Jak sprawdzić ważność OC?

Ważność OC
opublikowano: 29 kwietnia 2020 autor: redakcja

Kupno używanego samochodu, wypadek lub kolizja nie z Twojej winy, zbliżający się termin końca polisy – na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w poniższym w artykule. Sprawdziliśmy, jak i gdzie można samodzielnie sprawdzić ważność obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu.

Nawet najbardziej doświadczony kierowca nie z własnej winy może być uczestnikiem kolizji lub wypadku drogowego. Podczas takich sytuacji warto wiedzieć, jak sprawdzić czy sprawca kolizji mówi prawdę i posiada ważną polisę OC. Sprawdzenie aktualności OC przyda się również przy zakupie auta używanego lub gdy nie wiemy, kiedy wygasa nasza umowa ubezpieczenia pojazdu.

Jak sprawdzić ważność OC?

Zastanawiasz się, kiedy wygasa Twoja polisa OC? Jej ważność możesz sprawdzić na trzy sposoby. 

  1. Pierwszy z nich to przejrzenie dokumentów polisy ubezpieczeniowej. Na pierwszej stronie powinna widnieć data zawarcia umowy ubezpieczeniowej oraz data wygaśnięcia ochrony ubezpieczenia. Datę ważności OC znajdziesz również w dowodzie rejestracyjnym pojazdu – towarzystwa ubezpieczeniowe przy podpisaniu dokumentów wydają kartę, którą do niedawna należało nosić w dowodzie rejestracyjnym.
  2. Drugim sposobem jest kontakt z ubezpieczycielem – zapytanie o ważność polisy uzyskamy drogą telefoniczną, czy e-mailem. 
  3. Trzecim sposobem jest internet- na stronie https://historiapojazdu.gov.pl/, lub za pośrednictwem strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego: https://www.ufg.pl/, możemy sprawdzić ważność ubezpieczenia OC.

Jakie informacje można znaleźć w bazie UFG na temat OC?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to podmiot upoważniony do gromadzenia wszelkich informacji o ubezpieczeniach komunikacyjnych. Towarzystwa ubezpieczeniowe w Polsce są zobligowane do składania cyklicznych raportów do UFG. Na ich podstawie Fundusz posiada na bieżąco wszelkie informacje dotyczące aktywnych polis obowiązkowego ubezpieczenia OC, a także AC.

Bez konieczności logowania się,  na stornie internetowej UFG należy wpisać w odpowiednim formularzu numer rejestracyjny lub VIN pojazdu oraz przepisać ciąg liczb z zabezpieczenia przeglądarki. Po weryfikacji otrzymamy informacje o statusie polisy pojazdu danego samochodu na dzień wyszukiwania oraz informacje o ubezpieczycielu, czyli poznamy pełną nazwę towarzystwa oraz markę i modelu samochodu.

Bezpośrednio ze strony UFG można pobrać również dokument, który jest potwierdzeniem, że na dany dzień samochód o numerze rejestracyjnym wpisanym w wyszukiwarce posiada ważne OC. W dokumencie widnieje informacja o numerze zawartej polisy przez ubezpieczonego.

Informacje o aktywnej polisie OC udostępniane przez UFG, są na podstawie art. 104 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. UFG nie udostępnia danych osobowych właściciela pojazdu. Co warto podkreślić, przy sprawdzaniu aktualności polisy danego samochodu i wybraniu kraju innego niż Polska można dowiedzieć się, kto jest reprezentantem do spraw roszczeń.

Poza danymi ogólnie dostępnymi dla użytkowników strony internetowej, istnieją również informacje niejawne. Wszystkie dane zgromadzone w UFG udostępniane są towarzystwom ubezpieczeniowym, które na podstawie historycznych informacji o kierowcy mogą sprawdzić likwidację szkód, udział w kolizjach, czy wypadkach. Informacje te są przydatne przy ustalaniu zniżek lub zwyżek dla kierowców zainteresowanych zakupem OC i AC. Informacje te udostępniane są również samym zainteresowanym kierowcom.

Gdzie są gromadzone dane o OC?

Wszystkie dane, w szczególności informacje o zawartych umowach ubezpieczenia komunikacyjnego OC i AC, zdarzeń drogowych skutkujących odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń oraz odszkodowań wypłaconych z zawartych umów ubezpieczeń – gromadzone, przetwarzane i udostępnianie są w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym.

Gromadzenie informacji o ubezpieczeniach komunikacyjnych jest jednym z fundamentalnych zadań UFG. Celem przetwarzania i udostępniania informacji przez UFG jest również możliwość ułatwienia poszkodowanym w zdarzeniach drogowych dochodzenia roszczeń oraz likwidacji szkody.

Kiedy sprawdzić ważność polisy OC?

Posiadanie ubezpieczenia OC jest obowiązkowe – za jego brak powyżej 14 dni w 2020 r. grozi 5200 zł kary ze strony UFG. To, czy posiadasz ważną polisę możesz sprawdzić za pośrednictwem strony UFG.

Sprawdzenie polisy komunikacyjnej może okazać się szczególne przydatne, gdy kupujesz używany samochód. Wraz ze sprzedażą poprzedni właściciel jest obowiązany przekazać nabywcy polisę OC. Warto jednak sprawdzić, czy ubezpieczenie jest ważne. W momencie zakupu samochodu, to jego nowy właściciel staje się odpowiedzialny za posiadanie ważnego ubezpieczenia OC.

Jeśli uczestniczyliśmy w kolizji lub wypadku nie będąc sprawcą, a poszkodowanym, niezwykle istotne jest, aby sprawca posiadał ważne OC. W razie likwidacji szkody, gdy sprawca nie posiadał aktualnej polisy, możesz napotkać więcej formalności i stracić czas przy dochodzeniu odszkodowania. Dlatego zanim podpiszesz oświadczenie o kolizji na jej miejscu bez wzywania policji, sprawdź czy sprawca wypadku ma ważne OC.

Aplikacja mobilna – jak sprawdzić ważność OC za pomocą smartfona?

W stresującej sytuacji, gdy doszło do wypadku lub kolizji drogowej – trudno sprawdzić ważność OC nie posiadając dostępu do laptopa. Wychodząc naprzeciw takim sytuacjom UFG uruchomił mobilną wersje strony – w postaci aplikacji. Bezpłatną aplikację o nazwie ,,Na wypadek” można pobrać ze strony Funduszu.

Aplikacja pomaga użytkownikowi nie tylko przejść krok po kroku przez czynności, jakie powinny być wypełnione przy zdarzeniu lub kolizji drogowej, ale również daje możliwość sprawdzenia ważności OC sprawcy i w razie jej braku zgłasza konieczność zawiadomienia Policji. W aplikacji można zarejestrować też dane o swoim samochodzie oraz aktywnych ubezpieczeniach – wystarczy zeskanować telefonem kod QR podany w dowodzie rejestracyjnym. Aplikacja wyśle użytkownikowi powiadomienia, gdy skończy się przegląd lub ważność OC.
Zobacz więcej na stronie https://ubezpieczamy-auto.pl/sprawdzenie-ubezpieczenia-oc/