Ubezpieczenie opon – jak działa i ile kosztuje?

Jak działa ubezpieczenie opon?
opublikowano: 24 marca 2021 aktualizacja: 4 lipca 2022 autor: redakcja

Nie tylko OC, AC czy assistance możesz wykupić przy zawieraniu polisy komunikacyjnej. Dodatkową ochroną jest ubezpieczenie opon. Ile kosztuje i jak z niego korzystać?

Dla osób, które często podróżują ubezpieczenie opon może być wybawieniem z kłopotu. Problemy z ogumieniem mogą zdarzyć się w każdym pojeździe. Aby uzyskać pomoc nie musisz mieć wykupionego asssitance, tylko właśnie ubezpieczenie opon. Warto sprawdzić oferty towarzystw ubezpieczeniowych, ponieważ składka zazwyczaj nie jest zbyt wysoka, a dodatkowa polisa może przydać się w najmniej oczekiwanym momencie.

Co zawiera ubezpieczenie opon?

Zakres polisy jest inny w każdym towarzystwie, jednak zazwyczaj ubezpieczenie opon zadziała w czasie uszkodzenia opony. Po takim zdarzeniu trzeba zadzwonić na infolinię. Jeżeli uda się na miejscu wymienić ogumienie to zostanie to wykonane, jeżeli nie, towarzystwo ubezpieczeniowe zapewnia transport do najbliższego wulkanizatora. Pamiętaj, że to ubezpieczenie zadziała tylko wtedy, gdy będziesz mieć koło zapasowe lub zestaw naprawczy w samochodzie!

Czy ubezpieczenie opon działa tylko w Polsce?

Zakres terytorialny tego ubezpieczenia jest inny w każdym towarzystwie. W większości firm ubezpieczeniowych ta dodatkowa polisa działa tylko w Polsce. Jest tak m.in. w PZU, HDI, Link4, mtu24, czy Wiener.

Natomiast Compensa obejmuje ochroną Polskę, kraje Unii Europejskiej, Albanię, Andorę, Białoruś, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Islandię, Lichtenstein, Macedonię, Mołdawię, Monako, Norwegię, europejską część Rosji i Turcji, San Marino, Serbię, Szwajcarię, Ukrainę i Watykan.

Na jaką pomoc możesz liczyć po zawarciu ubezpieczenia opon?

Główną zaletą ubezpieczenia opon jest pomoc w razie ich uszkodzenia. Trzeba jednak sprawdzić w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia limity zdarzeń, a także samą definicję uszkodzenia opony. Suma ubezpieczenia także jest ważna, ponieważ nie będziesz mógł skorzystać ze świadczenia, jeżeli przekroczysz sumę w ciągu roku polisowego.

Limity dotyczą także rodzaju usług, np. liczba kilometrów holowania po uszkodzeniu opony lub do jakiej sumy ubezpieczenia jest możliwa naprawa na miejscu zdarzenia. Niektóre towarzystwa stosują także limity zdarzeń np. pomoc otrzymasz tylko przy pierwszym uszkodzeniu ogumienia.

Nie zawsze każda przyczyna uszkodzenia pozwala na wezwanie pomocy. Czasem towarzystwa oferują pomoc tylko przy wypadku lub po wjechaniu w dziurę nawierzchni. Warto także sprawdzić w OWU definicję uszkodzenia opony. Np. w PZU jest to nazwane awarią i oznacza: wynikające z przyczyny wewnętrznej lub zewnętrznej przebicie lub wystrzelenie opony lub dętki, niesprawne wentyle, uchodzenie powietrza z opony lub dętki; awarię dwóch lub więcej opon w wyniku tego samego zdarzenia traktuje się jako pojedynczą awarię.

Jakie zakresy ochrony opon oferują ubezpieczyciele?

Sprawdźmy, co towarzystwa ubezpieczeniowe oferują w ramach ubezpieczenia opon:

HDI – naprawa na miejscu lub wymiana koła, jeżeli nie jest możliwa, holowanie do warsztatu i pokrycie kosztów naprawy, telefoniczna pomoc informacyjna. Suma ubezpieczenia w przypadku pomocy w warsztacie do 150 zł za naprawę jednego koła.

PZU – holowanie do warsztatu i pokrycie kosztów naprawy, możliwa pomoc na miejscu zdarzenia, usługi informacyjne. PZU pokrywa całość kosztów usługi przy dwóch zdarzeniach, w przypadku trzeciej i kolejnych tylko 10%.

Compensa – możliwość naprawy na miejscu zdarzenia, holowanie do najbliższego warsztatu. Suma ubezpieczenia do 300 zł w Polsce, do 80 euro za granicą na jedno zdarzenie. Górna suma ubezpieczenia w ciągu roku polisowego 3000 zł na wszystkie zdarzenia.  

Link4 – naprawa na miejscu zdarzenia bądź holowanie do warsztatu, a także przekazanie pilnej wiadomości na zlecenie kierowcy dowolnej osobie na terenie RP o zdarzeniu. Suma ubezpieczenia naprawy na miejscu do 200 zł, holowanie do 100 km. Suma ubezpieczenia główna 2000 zł bez względu na liczbę zdarzeń.

Wiener – zorganizowanie i pokrycie kosztów wymiany koła na miejscu zdarzenia lub w najbliższym warsztacie. Wiener nie odpowiada za zdarzenia wynikające z kolizji z innym pojazdem.

mtu24 – naprawa na miejscu zdarzenia lub transport do najbliższego warsztatu celem naprawy. Ubezpieczenie opon mtu24 zadziała także w wyniku wandalizmu. Suma ubezpieczenia 1000 zł, możliwe tylko jedno zdarzenie w ciągu roku polisowego.

W żadnym z towarzystw w zakresie nie ma pomocy w przypadku kradzieży ogumienia oraz towarzystwa nie zapłacą za nowe dętki, opony, felgi (wyjątkiem jest PZU, w najszerszym wariancie ochrony w zakresie jest zakup nowej opony). We wszystkich towarzystwach jest jeden warunek pomocy. Musisz mieć przy sobie koło zapasowe lub zestaw naprawczy. Inaczej ubezpieczyciel odmówi świadczenia.

Czy zawsze trzeba czekać na przyjazd przedstawiciela towarzystwa?

Po zdarzeniu trzeba zadzwonić do Centrum Alarmowego swojego towarzystwa. Wtedy po zgłoszeniu trzeba czekać na dyspozycje konsultanta i przyjazd pomocy assistance. Dzięki temu szkoda będzie sprawnie zlikwidowana. Nie możesz wezwać pomocy na swój koszt, a potem żądać od towarzystwa zwrotu kosztów naprawy.

Są indywidualne przypadki, kiedy ubezpieczyciel wypłaci takie odszkodowanie. Wiener pozwala na skorzystanie z samodzielnie zorganizowanej pomocy, jeżeli w ciągu 2 godzin nie przyjedzie przedstawiciel firmy po zgłoszeniu zdarzenia. Także w przypadkach problemów zdrowotnych, uniemożliwiających wezwanie pomocy z towarzystwa ubezpieczeniowego potwierdzonych dokumentacją medyczną, ubezpieczyciel może zwrócić koszt naprawy ogumienia. W przypadku innych przeszkód, sprawy będą rozpatrywane indywidualnie.

Jakie są wyłączenia przy ubezpieczeniu opon?

Ubezpieczenie opon, tak jak inne świadczenia dodatkowe mają wyłączenia. Są sytuacje, w których ubezpieczyciel odmówi świadczenia, a należą do nich m.in.:

 • rażące niedbalstwo,
 • szkoda wynikająca z popełnienia przestępstwa,
 • szkoda spowodowana przez kierowcę bez uprawnień do kierowania pojazdami,
 • szkoda spowodowana pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • szkody powstałe podczas strajków, działań wojennych, aktów terroryzmu,
 • szkody powstałe podczas wyścigu lub treningu,
 • szkody powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji, niezalecanej przez producenta,
 • szkody powstałe w pojeździe bez ważnych badań technicznych,
 • szkody powstałe po kolizji z innym pojazdem,
 • szkody powstałe w wyniku obciążenia ponad dopuszczalną masę całkowitą,
 • szkody powstałe na autostradzie, pomoc została udzielona przez specjalistyczne służby i koszty zostały pokryte przez kierowcę.

Czy rodzaj drogi jest ważny przy szkodzie w oponie?

Większość towarzystw bierze odpowiedzialność za szkody powstałe na drogach utwardzonych. Wszelkie drogi żużlowe, ubita ziemia, gruz, kamienie nie są uwzględnione w zakresie ochrony. W OWU można znaleźć zapisy o braku odpowiedzialności na drogach nieutwardzonych lub niemieszczących się w definicji drogi zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.

Jaki jest koszt ubezpieczenia opon?

Koszt nie jest wysoki. Ceny zaczynają się nawet od 7 zł. Ubezpieczenie opon można zawrzeć tylko do OC lub AC. Warto więc zapoznać się z zakresem ochrony i wybrać dla siebie najkorzystniejszą ofertę. Przykładowo ubezpieczenie opon kosztuje w:

 • Wiener 7 zł,
 • Compensie 10 zł,
 • HDI 9 zł,
 • mtu24 35 zł,
 • PZU można wybierać warianty ubezpieczenia i są to składki od 9 zł do 78 zł (najszerszy wariant oferuje także pokrycie kosztów nowej opony).

Podsumowanie

Ubezpieczenie opon jest dodatkiem, który można wykupić razem z polisą OC lub AC. Jest to pomoc na wypadek uszkodzenia opony. Warto z tego skorzystać, ponieważ koszt na cały rok nie jest wysoki, a pomoc może przydać się w najmniej spodziewanym momencie. Przed zakupem koniecznie sprawdź zakres ubezpieczenia.

5/5