Szkoda całkowita w OC i AC – wszystko, co trzeba wiedzieć

Szkoda całkowita auta w OC i AC
opublikowano: 16 czerwca 2021 aktualizacja: 18 czerwca 2021 autor: redakcja

Szkoda całkowita nie zawsze dotyczy wraku samochodu, który zupełnie nie nadaje się do naprawy. Często z pozoru niewielkie uszkodzenia mogą oznaczać według ubezpieczyciela kasację pojazdu. Od czego to zależy i czy jest to korzystne dla poszkodowanego?

Decyzja, która jest wydawana przez ubezpieczyciela, orzekająca o szkodzie całkowitej oznacza, że kwota naprawy przewyższa wartość samochodu. Według ubezpieczyciela auta nie opłaca się naprawiać. Jednak kwalifikacja szkody całkowitej różni się przy OC i AC.

Czym różni się szkoda całkowita w OC i AC?

Nie ma określonej definicji szkody całkowitej. To pojęcie jest wykorzystywane przez towarzystwa ubezpieczeniowe przy wydawaniu decyzji dotyczących odszkodowań zarówno OC, jak i AC. Jednak to pojęcie jest inaczej określane w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia i dobrowolnego autocasco.

W przypadku OC ubezpieczyciel uzna szkodę całkowitą, gdy pojazd nie nadaje się do naprawy oraz koszt naprawy przewyższa wartość samochodu. Kwota odszkodowania, jaką otrzyma właściciel, to wartość auta sprzed zdarzenia, pomniejszona o wartość pozostałości po samochodzie. Zgodnie z kodeksem cywilnym (art. 363 &1), przedmiot szkody musi zostać naprawiony do stanu sprzed zdarzenia lub musi należy wypłacić odpowiednią kwotę pieniężną. Jeżeli naprawa jest możliwa lub zbyt trudna, pozostaje tylko odszkodowanie poprzez wypłatę pieniędzy.

W przypadku AC każdy ubezpieczyciel stosuje inny próg opłacalności naprawy. Informacje o tym można znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Zazwyczaj opłacalność naprawy znajduje się między 70% a 80% wartości samochodu. Szkoda całkowita jest uznawana wtedy, gdy wartość naprawy przekroczy próg opłacalności. W wyliczaniu kosztów naprawy towarzystwa ubezpieczeniowe korzystają z systemów eksperckich. Nie uwzględnia się amortyzacji części zamiennych, zużycia eksploatacyjnego w elementach układu wydechowego, hamulcowego, ogumieniu i akumulatorze.

Czy można odwołać się od stwierdzenia szkody całkowitej przez ubezpieczyciela?

Od decyzji ubezpieczyciela można się odwołać. Jednak trzeba przedstawić argumenty potwierdzające stanowisko poszkodowanego. Dla ubezpieczycieli orzeczenie szkody całkowitej jest korzystniejsze, ponieważ nie muszą pokrywać kosztów naprawy pojazdu (rozliczenie z warsztatem naprawiającym, sporządzenie kosztorysu przy wypłacie gotówkowej).

Najczęstszym problemem dla poszkodowanych jest sprzedaż wraku pojazdu. Często ubezpieczyciele określają jego wartość na wyższą kwotę niż faktycznie można go sprzedać. W takim przypadku można wystawić wrak na aukcji internetowej, po czasie, gdy nie uda się go zbyć w kwocie określonej przez ubezpieczyciela, można złożyć odwołanie. Jeżeli ubezpieczycielowi także nie uda się sprzedać go w takiej kwocie, powinien dopłacić różnicę w cenie sprzedaży.

Jak napisać odwołanie do ubezpieczyciela?

Najpierw należy zebrać wszystkie argumenty oraz dowody na swoje racje. Następnie złożyć pismo pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Ubezpieczyciel musi rozpatrzyć twoje pismo i odnieść się do twojej argumentacji. Warto dołączyć do odwołania wycenę auta sprzed szkody sporządzoną przez rzeczoznawcę lub umowę kupna-sprzedaży auta.

Ubezpieczyciel po przeanalizowaniu dokumentacji może cofnąć orzeczenie o szkodzie całkowitej lub zwiększyć kwotą odszkodowania. Każdy przypadek jest indywidualny. Warto jednak złożyć odwołanie, aby nie stracić na wartości auta.

Czy szkoda całkowita może zostać orzeczona z OC sprawcy?

Tak, w przypadku roszczenia zgłaszanego z OC sprawcy ubezpieczyciel może orzec szkodę całkowitą. W odróżnieniu od AC, które jest ubezpieczeniem dobrowolnym, w przypadku OC szkoda całkowita jest stwierdzana tylko, gdy koszt naprawy przekroczy 100% wartości samochodu.

Kiedy ubezpieczyciel stwierdzi szkodę całkowitą w AC?

Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia zawarty jest próg szkody całkowitej. Jest to około 60-80%. Po wyliczeniu wartości naprawy, ubezpieczyciel może orzec szkodę całkowitą, gdy kwota przekroczy określony procent w OWU. Wartość auta stwierdza się na dzień szkody. Szkoda całkowita w PZU jest określana, gdy koszty naprawy przekroczą 70% wartości samochodu w dniu ustalenia odszkodowania. Ta wartość jest najczęściej określana przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Czy otrzymasz odszkodowanie po szkodzie całkowitej?

Po stwierdzeniu szkody całkowitej zarówno w przypadku OC, jak i AC ubezpieczyciel wypłaci kwotę odpowiadającą wartości pojazdu pomniejszoną o wartość wraku. Wrak pozostaje twoją własnością. Możesz go sprzedać, oddać na złom lub naprawić.

Jak sprzedać wrak po szkodzie całkowitej?

Po decyzji ubezpieczyciela otrzymasz odszkodowanie. Jednocześnie masz w posiadaniu także wrak pojazdu. Możesz go sprzedać, jednak nie zawsze udaje się go zbyć w wartości takiej, jak ustaliło to towarzystwo ubezpieczeniowe. Jeżeli sprzedasz wrak po niższej cenie, to będziesz stratny.

Możesz zwrócić się wtedy do towarzystwa, aby pomogło w sprzedaży wraku lub dopłaciło do kwoty wyliczonej wcześniej. Ubezpieczyciel nie ma obowiązku przejęcia wraku od poszkodowanego. Może jednak zbyć uszkodzony pojazd w myśl przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej (art. 3 ust. 4 pkt 3).

Jednak firmy ubezpieczeniowe niechętnie zajmują się sprzedażą wraków i ta formalność pozostaje po stronie poszkodowanego. Pamiętaj jednak, że jak pojawi się jakiś problem przy sprzedaży, możesz zwrócić się o pomoc do ubezpieczyciela. Masz do tego prawo.

Czy po szkodzie całkowitej należy się pojazd zastępczy?

W przypadku OC można wnioskować o samochód zastępczy. Obowiązkiem ubezpieczyciela jest zminimalizowanie skutków kolizji czy wypadku drogowego. Jeżeli udowodnisz, że nie masz innego pojazdu, a jest on ci niezbędny do codziennego życia, otrzymasz samochód zastępczy nie tylko do czasu wypłaty odszkodowania, ale także do momentu zakupu nowego auta.

Najczęściej jednak ubezpieczyciele oferują samochód zastępczy do momentu wypłaty odszkodowania. Abyś mógł korzystać z niego dłużej, musisz to odpowiednio uargumentować, tak, aby ubezpieczyciel nie zarzucił ci, że zwlekasz z zakupem nowego auta.

Co warto wiedzieć o szkodzie całkowitej samochodu?

  1. Szkoda całkowita może zostać orzeczona po szkodzie z OC sprawcy, jak i dobrowolnego AC.
  2. Szkoda całkowita oznacza to, że ubezpieczyciel uznaje, że naprawa przewyższy wartość samochodu (w OC w 100%, w AC zazwyczaj 70%).
  3. Od decyzji ubezpieczyciela o orzeczeniu szkody całkowitej możesz się odwoływać.
  4. Sprzedaż wraku najczęściej leży po stronie poszkodowanego.
1/5