Kiedy możemy zrezygnować z umowy OC?

rezygnacja z OC
opublikowano: 16 listopada 2015 autor: redakcja

Co zrobić jeżeli zdamy sobie sprawę, że nasze ubezpieczenie OC jest za drogie? Warto wówczas zapoznać się z dostępnymi na rynku ofertami konkurencyjnych ubezpieczycieli i zmienić ofertę na bardziej dla nas korzystną. Jakie formalności musimy wówczas spełnić i kiedy możemy tego dokonać?

Wypowiedzenie umowy OC jest bardzo proste, lecz aby zrobić to skutecznie, przestrzegać musimy określonych terminów oraz zasad.

Pierwszym ze sposobów jest wypowiedzenie wygasającej umowy OC. Gdy okres na który wykupiliśmy ją, dobiega końca i zdecydowaliśmy, że chcemy zmienić ubezpieczyciela, najpóźniej na jeden dzień przed końcem obowiązywania polisy powinniśmy złożyć pisemne wypowiedzenie. Gdy tego nie zrobimy, nasze dotychczasowe towarzystwo ubezpieczeniowe automatycznie przedłuży OC, gdyż taki jest jego obowiązek zgodnie z obowiązującym prawem.

W tym wypadku wystarczy, że wykupimy inne ubezpieczenie OC na ten sam okres i złożymy specjalne wypowiedzenie, które stosuje się w przypadku podwójnego ubezpieczenia. Tutaj pamiętać musimy jednak, że wypowiadać możemy wyłącznie to ubezpieczenie, które zostało automatycznie przedłużone. Dotychczasowemu ubezpieczycielowi będziemy musieli jednak zapłacić składkę za okres, w którym faktycznie byliśmy ubezpieczeni.

Druga sytuacja, kiedy możemy zmienić firmę, w której kupiliśmy OC komunikacyjne dotyczy zawarcia umowy przez Internet lub telefon. Okres odstąpienia od umowy wynosi wówczas 30 dni. Tutaj również zapłacimy wyłącznie za okres, w którym byliśmy ubezpieczeni.

Zmiany ubezpieczyciela możemy dokonać przy zakupie auta. Jeżeli kupiliśmy samochód, polisa OC zawarta przez poprzedniego właściciela przechodzi na nas. Wówczas wypowiedzieć możemy ją w dowolnym momencie. Jeżeli jednak nie będziemy dokonywać zmian, ubezpieczyciel może ponownie przeliczyć składkę dla osoby, która kupiła samochód i wystąpić o dopłatę, jeżeli nowy nabywca pociąga za sobą większe ryzyko niż poprzedni. Może również dokonać zwrotu nadpłaty składki, gdy będzie miał lepszą historię ubezpieczeniową i inne czynniki ryzyka uwzględniane przy wyliczaniu składki. Pamiętajmy, że ubezpieczenie to nie przedłuża się automatycznie po skończeniu okresu na które było ono wykupione.

Umowę OC wypowiedzieć możemy również gdy wyrejestrujemy nasz samochód. Zwykle dochodzi do tego gdy zostanie on skradziony, udokumentujemy trwałą i zupełną utratę pojazdu, przekażemy auto do demontażu lub nasz samochód zostanie zarejestrowany za granicą lub sprzedany do innego kraju.

Umowę OC wypowiedzieć musimy na piśmie i dostarczyć osobiście albo wysłać pocztą, kurierem, faksem lub mailem. W tym ostatnim przypadku niezbędne będzie załączanie skanu lub zdjęcia formularza z odręcznym podpisem.

(wpis gościnny)