmuje się Wydział Komunikacji odpowiedni dla miejsca zamieszkania osoby wnioskującej. Instytucja ma 30 dni na wydanie dokumentu, natomiast na czas jego przygotowania przez Wytwórnię Papierów Wartościowych wydaje dowód tymczasowy – tak zwany miękki. Zawiera on znacznie mniej danych, jednak z punktu widzenia przepisów jest traktowany tak samo jak twardy dowód rejestracyjny.

Sprawdź również: Czy można kupić ubezpieczenie OC na miękki dowód rejestracyjny?

Dawniej wymiana dokumentów była konieczna między innymi wtedy, gdy nie było w nich już miejsca na wbijanie pieczątek potwierdzających pozytywny wynik badania technicznego. Dziś już nie trzeba tego robić, ponieważ takie dane są dostępne w bazie CEPiK. Osoba kontrolująca pojazd na drodze nie musi zatem zaglądać do dowodu rejestracyjnego – wszystkie informacje może sprawdzić zdalnie w odpowiednim systemie.

Nowy posiadacz jest zobowiązany do zgłoszenia nabycia pojazdu w ciągu 30 dni od uzyskania własności, tj. podpisania umowy kupna-sprzedaży, umowy darowizny lub wystawienia faktury VAT.

Powinien także przerejestrować pojazd i wymienić dowód rejestracyjny, ale zgodnie z orzeczeniem WSA w Szczecinie sygn. akt II SA/Sz 229/20 nie musi tego robić od razu, jeśli kupił używany pojazd na terytorium Polski. Rejestracja pojazdu następuje bowiem na wniosek właściciela.

Oznaczenia w dowodzie rejestracyjnym

Warto przyjrzeć się również temu, jakie można znaleźć oznaczenia w dowodzie rejestracyjnym i jak je czytać. Dane, które się w nim znajdują, dotyczą zarówno samego pojazdu, jak i jego właściciela (lub właścicieli). Co ważne, nie znajdzie się tam informacji na temat kierowcy – to oznacza, że jednym samochodem może poruszać się nieograniczona liczba osób. Jeśli auto jest finansowane w ramach kredytu lub leasingu, w dokumencie zostaną podane dane jednostki, która ich udziela.

Jak czytać dowód rejestracyjny? W razie wątpliwości, co oznaczają poszczególne liczby i symbole, ich opis znajduje się w samym dokumencie – na środkowej stronie w formie legendy. Można tam zajrzeć zawsze w razie potrzeby.

Dowód rejestracyjny wzorzec
Wzorzec dowodu rejestracyjnego z przykładowymi danymi – źródło gov.pl

Które oznaczenia w dowodzie rejestracyjnym są najważniejsze? Zdecydowanie te na pierwszej stronie (po złożeniu dokumentu w książeczkę), czyli:

 • A – numer rejestracyjny pojazdu,
 • D.1 – marka samochodu,
 • D.2 – typ pojazdu,
 • D.3 – model pojazdu,
 • E – numer ewidencyjny pojazdu (VIN).

Równie ważne informacje znajdują się na odwrocie, czyli ostatniej stronie. Tam umieszczono następujące dane:

 • C – dane posiadacza dowodu rejestracyjnego i właściciela pojazdu, w tym:
  • C.1.1 – imię/nazwisko lub nazwa posiadacza dokumentu
  • C.1.2 – numer PESEL/REGON posiadacza dokumentu
  • C.1.3 – adres posiadacza dokumentu
  • C.2.1 – imię/nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu
  • C.2.2 – numer PESEL/REGON właściciela pojazdu
  • C.2.3 – adres właściciela pojazdu
 • F.1 – maksymalna masa całkowita pojazdu (kg)
 • F.2 – dopuszczalna masa całkowita pojazdu (kg)
 • F.3 – dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (kg)
 •  G – masa własna pojazdu (w przypadku pojazdu ciągnącego innego niż kategoria M1, masa własna pojazdu obejmuje urządzenie sprzęgające (w kg))
 • J – kategoria pojazdu
 • K – numer świadectwa homologacji typu pojazdu (jeśli występuje)
 •  L – liczba osi
 •  O.1 – maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (kg)
 •  O.2 – maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (kg)
 •  P.1 – pojemność silnika (cm³)
 • P.2 – maksymalna moc netto silnika (kW)
 •  P.3 – rodzaj paliwa
 • Q – stosunek mocy do masy własnej (kW/kg; dotyczy motocykli i motorowerów)
 •  S.1 – liczba miejsc siedzących, włączając siedzenie kierowcy
 • S.2 – liczba miejsc stojących (jeśli występuje).

Warto zwrócić uwagę, że nie zawsze oznaczenia w dowodzie rejestracyjnym zajmują wszystkie rubryki. Nie jest to żaden błąd. Niektóre dane dotyczą tylko niektórych typów pojazdów (na przykład liczba miejsc stojących). Wzór dokumentu jest uniwersalny, dlatego jest wydawany zarówno dla aut osobowych, jak i dla autobusów czy samochodów ciężarowych. Nie należy więc niepokoić się, że niektóre „okienka” pozostały puste.

Dowód rejestracyjny – oznaczenia przeglądów i inne dane

Rewers dowodu rejestracyjnego - terminy badań technicznych
Rewers dowody rejestracyjnego – źródło gov.pl

Rubryki, w których widnieją dane techniczne pojazdu i jego właściciela to nie jedyne istotne miejsca w tym dokumencie. Bardzo ważna jest też część, w której znajdują się miejsca do wpisywania terminu kolejnego badania technicznego.

Reszta pól pozwala na umieszczanie adnotacji urzędowych, na przykład na temat montażu instalacji LPG, haka do przewożenia przyczepy oraz danych współwłaściciela.

Czy trzeba wozić ze sobą dowód rejestracyjny?

Od 1 października 2018 nie jest to już konieczne. Zgodnie z przepisami kierowca nie musi mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego, ani polisy ubezpieczenia OC, ponieważ nie ma obowiązku okazywania ich podczas kontroli drogowej. Policja lub inne uprawnione służby wszelkie informacje na temat samochodu i jego właściciela mogą czerpać z CEPiK – bazy danych na temat kierowców i pojazdów.

Zniesienie tego obowiązku nie oznacza jednak, że auto może być niezarejestrowane lub nie mieć aktualnych badań technicznych – w tej kwestii nic się nie zmieniło. Właściciel wciąż musi dbać o te formalności, jedyną różnicą jest brak konieczności przedstawiania dokumentu funkcjonariuszowi w razie kontroli.

Czy jednak rzeczywiście warto podróżować bez dowodu i polisy OC? Zdania na ten temat są podzielone. Z jednej strony kierowcy doceniają wygodę – nie muszą pamiętać o kolejnym obowiązku. Dowód rejestracyjny ma ponadto dość nietypowe wymiary, dlatego trudno zmieścić go do portfela, a w torebce czy kieszeni może się uszkodzić. Kwestie praktyczne zdecydowanie przemawiają zatem za pozostawieniem „papierów” w domu.

Zobacz: Co zrobić gdy zgubisz dokumenty: prawo jazdy, OC, dowód rejestracyjny?

Z drugiej strony jednak, w razie stłuczki czy innych nieprzewidzianych okoliczności dysponowanie dowodem rejestracyjnym, a w szczególności polisą OC, może przyspieszyć czynności związane z likwidacją szkody, jak spisanie oświadczenia sprawcy. Choć wszelkie procedury w takich sytuacjach można przeprowadzić bez dokumentów, może być to nieco trudniejsze. Szczególnie z punktu widzenia poszkodowanego w kolizji, który jest zmuszony szukać danych na temat sprawcy w systemie internetowym.

Informacje w dowodzie rejestracyjnym – podsumowanie

Dowód rejestracyjny jest najważniejszym dokumentem każdego pojazdu. Choć kierowca nie musi mieć go przy sobie podczas jazdy, każdy samochód, autobus czy ciągnik poruszający się po drogach powinien zostać zarejestrowany, czego potwierdzeniem jest właśnie wydanie dowodu.

Można w nim znaleźć wszelkie istotne informacje na temat pojazdu, takie jak numer rejestracyjny, VIN, dopuszczalną masę całkowitą czy liczbę miejsc. Ponadto, jest to także miejsce, w którym umieszcza się dane na temat terminu ważności przeglądu technicznego.

W razie wątpliwości, jak czytać poszczególne oznaczenia w dowodzie rejestracyjnym, wyjaśnienie można znaleźć w samym dokumencie – na środkowej stronie.

FAQ:

 1. Czy trzeba mieć przy sobie dowód rejestracyjny?

  Zgodnie z przepisami nie trzeba mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego podczas jazdy. Funkcjonariusz policji lub innych służb, które są uprawnione do przeprowadzania kontroli drogowych, nie może wymagać okazania tego dokumentu. W niektórych sytuacjach dowód i polisa OC mogą jednak okazać się przydatne. Chodzi między innymi o stłuczki, czy innego typu sytuacje sporne na drodze.

 2. Kod AZTEC – do czego służy w dowodzie rejestracyjnym?

  Kod AZTEC ma formę ciemnego kwadratu, który znajduje się na przedostatniej stronie dokumentu. Jest zapisem wszystkich informacji zawartych w dowodzie rejestracyjnym. Aby go odczytać, należy użyć specjalnego dekodera.
  W praktyce nie jest on zbyt często używany, przede wszystkim dlatego, że znając numer rejestracyjny pojazdu, wszelkie dane można pobrać z systemu CEPiK. Nie trzeba wykorzystywać do tego czytnika AZTEC.