Odpowiednio przygotowana umowa sprzedaży samochodu pozwoli Ci uniknąć nieprzyjemnych sytuacji związanych na przykład z zatajeniem informacji o poważnych wadach pojazdu czy też zwrotem wpłaconej zaliczki.

Umowa sprzedaży może być spisana odręcznie w dwóch identycznych egzemplarzach i podpisana przez obie strony, jednak znacznie wygodniej będzie sporządzić ją na komputerze lub wydrukować odpowiedni wzór dokumentu do wypełnienia. Jeśli właśnie zamierzasz kupić lub sprzedać samochód, skorzystaj z przygotowanych przez nas aktualnych wzorów umów i formularzy.
Umowa kupna/sprzedaży samochodu - jakie dane powinny się znaleźć w umowie?
Każda umowa sprzedaży pojazdu powinna zawierać informacje na temat:
  • sprzedającego i kupującego: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL, NIP, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz organ wydający ten dokument
  • sprzedawanego samochodu: marka, model, rok produkcji, numer silnika, numer nadwozia (VIN), numer rejestracyjny, aktualny przebieg. Dodatkowo możesz dopisać jaki jest kolor auta, pojemność jego silnika oraz wyszczególnić dodatkowe elementy samochodu,
  • wartości samochodu (liczbowo i słownie),
  • daty i miejsca zawarcia umowy.

Aby uniknąć ewentualnych sporów dotyczących przedmiotu umowy, warto zamieścić w umowie kupna/sprzedaży:

  • oświadczenie kupującego o zapoznaniu się ze stanem technicznym samochodu. Uwaga! Taka informacja chroni przed późniejszymi roszczeniami nabywcy, jednak nie wyklucza możliwości zwrotu pieniędzy, jeśli auto posiadało w dniu sprzedaży poważne wady zatajone przez właściciela;
  • oświadczenie sprzedającego, że samochód jest jego własnością, jest wolny od wad prawnych i praw osób trzecich oraz nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem byłby ten pojazd.

Na dokumencie powinny znaleźć się podpisy obu stron umowy oraz data jej zawarcia. Pamiętaj, że w umowie sprzedaży samochodu należy zamieścić dane i podpisy wszystkich właścicieli oraz kupujących pojazd (jeśli w transakcji uczestniczą więcej niż dwie osoby).

Zadatek i zaliczka za samochód - czym się różnią?
Czasami zdarza się, że potencjalny nabywca samochodu wpłaca przed dokonaniem transakcji zaliczkę lub zadatek na rzecz właściciela auta. Jeśli zamierzasz skorzystać z takiego rozwiązania, powinieneś koniecznie wiedzieć, czym różnią się te dwie formy płatności. Właściwy zapis uchroni Cię przed skutkami niewywiązania się z umowy przez drugą stronę. Pamiętaj, że w sytuacji gdy nie dojdzie do transakcji:
  • zaliczka – powinna być zwrócona w całości (sprzedający nie może jej zachować),
  • zadatek – może zostać zatrzymany przez zbywcę, jeśli zainteresowany zakupem auta wycofa się z umowy.

Uwaga! Jeżeli nie dojdzie do transakcji z winy sprzedającego (np. nie przekaże samochodu w terminie przewidzianym w umowie przedwstępnej), kupujący może żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości.