Ubezpieczenie opon – jak działa i ile kosztuje?

Jak działa ubezpieczenie opon?
opublikowano: 31 sierpnia 2023 aktualizacja: 27 września 2023 autor: redakcja

Nie tylko OC, AC czy assistance możesz wykupić przy zawieraniu polisy komunikacyjnej. Dodatkową ochroną jest ubezpieczenie opon.  Sprawdzimy, na czym polega to ubezpieczenie, czy warto je kupić i ile kosztuje.

Ubezpieczenie opon – co warto wiedzieć?

 1. Ubezpieczenie opon to dobrowolny dodatek do polis OC lub AC.
 2. Polisa na ubezpieczenie opon obejmuje organizację i pokrycie kosztów naprawy opony lub transport do warsztatu wulkanizacyjnego, a w zakresie jest także pomoc informacyjna.
 3. Ubezpieczenie opon nie zadziała, gdy nie będziesz miał ze sobą zestawu naprawczego lub zapasowego koła na miejscu zdarzenia.
 4. Dodatek w postaci opony assistance nie kosztuje dużo. Ceny zaczynają się już od 7 zł.

Dla osób, które często podróżują umowa ubezpieczenia opon może być wybawieniem z kłopotu. Problemy z ogumieniem mogą zdarzyć się w każdym pojeździe. Aby uzyskać pomoc nie musisz mieć wykupionego asssitance, tylko właśnie ubezpieczenie opon. Warto sprawdzić oferty towarzystw ubezpieczeniowych, ponieważ składka zazwyczaj nie jest zbyt wysoka, a dodatkowa polisa może przydać się w najmniej oczekiwanym momencie.

Co to jest ubezpieczenie opon?

Zakres polisy jest inny w każdym towarzystwie, jednak zazwyczaj ubezpieczenie opon zadziała w czasie uszkodzenia opony. Po takim zdarzeniu trzeba zadzwonić na infolinię. Jeżeli uda się na miejscu wymienić ogumienie to zostanie to wykonane, jeżeli nie, towarzystwo ubezpieczeniowe zapewnia transport do najbliższego wulkanizatora. Pamiętaj, że to ubezpieczenie zadziała tylko wtedy, gdy będziesz mieć koło zapasowe lub zestaw naprawczy w samochodzie!

Czy ubezpieczenie opon działa za granicą?

Zakres terytorialny tego ubezpieczenia jest inny w każdym towarzystwie. W większości firm ubezpieczeniowych ta dodatkowa polisa działa tylko w Polsce. Jest tak m.in. w PZU, Warta, Link4, Uniqa czy Wiener.

Natomiast Compensa obejmuje ochroną Polskę, kraje Unii Europejskiej, Albanię, Andorę, Białoruś, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Islandię, Lichtenstein, Macedonię, Mołdawię, Monako, Norwegię, europejską część Rosji i Turcji, San Marino, Serbię, Szwajcarię, Ukrainę i Watykan. Beesafe obejmuje Polskę i Europę.

Jaki jest zakres ochrony ubezpieczenia opon?

Główną zaletą ubezpieczenia opon jest pomoc w razie ich uszkodzenia. Trzeba jednak sprawdzić w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia limity zdarzeń, a także samą definicję uszkodzenia opony. Suma ubezpieczenia także jest ważna, ponieważ nie będziesz mógł skorzystać ze świadczenia, jeżeli przekroczysz sumę w ciągu roku polisowego.

Limity dotyczą także rodzaju usług, np. liczba kilometrów holowania po uszkodzeniu opony lub do jakiej sumy ubezpieczenia jest możliwa naprawa na miejscu zdarzenia. Niektóre towarzystwa stosują także limity zdarzeń np. pomoc otrzymasz tylko przy pierwszym uszkodzeniu ogumienia.

Nie zawsze każda przyczyna uszkodzenia pozwala na wezwanie pomocy. Czasem towarzystwa oferują pomoc tylko przy wypadku lub po wjechaniu w dziurę nawierzchni. Warto także sprawdzić w OWU definicję uszkodzenia opony. Np. w PZU jest to nazwane awarią i oznacza: wynikające z przyczyny wewnętrznej lub zewnętrznej przebicie lub wystrzelenie opony lub dętki, niesprawne wentyle, uchodzenie powietrza z opony lub dętki; awarię dwóch lub więcej opon w wyniku tego samego zdarzenia traktuje się za jedną awarię.

Jaki zakres ochrony opon oferują ubezpieczyciele?

Sprawdźmy, co towarzystwa ubezpieczeniowe oferują w ramach ubezpieczenia opon:

HDI – naprawa na miejscu lub wymiana koła, jeżeli nie jest możliwa, holowanie do warsztatu i pokrycie kosztów naprawy, telefoniczna pomoc informacyjna. Suma ubezpieczenia w przypadku pomocy w warsztacie do 150 zł za naprawę jednego koła.

PZU – holowanie do warsztatu i pokrycie kosztów naprawy, możliwa pomoc na miejscu zdarzenia, usługi informacyjne. PZU pokrywa całość kosztów usługi przy dwóch zdarzeniach, w przypadku trzeciej i kolejnych tylko 10%.

Compensa – możliwość naprawy na miejscu zdarzenia, holowanie do najbliższego warsztatu. Suma ubezpieczenia do 300 zł w Polsce, do 80 euro za granicą na jedno zdarzenie. Górna suma ubezpieczenia w ciągu roku polisowego 3000 zł na wszystkie zdarzenia.  

Link4 – naprawa na miejscu zdarzenia bądź holowanie do warsztatu, a także przekazanie pilnej wiadomości na zlecenie kierowcy dowolnej osobie na terenie RP o zdarzeniu. Suma ubezpieczenia naprawy na miejscu do 200 zł, holowanie do 100 km. Suma ubezpieczenia główna 2000 zł bez względu na liczbę zdarzeń.

Wiener – zorganizowanie i pokrycie kosztów wymiany koła na miejscu zdarzenia lub w najbliższym warsztacie. Wiener nie odpowiada za zdarzenia wynikające z kolizji z innym pojazdem.

mtu24 – naprawa na miejscu zdarzenia lub transport do najbliższego warsztatu celem naprawy. Ubezpieczenie opon mtu24 zadziała także w wyniku wandalizmu. Suma ubezpieczenia 1000 zł, możliwe tylko jedno zdarzenie w ciągu roku polisowego.

W żadnym z towarzystw w zakresie nie ma pomocy w przypadku kradzieży ogumienia oraz towarzystwa nie zapłacą za nowe dętki, opony, felgi (wyjątkiem jest PZU, w najszerszym wariancie ochrony w zakresie jest zakup nowej opony). We wszystkich towarzystwach jest jeden warunek pomocy. Pamiętaj jednak, że musisz mieć przy sobie koło zapasowe lub zestaw naprawczy. Inaczej ubezpieczyciel odmówi świadczenia.

Jedną z lepszych opcji ubezpieczenia opon na rynku ma PZU. W najdroższym wariancie za 78 zł rocznie jest nawet zakup nowej opony do 800 zł pod warunkiem, że nie jest starsza niż 3 lata, a starej opony nie da się naprawić – wyjaśnia Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń w autoumowa.pl.

Przykład: Pan Bartłomiej wykupił ubezpieczenie opon w pakiecie z OC i podróżował na terenie Polski. Na drodze nastąpił wybuch opony w jego samochodzie. Pan Bartłomiej chciał skorzystać z wymiany koła w ramach ubezpieczenia opon. Jednak, gdy okazało się, że nie ma zapasowego koła lub zestawu naprawczego, to wtedy ubezpieczenie opon nie zadziała. Pan Bartłomiej musiał na własny koszt dokonać wymiany koła. Będzie o tym pamiętać i bez zestawu naprawczego lub koła nie wyruszy już w podróż.

Jak zgłosić szkodę z ubezpieczenia opon?

Po zdarzeniu trzeba zadzwonić do Centrum Alarmowego swojego towarzystwa. Wtedy po zgłoszeniu trzeba czekać na dyspozycje konsultanta i pomoc drogową. Dzięki temu szkoda będzie sprawnie zlikwidowana. Nie możesz wezwać pomocy na swój koszt, a potem żądać od towarzystwa zwrotu kosztów naprawy.

Są indywidualne przypadki, kiedy ubezpieczyciel wypłaci takie odszkodowanie. Wiener pozwala na skorzystanie z samodzielnie zorganizowanej pomocy, jeżeli w ciągu 2 godzin na miejscu nie będzie przedstawiciela firmy po zgłoszeniu zdarzenia. Także w przypadkach problemów zdrowotnych, uniemożliwiających wezwanie pomocy z towarzystwa ubezpieczeniowego potwierdzonych dokumentacją medyczną, ubezpieczyciel może zwrócić koszt naprawy ogumienia. W przypadku innych przeszkód, sprawy będą rozpatrywane indywidualnie.

Przykład: Pani Maria, jako dodatek do polisy OC wykupiła opony, ponieważ nie były drogim dodatkiem. Kilka miesięcy po zawarciu polisy podróżowała i okazało się, że złapała gumę. Pani Maria przypomniała sobie, że ma dodatkowe ubezpieczenie i wezwała pomoc. Pomoc drogowa wymieniła koła na zapasowe, które było na stanie samochodu. Pani Maria przekonała się na własnej skórze, czym jest ubezpieczenie opon i jak bardzo jest przydatne.

Kiedy ubezpieczenie opon może nie zadziałać?

Ubezpieczenie opon, tak jak inne świadczenia dodatkowe mają wyłączenia. Są sytuacje, w których ubezpieczyciel odmówi świadczenia, a należą do nich m.in.:

 • rażące niedbalstwo,
 • szkoda wynikająca z popełnienia przestępstwa,
 • szkoda spowodowana przez kierowcę bez uprawnień do kierowania pojazdami,
 • szkoda spowodowana pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • szkody powstałe podczas strajków, działań wojennych, aktów terroryzmu,
 • szkody powstałe podczas wyścigu lub treningu,
 • szkody powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji, niezalecanej przez producenta,
 • szkody powstałe w pojeździe bez ważnych badań technicznych,
 • szkody powstałe po kolizji z innym pojazdem,
 • szkody powstałe w wyniku obciążenia ponad dopuszczalną masę całkowitą,
 • szkody powstałe na autostradzie, pomoc została udzielona przez specjalistyczne służby i koszty zostały pokryte przez kierowcę.

Czy rodzaj nawierzchni wpływa na ubezpieczenie opon?

Większość towarzystw bierze odpowiedzialność za szkody powstałe na drogach utwardzonych. Wszelkie drogi żużlowe, ubita ziemia, gruz, kamienie nie są uwzględnione w zakresie ochrony. W OWU można znaleźć zapisy o braku odpowiedzialności na drogach nieutwardzonych lub niemieszczących się w definicji drogi zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.

Ile kosztuje ubezpieczenie opon?

Składki za ubezpieczenie opon nie są wygórowane. Ceny zaczynają się nawet od 7 zł. Ubezpieczenie opon można zawrzeć tylko do OC lub AC. Warto więc zapoznać się z zakresem ochrony i wybrać dla siebie najkorzystniejszą ofertę. Przykładowo ubezpieczenie opon kosztuje w:

 • Wiener 7 zł,
 • Compensie 10 zł,
 • HDI 9 zł,
 • mtu24 35 zł,
 • PZU można wybierać warianty ubezpieczenia i są to składki od 9 zł do 78 zł.

Przykład: Pani Magda dużo podróżuje w związku ze swoją pracą. Ma Volvo V40 z silnikiem 1.6, rocznik 2013. Dla pani Magdy bardzo istotne jest bezpieczne i spokojne podróżowanie. Dowiedziała się, że można kupić ubezpieczenie opon do OC lub AC. Poszukała co obejmuje ta polisa. Zależało jej na tym, aby w ramach ubezpieczenia mogła uzyskać pomoc przy wymianie koła na drodze lub holowanie do warsztatu wulkanizacyjnego. Znalazła więc dla siebie oferty w porównywarce. Mogła na spokojnie przeanalizować propozycje i wybrała dla siebie najbardziej korzystną cenowo i zakresowo.

Cena OC + ubezpieczenie opon

UbezpieczycielOCACassistanceOponyCena OC
Wiener++491 zł
mtu24.pl+++593 zł
Link4+++611 zł

5/5

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie opon

 1. Czy ubezpieczenie opon zawiera telefoniczną pomoc informacyjną?

  W przypadku ubezpieczenia opon nie każde towarzystwo ma taki sam zakres ubezpieczenia. Jeśli zastanawiasz się, co obejmuje twoja polisa opony warto sprawdzić Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Jednak większość firm ma w zakresie udzielanie informacji przez telefon na temat najbliższych zakładów wulkanizacyjnych, punktów przechowywania opon i sklepów z oponami.

 2. Czy na każdy samochód można wykupić polisę, która obejmuje ubezpieczenie opon?

  Ubezpieczenie opon najczęściej jest dostępne tylko dla pojazdów osobowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony i ładowności do 800 kg. Ubezpieczyciel może odmówić tego dobrowolnego ubezpieczenia opon dla innych pojazdów ze względu na duże ryzyko.

 3. Czy z ubezpieczenia opon nie można skorzystać kilkukrotnie?

  Wszystko zależy od zakresu ubezpieczenia opon. Są firmy, które umożliwiają skorzystanie z polisy tylko jeden raz na cały okres ochrony. Na rynku jest też kilka firm, które ograniczają ochronę nie do liczby zdarzeń, a do sumy ubezpieczenia opon. Są to m.in. Link4 i Compensa. Ograniczeniem może być także zakres terytorialny. Większość ubezpieczycieli oferuje ochronę tylko na terenie Polski.

 4. Na jaki okres ważne jest ubezpieczenie opon?

  Dodatek do polisy opony zawierany jest do ubezpieczenia OC lub ubezpieczenia AC na rok. Obowiązuje w tym samym czasie, co polisa podstawowa. Ze względu na to, że jest dobrowolna nie wznawia się na kolejny rok. Trzeba ją dodatkowo wykupić.

 5. Co trzeba zrobić, gdy dojdzie do uszkodzenia opony?

  Jeżeli potrzebujesz pomocy z samochodem, bo nastąpiło uszkodzenie opony, to musisz zadzwonić na infolinię swojego ubezpieczyciela. W przypadku, gdy będzie możliwa wymiana koła na miejscu zdarzenia, to fachowiec naprawi oponę lub ją wymieni. Jeśli nie, nastąpi holowanie do warsztatu wulkanizacyjnego. Pokrycie kosztów naprawy w warsztacie będzie zagwarantowane w ubezpieczeniu opon.